You are here

Μεγαλώνει ο λογαριασμός από την Ελληνική

03/07/2020 06:46

Η πανδημική κρίση αναμένεται να αυξήσει τις απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας από τους φορολογούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας που έγινε για εγγύηση των δανείων που απέκτησε από τον Συνεργατισμό.

Η συμφωνία της Ελληνικής με το κράτος, που της διασφάλισε εγγύηση των ζημιών που θα προκύψουν από τα δάνεια που απέκτησε, αναμένεται να αποβεί ακόμα πιο προσοδοφόρα για την ίδια το επόμενο διάστημα, καθώς σημαντικό μέρος των δανείων που απέκτησε αναμένεται να καταστούν μη εξυπηρετούμενα λόγω της κρίσης.

Την αρνητική επίδραση της πανδημίας στις απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας άρχισε να αναγνωρίζει και η ΚΕΔΙΠΕΣ, που υποχρεούται να καταβάλει την πληρωμή στην Τράπεζα για τα δάνεια που της παραχωρήθηκαν.

Σε ενημέρωση για τα αποτελέσματα διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ για το πρώτο τρίμηνο του 2020, σημειώνεται ότι «η απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2020 στο πλαίσιο του σχεδίου εγγύησης δανείων, αναμένεται να αυξηθεί λόγω των λογιστικών προβλέψεων που θα αναγνωρίσει η Ελληνική Τράπεζα σε σχέση με την επίπτωση της πανδημίας».

Μέχρι στιγμής ο λογαριασμός που κλήθηκαν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι φτάνει τα €73 εκ. και προέκυψε με τρία ξεχωριστά αιτήματα ενώ, οι συνολικές υποχρεώσεις έχουν εκτιμηθεί αρχικά στα €155 εκ.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει απαίτηση ύψους €65,8 εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019, η οποία περιλαμβάνει κυρίως, λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών.

Επίσης, στις 2 Ιανουαρίου 2020, ως προνοείται από το σχέδιο, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει τη δεύτερη απαίτηση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η τρίτη απαίτηση που αφορά στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, ήταν ύψους €1,7 εκ.

Για το συνολικό ποσό, οι δύο πλευρές ΚΕΔΙΠΕΣ – Ελληνική, βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης με εξειδικευμένο οίκο που έχουν διορίσει από κοινού για επιβεβαίωση των ποσών των απαιτήσεων.

Προς συμφωνία επί του ποσού

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών για τον έλεγχο των ποσών και των δανείων είναι συνεχόμενες. «Θεωρώ ότι η συμφωνία θα κλείσει εντός Ιουλίου. Ως εκ τούτου δεν έχουν ακόμα καταβληθεί οποιαδήποτε ποσά από την ΚΕΔΙΠΕΣ», σημείωσε αρμόδια πηγή.

«Εάν για κάποιες χρεώσεις δεν συμφωνούν οι δύο πλευρές, υπάρχει η πρόνοια του verification agent στο σχέδιο, βάσει της οποίας έχει ήδη επιλεγεί ανεξάρτητος οίκος για να δώσει λύση όπου χρειάζεται», επεσήμανε γνώστης του θέματος, προσθέτοντας ότι όσο προχωρούν οι συζητήσεις, ενδεχομένως τελικά να μην υπάρξει η ανάγκη για κάτι τέτοιο.

Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν το ύψος απαιτήσεων

Σημείωσε ότι οι πρώτες ενδείξεις των επιπτώσεων του COVID-19 στις τράπεζες γενικότερα, αναμένεται να διαφανούν τον Αύγουστο, στο πλαίσιο των ανεπίσημων ανακοινώσεων για τα εξαμηνιαία αποτελέσματα των τραπεζών και με πιο συγκεκριμένο τρόπο τον Οκτώβριο και στο τέλος του χρόνου στα εννιαμηνιαία αποτελέσματα.

Αρμόδια πηγή αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ορισμένα δάνεια που απέκτησε η Ελληνική να γίνουν μη εξυπηρετούμενα γιατί δεν θα μπορεί να καλύπτεται η δόση, καθώς και στο ενδεχόμενο δανειολήπτες να μείνουν άνεργοι.

Επεσήμανε ότι τα δάνεια που καλύπτει το σχέδιο εγγύησης δανείων είναι δάνεια σε φυσικά πρόσωπα και στεγαστικά δάνεια, ωστόσο, υπέδειξε ότι αυτά δεν είναι τα μόνα δάνεια που αναμένεται να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

«Όλα τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών θα επηρεαστούν και ανάλογα θα επηρεαστεί και αυτό το μέρος των δανείων που μεταφέρθηκαν από τον Συνεργατισμό», είπε.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η επίδραση της κρίσης στα δάνεια του πρώην Συνεργατισμού δεν αναμένεται να είναι τόσο μεγάλη αναλογικά, σε σχέση με άλλα δάνεια άλλων τραπεζών, καθώς στα δάνεια του πρώην Συνεργατισμού δεν περιλαμβάνονται δάνεια ξενοδοχείων ή άλλων που ασχολούνται με τον τομέα του τουρισμού που δέχεται πλήγμα λόγω πανδημίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι εκτός από τον COVID-19, άλλοι παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν το ύψος των απαιτήσεων είναι η ρύθμιση για αναστολή των δόσεων, καθώς μέχρι το τέλος του έτους, η Ελληνική Τράπεζα δεν θα μπορεί να υποβάλει καμία απαίτηση για δάνεια του Συνεργατισμού που ήταν εξυπηρετούμενα και ζήτησαν αναστολή δόσεων, αφού αυτά δεν θα θεωρηθούν μη εξυπηρετούμενα.

Άλλος ένας παράγοντας είναι η απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο, της αναφοράς του νόμου για τις εκποιήσεις εφόσον, όπως είπε, ένα σημαντικό μέρος των δανείων που μεταφέρθηκαν από το Συνεργατισμό στην Ελληνική και είναι στο σχέδιο εγγύησης, αφορά δάνεια με πρώτη υποθήκη την πρώτη κατοικία.

«Ένα μέρος των προβλέψεων των τραπεζών, βασίζεται στο πλαίσιο εκποιήσεων και στο πόσο εύκολα και γρήγορα μπορεί να εκποιηθεί ένα ακίνητο, όσο πιο χρονοβόρα είναι η διαδικασία, τόσο η εξασφάλιση του ακινήτου χάνει από την αξία της», υπέδειξε.

Η συμφωνία πώλησης του Συνεργατισμού, προς την Ελληνική Τράπεζα, βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο επικρίσεων πρόσφατα, λόγω ρυθμίσεων που κλήθηκε να εγκρίνει η βουλή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση να παραχωρήσει στη βουλή το έγγραφο της συμφωνίας που έγινε με την Τράπεζα.

Της Μαρίας Χαμπή