You are here

Με υποθήκες από δανειολήπτες οι κρατικές εγγυήσεις

22/01/2021 07:13

Απαραίτητη για την παραχώρηση εγγυήσεων από το κράτος προκειμένου επιχείρηση ή αυτοτελώς εργαζόμενοι να λάβουν εγγυημένο δάνειο, είναι η υποθήκευση εκ μέρους των δανειοληπτών, περιουσιακών στοιχείων. Είναι όμως δυνατή και η παροχή δανεισμού χωρίς υποθήκη.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προκαταρκτικού νομοσχεδίου που η Κυβέρνηση διαβίβασε στα κόμματα,

Πρώτον, οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση όπως υποθηκεύουν ως εξασφάλιση του δανείου οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν.

Δεύτερον, νοείται ότι, η παραχώρηση μη εξασφαλισμένων δανείων είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πλήρη εξασφάλιση των νέων δανείων.

Τρίτον, νοείται περαιτέρω ότι, οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται αποδεκτές ως εξασφάλιση.

Τέταρτον, ως εξασφάλιση του δανείου που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του νομοσχεδίου, θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Είναι δε δυνατόν να γίνεται επίσης αποδεκτή και η εγγραφή δεύτερης υποθήκης, ώστε η εξασφαλιστική αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε εκατόν δέκα τοις εκατόν (110%) του ποσού του δανείου που θα εγκριθεί, και νοουμένου ότι η πρώτη υποθήκη είναι εγγεγραμμένη προς όφελος του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.

Σημειώνεται επίσης ότι η εξασφαλιστική αξία των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων υπολογίζεται με βάση τις αγοραίες αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

Το ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης που δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η ευθύνη για την παρακολούθηση των κυβερνητικών εγγυήσεων και τη διαχείριση των εγγυήσεων που έχουν καταβληθεί, ανατίθεται στο Γενικό Λογιστήριο.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα, που να προβλέπουν,

(α) τη διαδικασία και όρους παραχώρησης των κυβερνητικών εγγυήσεων,

(β) το ύψος του καταβλητέου τέλους εγγυήσεως,

(γ) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων δανείων και τα κριτήρια για τον τρόπο κατανομής των δανείων,

(δ) τους περιορισμούς σε σχέση με νέα δάνεια σε τρεχούμενους λογαριασμούς και/ή δάνεια χωρίς εξασφάλιση,

(ε) το ύψος του επιβαλλόμενου επιτοκίου,

(στ) τους μηχανισμούς ελέγχου.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι το ανώτατο ύψος κυβερνητικής εγγύησης που δύναται να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα για δάνεια σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Την ευθύνη για την παρακολούθηση των κυβερνητικών εγγυήσεων και τη διαχείριση των εγγυήσεων που θα καταβληθούν, θα έχει το Γενικό Λογιστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των νέων δανείων που παραχωρούνται με κυβερνητικές εγγυήσεις, είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι και/ή επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19.

Οι δανειολήπτες έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών και υποχρεώσεων τους προς το κράτος.

Σε περίπτωση παράβασης από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, αυτοτελώς εργαζόμενο ή επιχείρηση, ο Υπουργός δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ανερχόμενο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, σε ποσό ύψους €1.000 μέχρι €500.000 και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης δύναται, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας της παράβασης, να επιβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ανερχόμενη σε €100 μέχρι €50.000 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση δανείων καλύπτει τυχόν ζημιές που ενδεχομένως θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών σε ποσοστό ύψους 70% για τη Δημοκρατία και 30% για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα δάνεια.

Της Ηρώς Ευθυμίου