You are here

Κτύπησε και την ΚΕΔΙΠΕΣ ο κορωνοϊός

29/09/2020 10:04

Μείωση παρουσίασαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οι ταμειακές ροές της ΚΕΔΙΠΕΣ λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με την πρόοδο διαχείρισης του πρώτου εξαμήνου του 2020, που ανακοίνωσε σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ, 100% θυγατρική της ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα), οι ταμειακές εισροές του δεύτερου τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €53,0 εκ. σημειώνοντας μείωση 32% έναντι €78,0 εκ. για το  προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.578 εκ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2020.

Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4 εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3 εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκ.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του δεύτερου τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2 εκ., μειωμένες κατά 23% από το προηγούμενο τρίμηνο. 

Οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €0,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε σχέση με €3,0 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τον Φεβρουάριο 2020 έγινε καταβολή εποπτικών τελών και φορολογίας.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.937 εκ. από €6.906 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.  Η αύξηση οφείλεται στους τόκους οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 15,7%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97,0 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2020 έναντι €157,0 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.472 εκ. ή 20,0% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.786 εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €126 εκ., ακίνητη περιουσία €648 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκ.

Εισπράξεις από ενοίκια και πωλήσεις ακινήτων

Οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Αλταμίρα Κύπρου μέχρι 30/06/2020 ανήλθαν σε €211,4 εκ. και οι σωρευτικές εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €8,1 εκ.

Οι εισπράξεις από πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,5 εκ. με μείωση κατά 22,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και  κατά 35,8% από το τέταρτο τρίμηνο 2019, ενώ τα ενοίκια είχαν επίσης μείωση κατά 21,4% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Αποπληρωμή κρατικής βοήθειας

Τον Ιούνιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας €30 εκ., διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου στα €240 εκ. 

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €40 εκ. στο πλαίσιο της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας.

Με τη νέα καταβολή του ποσού των €40 εκ.   το συνολικό ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε στα €280εκ. ευρώ εκ των οποίων τα €160 εκ.   καταβλήθηκαν το 2020.

Επιπρόσθετα, όπως έχει ανακοινωθεί, μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το Κράτος αξίας περίπου €140 εκ., καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3 εκ. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 4 απαιτήσεις ύψους €79,5 εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Μαρτίου 2020. Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο μεγάλη αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018. Η απαίτηση για το τρίτο τρίμηνο 2019 μειώθηκε στα €8,1 εκ. και με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου η τρίτη απαίτηση για το τέταρτο τρίμηνο 2019 ήταν ύψους €1,7 εκ. Ως ήταν αναμενόμενο, η τέταρτη απαίτηση που αφορά το πρώτο τρίμηνο 2020 ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και ανήλθε στα €6.5 εκ. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.

Άλλες Εξελίξεις

Τον Ιούλιο 2020 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εγκρίνει το διορισμό του κ. Ευθύμιου Πανταζή στη θέση του Διευθυντή Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.

Τον Αύγουστο 2020, η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ διόρισε τον κ. Γιώργο Χατζαντωνά, στη θέση του Διευθυντή Διεύθυνσης Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου υπό Διαχείριση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, μετά την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, έχει ολοκληρωθεί η πώληση από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A, του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδει με όρους αγοράς. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται πλέον και οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για την αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

Τον Σεπτέμβριο 2020 έχουν αρχίσει οι εργασίες που αφορούν το έργο προετοιμασίας και ενδεχόμενης πώλησης εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων. Η συνολική περίμετρος του χαρτοφυλακίου το οποίο αξιολογείται είναι ονομαστικής αξίας €1,2 δισ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι οι πρώτες πωλήσεις ΜΕΔ αναμένονται τον Απρίλιο-Μάιο του επόμενου έτους.

Απαντώντας σε άλλο ερώτημα εάν η ΚΕΔΙΠΕΣ θα προχωρήσει σε πώληση όλου του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα λάβουν.

Σχέδιο Εστία

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του σχεδίου Εστία δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβολές αιτήσεων κατά τον επιπρόσθετο χρόνο που δόθηκε από 1η μέχρι 15η Ιουνίου 2020 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού έχουν υποβληθεί 3.071 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.801 λογαριασμούς και ποσό €887 εκ. 

Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.521 που αντιστοιχούν σε 1.858 λογαριασμούς και ποσό €416 εκ.

Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αιτήσεις από το Υπουργείο Εργασίας αντιστοιχούν σε 550 λογαριασμούς και ποσό €113 εκ.

Προοπτικές για το έτος 2020

Αναφορικά με τις προοπτικές, αναφέρεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού που έχει εκδηλωθεί από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.

Στα πλαίσια του σχετικού διατάγματος έχει γίνει αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020 για 5.677 λογαριασμούς δανείων ύψους €735 εκ., γεγονός που θα επηρεάσει τις ταμειακές εισροές μέχρι το τέλος του 2020 κατά €58 εκ.

Σημειώνεται ότι πέραν της εφαρμογής συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης, οι ενέργειες που αφορούν πλειστηριασμούς έχουν ξεκινήσει και πάλι από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Με την άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος 2020 παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ιδιαίτερα ως προς τις πωλήσεις ακινήτων. Επίσης, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου, αφού οι συνολικές εισροές για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ανήλθαν στα €52,7 εκ. προδιαγράφοντας αύξηση περίπου 60% σε σχέση με τις εισροές του Β’ τριμήνου ύψους €53 εκ. που ήταν οι χαμηλότερες από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης στις ταμειακές εισροές έχει γίνει νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €40 εκ. σε μετρητά τον Σεπτέμβριο 2020.

Οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, αναμένεται να είναι αυξημένες, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος αναφέρει ότι οι ταμειακές εισροές για το δεύτερο τρίμηνο 2020 περιορίστηκαν στα €53 εκ. Μετά τη μερική άρση των περιοριστικών μέτρων, ο Ιούνιος παρουσίασε ανάκαμψη αποδίδοντας το 60% των συνολικών εισροών για το τρίμηνο. Η ανάκαμψη συνεχίστηκε, με τις ταμειακές εισροές στο τρίτο τρίμηνο να αναμένονται στα υψηλοτέρα τριμηνιαία επίπεδα του έτους και άνω των €80 εκ., μειωμένες ωστόσο κατά περίπου 25% από το 2019.

«Παραμένοντας προσηλωμένοι στο στόχο μας για μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €40 εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Σεπτέμβριο 2020, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €160 εκ. για το 2020 ή σε €280 εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018», τονίζει.

Ολοκληρώθηκε, επίσης, στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 η συμφωνία για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Αltamira Asset Management (Cyprus) Limited στην Altamira Asset Management S.A, υλοποιώντας έτσι τη Δέσμευση 12 του Καταλόγου Δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προχωρούν οι διαβουλεύσεις με την Altamira Cyprus για αναθεώρηση της συμφωνίας εξυπηρέτησης για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της Δέσμευσης 18 και του νέου μας επιχειρηματικού πλάνου.

«Παράλληλα έχει ξεκινήσει το Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους μέχρι €1,2 δισ.», επισημαίνει.

«H εξέλιξη του σχεδίου Εστία δεν είναι η αναμενόμενη. Με γνώμονα την προστασία των ευάλωτων και ευσυνείδητων δανειοληπτών, αλλά και των ευθυνών μας προς τον Κύπριο φορολογούμενο εξετάζουμε νέες λύσεις. Η επανέναρξη των εκποιήσεων από 1 η Σεπτεμβρίου 2020, όπως και η ανάγκη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις που να στηρίζουν το έργο μας, θα συνδράμουν θετικά στη μεγιστοποίηση της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας», καταλήγει.  

Της Γεωργίας Χαννή