You are here

Μεγαλομέτοχοι μεταξύ των αγοραστών ομολόγου Τρ. Κύπρου

15/10/2018 07:25

Μεγαλομέτοχοι της ΒOCH είναι μεταξύ των αγοραστών του ομολόγου με επιτόκιο 12,5%, που ανακοίνωσε το ΔΣ της τράπεζας τον περασμένο Αύγουστο.

Το ομόλογο, ύψους €220 εκ., θα εκδοθεί πριν το τέλος του έτους, και έχει ήδη τιμολογηθεί «μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μικρό αριθμό θεσμικών επενδυτών», όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε η StockWatch και σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ανάμεσα στους θεσμικούς επενδυτές είναι, μέσω διαφόρων ταμείων, και μεγαλομέτοχοι της Τρ. Κύπρου.

Η προσφορά ομολόγου με τόσο ψηλό επιτόκιο σε μεγαλομετόχους της Τράπεζας, προκάλεσε ήδη αντιδράσεις άλλων μετόχων που δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην έκδοση.

Το επιτόκιο είναι το ψηλότερο που πλήρωσε ευρωπαϊκή τράπεζα σε παρόμοια έκδοση.  Αριθμός τραπεζών που έσπευσαν αυτό το διάστημα να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους με έκδοση ανάλογο co-co bond, εγκατέλειψαν την προσπάθεια λόγω του ψηλού επιτοκίου που απαιτείται.

Μεταξύ των τραπεζών που απέφυγαν τέτοιες εκδόσεις είναι και η Τρ. Πειραιώς, που αναζητά επειγόντως κεφάλαια €500 εκ.

Η Τρ. Κύπρου προχώρησε τον Αύγουστο στην τιμολόγηση του ομολόγου, προσφέροντας στους μεγαλομετόχους της και άλλους θεσμικούς επενδυτές σημαντική απόδοση που αντιστοιχεί, ουσιαστικά, με μέρισμα το οποίο οι εποπτικές αρχές της απαγορεύουν να διανέμει.

Οι μεγαλομέτοχοι έχουν έμμεση παρουσία στο ΔΣ και λόγο σε περίπτωση που η Τράπεζα αποφασίσει εξετάσει μη πληρωμή του επιτοκίου ή μετατροπή του σε μετοχές.

Οι αγοραστές φέρονται να έχουν προπληρώσει το ομόλογο και τα λεφτά τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό τον οποίο έχει ανοίξει η τράπεζα. Ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί μόλις ληφθεί η έγκριση από την ρυθμιστική αρχή του Δουβλίνου, στην οποία είναι εγγεγραμμένη η BOCH, για επαναταξινόμηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στα διανεμητέα αποθεματικά της.

Επίσημα η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει  μέχρι σήμερα σχολιάσει το δημοσίευμα των Financial Times, ούτε και τις αντιδράσεις μερίδας μικρομετόχων της τράπεζας  οι οποίοι  την έχουν επικρίνει για μη διαφανείς διαδικασίες. σε ότι αφορά τη διάθεση του ομολόγου.

Τo 2017 η τράπεζα είχε εκδώσει  δευτεροβάθμιο κεφάλαιο με ομόλογο €250 εκ. που είχε απόδοση 9,25%  και το οποίο, με βάση τους Financial Times, πάλι αγόρασαν ταμεία που συνδέονται με μεγαλομετόχους της τράπεζας.

Τότε, εσωτερικά υπήρξαν φωνές που εξέφρασαν την αντίθεση τους για τη προνομιακή μεταχείριση  που έλαβαν συγκεκριμένοι μεγαλομέτοχοι της τράπεζας.

Στελέχη της Τράπεζας τονίζουν  ότι το συγκεκριμένο ομόλογο είναι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου και ως  εκ του τύπου του, δεν είθισται να διατίθεται  σε όλη την αγορά.

Εξήγησαν ότι οι όροι που το διέπουν είναι αυστηροί και παρέχουν το δικαίωμα στην τράπεζα να έχει η ίδια την επιλογή να παραχωρήσει ή όχι το επιτόκιο για συγκεκριμένους λόγους.

Το ομόλογο θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά 130 μονάδες βάσης, αποτρέποντας τη μελλοντική ανάγκη έκδοσης νέου κεφαλαίου, που θα συρρίκνωνε τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων.

Τα ίδια στελέχη της Τράπεζας Κύπρου, επεσήμαναν ότι είναι διεθνής πρακτική να εκδίδονται τέτοιου είδους ομόλογα co-co bonds με αυστηρούς όρους και να διατίθεται σε συγκεκριμένους θεσμικούς επενδυτές που μπορούν να πάρουν πάνω τους το επενδυτικό ρίσκο.

Εξέφρασαν την άποψη ότι το συγκεκριμένο ομόλογο δεν θα μπορούσε να διατεθεί ελεύθερα στην αγορά και σε όλους τους μετόχους της τράπεζας λόγω ακριβώς του  μεγάλου ρίσκου που έχει.

Πρόσθεσαν ότι αν οποιοσδήποτε επενδυτής ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ομόλογο θα μπορεί να το αγοράσει μέσω της δευτερογενούς αγοράς, απαντώντας έτσι και στην κατηγορία γιατί δεν έχει διατεθεί το ομόλογο προς  περίπου 90 χιλ,. μετόχους της.

Το ομόλογο θα διατεθεί στη δευτερογενή αγορά μετά τον Ιούνιο του 2019.  «Η BOCH σκοπεύει να εισάγει τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο πριν από την πρώτη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκου, που αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2019», αναφέρει η ανακοίνωση της Τράπεζας για το ομόλογο.

Η Τράπεζα Κύπρου δεν προτίθεται να δώσει τη λίστα των θεσμικών επενδυτών που έχουν αγοράσει το ομόλογο, επικαλούμενη λόγους προσωπικών δεδομένων.

Η μετοχή της Τράπεζας έπεσε την Παρασκευή στο €1,88, περίπου 60% κάτω από την τιμή έκδοσης των νέων κεφαλαίων που μπήκαν στην Τράπεζα το 2014.

Εν αναμονή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  έχει ζητήσει από τη διεύθυνση της BOCH,  μετά από σχετικές καταγγελίες που τέθηκαν ενώπιον της, συγκεκριμένα στοιχεία  αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Τα στοιχεία  από την ΕΚ είχαν ζητηθεί πριν περίπου 20 μέρες.  Μέχρι αυτή τη στιγμή  η αρμόδια εποπτική αρχή δεν τα έχει παραλάβει

Το θέμα αναμένεται να τεθεί  μεταξύ άλλων στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚ.

Μέχρι στιγμής, η ΕΚ δεν έχει ανακοινώσει οιαδήποτε έρευνα για τα όσα συμβαίνουν στις τράπεζες την τελευταία πενταετία.

Του Λεύκου Χρίστου