You are here

ΚΤ: Αύξηση ΜΕΔ το 2021 λόγω επιπτώσεων κορωνοϊού

03/07/2020 16:04

Αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2021 μετά το πέρας της περιόδου αναστολής καταβολής δόσεων, αναμένει η Κεντρική Τράπεζα λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού στα εισοδήματα.

Στο οικονομικό δελτίο Ιουνίου, σημειώνεται ότι το 2021 τα ΜΕΔ αναμένεται να αυξηθούν λόγω της αδυναμίας δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την παν δημία να εξυπηρετούν τις δόσεις τους.

Η ΚΤ περιλαμβάνει στο δελτίο τρία σενάρια για την πορεία της κυπριακής οικονομίας,  αντί της υιοθέτησης ενός βασικού σεναρίου, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο βασικό της σενάριο, η ΚΤΚ εκτιμά ότι το κυπριακό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί με ρυθμό 7,3% (ΥΠΟΙΚ -7%) και θα ακολουθήσει ανάπτυξη 5,6% και 4,1% το 2021 και 2022 αντίστοιχα. Ωστόσο λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, η ΚΤ κατήρτισε και ένα ήπιο και ένα ακραίο σενάριο για το 2020 με την συρρίκνωση να διαμορφώνεται στο 5,6% και στο 9,9% αντίστοιχα. Στο ακραίο σενάριο η ΚΤ υποθέτει πως θα υπάρξει δεύτερο κύμα κορωνοϊού.
 
Για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, η ΚΤ προειδοποιεί πως «οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι πολύ πιο   έντονες» λόγω των δραστικών μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. «Το πλήγμα στον κρίσιμο για την οικονομία τομέα του τουρισμού είναι σοβαρό, με άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των τουριστικών αφίξεων λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα  Μαρτίου», τονιζει.
 
Σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για ενδεχόμενη απόκλιση του βασικού σεναρίου για το 2020  και το 2021 και 2022 είναι καθοδικοί (επί τω χείρω), ιδιαίτερα εν όψει της αβεβαιότητας, ιδιαίτερα σε  σχέση  με  την  πορεία  της  αεροπορικής  κίνησης και του τουρισμού, ενώ για οι κίνδυνοι για το 2021 και 2022 συνδέονται με ενδεχόμενη επανεμφάνιση του ιού και επιβολή δεύτερου κύκλου περιοριστικών μέτρων, καθώς επίσης με πιθανή αποδυνάμωση της φερεγγυότητας των δανειζομένων, κάτι  το οποίο    θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Με βάση το ήπιο και ακραίο σενάριο για την Κύπρο, η ύφεση για το 2020 αναμένεται να φτάσει στο -5,6% και -9,9% αντίστοιχα, ενώ στο βασικό στο -7,3%. Οι κίνδυνοι απόκλισης των προβλέψεων του ΑΕΠ από το βασικό σενάριο για τα έτη 2020-2022 είναι ελαφρώς προς τα κάτω. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στις πηγές δεδομένων υποδηλώνουν ότι ενδεχόμενη μελλοντική αναθεώρηση της καλύτερης από την αναμενόμενη προκαταρκτικής εκτίμησης για το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης του πρώτου τριμήνου του έτους (θετική ή αρνητική) μπορεί να έχει μεγαλύτερο μέγεθος από το συνηθισμένο.

Η ΚΤ επισημαίνει ότι η ύπαρξη τυχόν στρατηγικών κακοπληρωτών που δύναται να εκμεταλλευτούν την κρίση προβάλλοντάς την ως δικαιολογία, θα πρέπει να  αντιμετωπισθεί με   αποφασιστικότητα και αυστηρότητα από όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένης και της  Πολιτείας». 
 
Τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνει επίσης αναθεώρηση και στα επιχειρηματικά  και κεφαλαιακά πλάνα των τραπεζών ούτως ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι «η υγειονομική κρίση είναι σύνθετη και ηεξέλιξη και η διάρκεια της παραμένει ιδιαίτερααβέβαιη. Τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και η πραγματική οικονομία καλούνται να λειτουργήσουν κάτω από έκτακτες συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να υπάρχει αυξημένη
εγρήγορση ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στα νομισματικά μεγέθη και στη μέχρι τώρα θετική πορεία των
ΜΕΧ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα».
 
Η ΚΤ αναφέρεται στην ανάγκη  συνετούς δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς οι οίκοι αξιολόγησης προεξοφλούν ότι μετά την αύξηση τού για σκοπούς υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για στήριξη της οικονομίας, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει πτωτική τροχιά τα επόμενα έτη.
 
«Ως εκ τούτου, ο όποιος εκτροχιασμός πέραν των αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής», τονίζει.

Της Γεωργίας Χαννή