You are here

Κομισιόν: Απογοήτευση για ΚΕΔΙΠΕΣ, ανησυχίες για Εστία

11/06/2019 06:51

Απογοητευτική χαρακτηρίζει τη μέχρι στιγμής πρόοδο σε ότι αφορά το στήσιμο της κυπριακής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελευταία μεταμνημονιακή έκθεσή της για την Κύπρο, με περίοδο αναφοράς την άνοιξη του 2019.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες σε σχέση με θέματα που αφορούν την εφαρμογή του σχεδίου Εστία, του οποίου η επιτυχία συνδέεται με την άμεση ενεργοποίηση των εκποιήσεων σε περιπτώσεις αθέτησης εκ μέρους δανειοληπτών.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η διαδικασία στησίματος της ΚΕΔΙΠΕΣ έχει καθυστερήσει σε ότι αφορά σημαντικά πεδία, περιλαμβανομένης της επίσημης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων στο φορέα, λόγω κανονιστικών απαιτήσεων.

Καθυστέρηση σημειώθηκε όπως αναφέρεται και στην επιλογή των συμβούλων της ΚΕΔΙΠΕΣ που θα αναλάβουν να τη συμβουλέψουν αναφορικά με τη στρατηγική και τη λειτουργία της.

Ο διαγωνισμός για τους συμβούλους είχε προκηρυχθεί τον Αύγουστο του 2018 και η Κομισιόν καταγράφει την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην επιλογή τους, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο.  Για τη συγκεκριμένη εργασία έχει επιλεγεί ο οίκος BDO Ιρλανδίας που σύμφωνα με την Κομισιόν έχει σημαντική εξειδίκευση στον εθνικό οργανισμό διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Ιρλανδίας (ΝΑΜΑ).

Προκλήσεις λόγω καθυστερήσεων

Όπως αναφέρεται, οι καθυστερήσεις στο στήσιμο της ΚΕΔΙΠΕΣ, προκαλούν αριθμό προκλήσεων. Η στασιμότητα στην αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, λόγω της καθυστέρησης στη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στην ΚΕΔΙΠΕΣ, χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο εμφανείς προκλήσεις που δυσχέραινε επίσης, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού μιας πλήρους στρατηγικής διαχείρισης των ΜΕΔ, προσθέτοντας ότι με τη βοήθεια των συμβούλων, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει επίσης, να αξιολογήσει εάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Αλταμίρα.

Αβεβαιότητα για το ΔΣ ΚΕΔΙΠΕΣ

Οι ευρωπαϊκές αρχές κάνουν λόγο για «σημαντική αβεβαιότητα» η οποία παραμένει σε σχέση με τη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς όπως σημειώνεται στην έκθεση, εκκρεμεί η τελική αξιολόγηση καταλληλότητας των πέντε μη εκτελεστικών μελών από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Προστίθεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ υπόκειται στην εποπτεία της ΚΤ, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας και ότι η ΚΤ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης εγκυκλίου σχετικά με τις απαιτήσεις αναφοράς εντός του υπάρχοντος πεδίου τραπεζικής εποπτείας.

Ανησυχίες για το Εστία

Η Κομισιόν σημειώνει καθυστέρηση και σε ότι αφορά την εφαρμογή του σχεδίου Εστία εκφράζοντας παράλληλα, ανησυχίες σε σχέση με θέματα εφαρμογής του σχεδίου.

Όπως αναφέρεται, το σχέδιο και το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογραφεί από τα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα και το κράτος και καθορίζει τις κύριες τεχνικές πτυχές του σχεδίου, βρίσκονται ενώπιον του γενικού εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο.

«Στο επόμενο βήμα, θα υποβληθούν ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου για έγκριση», σημειώνεται και προστίθεται ότι το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο στα μέσα του 2019.

Η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες αναφορές του υπουργού οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, σύμφωνα με τις οποίες το Εστία θα εφαρμοστεί από τον επόμενο μήνα, Ιούλιο 2019.

Σημειώνεται ότι οι δανειολήπτες θα έχουν 4 μήνες για να υποβάλουν αίτηση και ότι στο μεταξύ, το υπουργείο εργασίας που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της συμβατότητας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας (μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση εκ μέρους των τραπεζών), έχει συμβληθεί με ιδιωτική εταιρεία για την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών (ΙΤ solution).

Επισημαίνεται ότι πέραν της ανάθεσης των τεχνολογικών υπηρεσιών, όλες οι εργασίες θα γίνονται εσωτερικά στο υπουργείο εργασίας.

Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες σε ότι αφορά θέματα εφαρμογής του σχεδίου Εστία, ειδικότερα σε σχέση με την ικανότητα των αρχών να επαληθεύσουν την συμβατότητα με κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται σε ότι αφορά την επαλήθευση οικονομικών κριτηρίων, ειδικά σε περιπτώσεις που περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται όπως αναφέρεται, εκτός της χώρας.

Οι εκποιήσεις θα κρίνουν την επιτυχία του Εστία

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η επίδραση του Εστία στον όγκο των ΜΕΔ, θα διαφανεί μόνο σε βάθος χρόνου, δεδομένων των δυσκολιών σε σχέση με την εκτίμηση του ποσοστού αθέτησης που θα προκύψει εκ μέρους δανειοληπτών.

Επισημαίνει ότι περαιτέρω μειώσεις στα ΜΕΔ ενδεχομένως να επέλθουν μέσω του σχεδίου Εστία, του οποίου η επιτυχία, όπως υποστηρίζει, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών εκποιήσεων εκ μέρους των τραπεζών και της ΚΕΔΙΠΕΣ, σε περιπτώσεις αθέτησης.

Προστίθεται ότι για τη μείωση των ΜΕΔ οι τράπεζες εξετάζουν επίσης, τιτλοποιήσεις και επανάκτηση εγγυήσεων, μέσω της χρήσης εξωδικαστικών αναδιαρθρώσεων και μέσω εκποιήσεων. Αναφορά γίνεται στο στόχο των δύο μεγαλύτερων τραπεζών για μεγάλες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΔ, ώστε αυτά να φτάσουν σε μονοψήφια επίπεδα εντός των επόμενων πέντε ετών.

Της Μαρίας Χαμπή