You are here

ΚΤ: Στο 0% το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

11/09/2019 12:12

Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (counter cyclical capital buffer rate - CCyB) για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019 καθορίστηκε στο 0%, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα, ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακροπροληπτική πολιτική της, καθόρισε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019 στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού:

(α) του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και

(β) κάθε κυπριακής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), η οποία:

i. παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό ή αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης και

ii. δεν έτυχε εξαίρεσης από την ΚΤΚ λόγω του μικρού ή μεσαίου μεγέθους της.

Βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 31 Μαρτίου 2019:

H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -60,9%

H απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -82,5%.

Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%.

Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης.  Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.