You are here

ΚΤ: Στο 0% το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

30/05/2018 13:40

Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (countercyclical capital buffer rate - CCyB) για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 καθορίστηκε στο 0%., αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακροπροληπτική πολιτική της, καθόρισε στις 30 Μαΐου 2018 το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2018 - 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (α) του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και κάθε κυπριακής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η οποία παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και δεν έτυχε εξαίρεσης από την ΚΤ λόγω του μικρού ή μεσαίου μεγέθους της.

Βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 30 Δεκεμβρίου 2017 η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -50,8%.

H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -52,8%.

Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%.

Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης. Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.

Εξαίρεση ορισμένων ΚΕΠΕΥ

Κατά το 2017 η KT αποφάσισε, βάσει των εξουσιών που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(2) του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου, 2015, όπως εξαιρέσει 53 μικρού και μεσαίου μεγέθους ΚΕΠΕΥ από την υποχρέωση τήρησης του ειδικού για κάθε ίδρυμα αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το 2017.