You are here

Μεγάλο παζλ για το 2021 οι χρεοκοπίες

07/07/2020 07:35

Μεγάλο παζλ αποτελεί για τις τράπεζες η πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2021 όταν θα τερματιστεί η αναστολή της πληρωμής των δόσεων και θα φανεί το εύρος των συνεπειών των μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της πανδημικής κρίσης.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν με αυξημένες χρεοκοπίες και κάποιοι θέτουν την ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας για ελαχιστοποίηση των συνεπειών από την αναμενόμενη αύξηση των προβλημάτων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης άρχισαν ήδη – έστω διακριτικά – να κτυπούν καμπανάκι για τις συνέπειες που θα έχει η αναστολή των δόσεων στην Κύπρο, ιδίως λόγω του μεγάλου εύρους και της μεγάλης διάρκειας.

Όπως αναφέρει ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Ανδρέας Μιλιδώνης, o Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στις 29/4 σε σχέση με το μέτρο αναστολής δόσεων δανείων σημειώνει ότι «μέχρι στιγμής έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια και το πιο ευρύ πρόγραμμα σε όλη την ευρωζώνη».

Ο κ. Μιλιδώνης αναφέρει ότι το μέτρο της αναστολής δόσεων δανειοληπτών με εξυπηρετούμενα δάνεια, ήταν μια πρόταση που είχε άμεση θετική επίδραση στα χρηματοοικονομικά των νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων.

Εντούτοις, η κίνηση των τραπεζών πρέπει να συνοδευτεί με ανάλογη προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών της.

«Τότε είχα σημειώσει ότι ίσως να ήταν καλή ιδέα, να αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης για να επιστρέψουμε στην «κανονικότητα» πληρωμής δόσεων όταν θα κοντέψει η λήξη της αναβολής δόσεων. Για παράδειγμα, περίπου 2 μήνες πριν το τέλος του 2020, ίσως να «υπενθυμίζαμε» στους δανειολήπτες ότι η πληρωμή δόσεων στα δάνεια συνεχίζεται από την 1/1/2021», προσθέτει.

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΚΤ περίπου το 50% των εξυπηρετούμενων δανείων της Κύπρου (€11,4 δισ. από τα περίπου €23 δισ.) έχουν ενταχθεί στο σχέδιο αναστολής δόσεων.

«Η χθεσινή ανακοίνωση των Moody’s  αναφέρει ότι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πιο κάτω», επισημαίνει ο κ. Μιλιδώνης.

«Με αυτά τα δεδομένα, θα ήταν συνετό να αρχίσουμε προετοιμασία ελαχιστοποίησης πιθανής αύξησης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, που ίσως αρχίσουν να εμφανίζονται στις αρχές του 2ου τριμήνου του 2021», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τους Moody’s, η ακαθάριστη λογιστική αξία των πιστωτικών διευκολύνσεων με αναστολή πληρωμών είναι σχετικά ψηλή στην Κύπρο σε σχέση με άλλες χώρες.

Παρόλο που η αναβολή πληρωμών θα προσφέρει στις τράπεζες ευελιξία να υποστηρίζουν και να επαναπρογραμματίζουν δάνεια για βιώσιμους δανειολήπτες το 2020, ο οίκος αναμένει ορισμένοι δανειολήπτες τελικά να χρεοκοπήσουν.

Επισημαίνεται ότι η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών θα προστατευθεί σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2021, αλλά οι προβλέψεις δανείων για ζημιές θα επηρεάσουν την κερδοφορία τους.

Κάποιοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι μερίδα δανειοληπτών κτίζουν «μαξιλαράκια» μετρητών μέσω της συμμετοχής στο σχέδιο αναστολής δόσεων των τραπεζών καθώς ενώ μπορούν να πληρώνουν δεν το κάνουν.

O οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης σημειώνει ότι σε περιόδους κρίσεων, ο κόσμος επιλέγει να κτίζει μαξιλαράκι, να ενισχύει αντοχές παρά να πληρώνει τα δάνεια του.

«Το μεγάλο ερωτηματικό», τονίζει, «είναι τι θα γίνει τον Ιανουάριο με αυτούς που έκαναν αναστολή και εάν θα μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνεια τους και εάν θα μείνουν πραγματικά προβληματικά δάνεια».

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ενώ είχαν αυξημένο τζίρο δεν πλήρωναν τους πιστωτές τους.  Το ίδιο ενδέχεται να συμβεί και με την άρση της αναστολής των δόσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου οικονομικών που αφορούν την περίοδο από 30 Μαρτίου μέχρι 15 Μαΐου, στις επιχειρήσεις το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων έχει δάνεια €15,30 δισ. Υπέβαλαν αίτηση για το 46,6% του συνολικού ποσού και για το 53,4% δεν υποβλήθηκε. Για σύνολο αιτήσεων που αντιστοιχούν σε €7,13 δισ. εγκρίθηκε το 90,9% και το 9,1% απορρίφθηκε. Οι επιχειρήσεις με σύνολο δυνητικών λογαριασμών 59.986 δεν υπέβαλαν αίτηση το 72,9% και υπέβαλαν το 27,1%. Από συνολικές αιτήσεις 16.262 εγκρίθηκε το 81,1% και απορρίφθηκε το 18,9%.

Στα νοικοκυριά το σύνολο των δυνητικών δικαιούχων είχε δάνεια €9,73 δισ. Για το 53,2% της αξίας των δανείων δεν υποβλήθηκε αίτηση για αναστολή δόσεων και έγινε για το 46,8% της αξίας.

Της Γεωργίας Χαννή