You are here

Κέρδη €88 εκ. για την Ελληνική

02/12/2019 09:33

Κέρδη €88,4 εκ. ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2019 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €295,3 εκ. το εννεάμηνο του 2018.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €227 εκ. από €103,8 εκ.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα €9,1 εκ. από €55,6 εκ.

Το εννεάμηνο του 2018 αρνητική υπεραξία ύψους €297,9 εκ. αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της απόκτησης του Συνεργατισμού, αντικατοπτρίζοντας τη διαφορά μεταξύ του αντιτίμου που πληρώθηκε ύψους €74,2 εκ. σε μετρητά και της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν.

Όσον αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα €30,1 εκ. από €260,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €227,0 εκ., αυξημένα κατά 119% σε σχέση με €103,8 εκ. το εννεάμηνο του 2018 κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της απόκτησης στα έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε πελάτες και χρεόγραφα.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους το τρίτο τρίμηνο του 2019 ανήλθαν σε €76,0 εκ., και παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα σε σύγκριση με €75,8 εκ. το δέυτερο τρίμηνο.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου ανήλθε στις 193 μβ (2018: 196 μβ, εννεάμηνο του 2018: 193 μβ).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα €73,8 εκ., μειωμένο κατά 5% σε σχέση με €78,0 εκ. πέρσι.  Η μείωση ήταν κυρίως λόγω των μειωμένων καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντισταθμίζονται εν μέρει από τα αυξημένα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα έσοδα.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων ανήλθαν σε €8,0 εκ. για το εννεάμηνο του 2019 και ήταν μειωμένα κατά 68%, κυρίως λόγω του κέρδους ύψους €18,3 εκ. από την πώληση Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2018.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών ανήλθαν σε €38,0 εκ., αυξημένα κατά 19% σε σχέση με €31,8 εκ. το εννεάμηνο του 2018, κυρίως λόγω της επίδρασης της απόκτησης.

Τα άλλα έσοδα ήταν €27,7 εκ., αυξημένα κατά 33% σε σύγκριση με €20,8 εκ. το εννεάμηνο του 2018, κυρίως λόγω των κερδών από την διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και της αύξησης των εσόδων από ασφαλιστικές εργασίες ως αποτέλεσμα της απόκτησης.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €202,5 εκ. αυξημένα κατά 52% σε σύγκριση με €133,6 εκ. το εννεάμηνο του 2018 κυρίως λόγω της επίδρασης της απόκτησης. Σε τριμηνιαία βάση, τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €72,5 εκ. και σημείωσαν αύξηση 9% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο κυρίως λόγω της αύξησης στα έξοδα προσωπικού.

Τα έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε €94,1 εκ. και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννεάμηνο 2018: 44%).

Σε σύγκριση με τα €59,4 εκ. το εννεάμηνο του 2018, τα έξοδα προσωπικού σημείωσαν αύξηση της τάξης του 58%, η οποία οφειλόταν κυρίως στη μεταφορά προσωπικού από την ΣΚΤ ως μέρος της απόκτησης με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Τα έξοδα προσωπικού το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν στα €35,0 εκ. και ήταν αυξημένα κατά 18% σε σχέση με τα €29,8 εκ. το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω των μισθολογικών αυξήσεων που ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο τον Οκτώβριο του 2019, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε €92,3 εκ. σημειώνοντας αύξηση 38% σε σύγκριση με €66,7 εκ. το εννεάμηνο του 2018 αντικατοπτρίζοντας την επίδραση της Απόκτησης και ρης ενσωμάτωσης.

Το συνολικό κόστος ενσωμάτωσης ανήλθε σε €63,7 εκ. εντός του εκτιμώμενου επιπέδου του €71,1 εκ., ενώ το 48% αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και το 52% κεφαλαιοποιήθηκε.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 67,3% σε σύγκριση με 73,5% το εννεάμηνο του 2018. 

Προβλέψεις

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, ανήλθε στα €9,1 εκ. το φετινό εννεάμηνο σημειώνοντας μείωση ύψους 84% σε σύγκριση με τη χρέωση ύψους €55,6 εκ. το εννεάμηνο του 2018 η οποία σχετίζεται με την αποκτηθείσα περίμετρο (παρόλο που στην εύλογη αξία έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην αρχική αναγνώριση, αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές έπρεπε ακόμη να υπολογιστoύν βάσει της λογιστικής αξίας).

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένη βάση) για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στο 0,2% (εννεάμηνο 2018: 0,6%).

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2018: €14,7 δισ.)

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ανήλθαν σε €7.363 εκ., μειωμένες κατά 4% σε σύγκριση με €7.636 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 41,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (31 Δεκεμβρίου 2018: 42,7%).

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €2.339 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και σημείωσαν μείωση 6% σε σύγκριση με €2.474 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αναφορικά με τα κεφάλαια, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 19,04% ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 21,53%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, Γιάννης Μάτσης, δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας. Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας.  

Μετά την πετυχημένη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ μπορούμε να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της Τράπεζας και της θέσης μας στην αγορά, πάντοτε εντός ενός υγιούς πλαισίου διαχείρισης και διακυβέρνησης.

Εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της οικονομία μας στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκ., ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε δάνεια από 19,5% που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 στο 21,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ με οργανικούς και μη οργανικούς τρόπους.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας βασιζόμαστε και επενδύουμε σημαντικά σε δύο τομείς: 1. Στο προσωπικό μας, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της Τράπεζας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους. 2. Στην Τεχνολογία/ Ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη ριζική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη αλλά και στην απλοποίηση των χρονοβόρων συναλλαγών του με την Τράπεζα». 

Της Γεωργίας Χαννή