You are here

Μεγαλύτερη του bail-in η στήριξη Συνεργατισμού

18/06/2018 07:12

Σε επίπεδα που ξεπερνούν ακόμα και το bail – in των ανασφάλιστων καταθετών και κατόχων αξιογράφων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, φτάνει το μέγεθος της στήριξης του κράτους προς το Συνεργατισμό.

Αν και η κατ’ αρχήν συμφωνία για την εξαγορά της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική έχει ανακοινωθεί, εξακολουθεί να παραμένει άγνωστος ο τελικός λογαριασμός για τους φορολογούμενους που έχουν ήδη συνεισφέρει δισεκατομμύρια στο πιστωτικό ίδρυμα.

Εντούτοις, η συνολική στήριξη που θα λάβει ο Συνεργατισμός φαίνεται ότι θα ξεπεράσει τα €5 δισ. και πιθανόν να φτάσει τα €5,5 δισ.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ το bail-in στη Λαϊκή Τράπεζα έφτανε γύρω στα €4,9 δισ. και στην Τράπεζα Κύπρου γύρω στα €4,5 δισ.

Στην Τράπεζα Κύπρου η στήριξη από τους ανασφάλιστους καταθέτες έφτασε τα €3,9 δισ. και από τους κατόχους αξιογράφων τα €0,6 δισ.

Στη Λαϊκή το κούρεμα ανασφάλιστων καταθετών ανήλθε στα €4 δισ. και το κούρεμα αξιογράφων και ομολόγων έφτασε τα €0,9 δισ.

Οι ζημιές των δύο μεγάλων τραπεζών είχαν προκύψει σε πολύ μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια, που περιλάμβαναν και την Ελλάδα αλλά και μετά από τις τεράστιες ζημιές από τα ελληνικά ομόλογα.

Στήριξη στο παρά πέντε της πώλησης ΣΚΤ

Σε αντίθεση με το bail-in των δύο τραπεζών, στον συνεργατισμό προστατεύτηκαν οι ανασφάλιστοι καταθέτες και παραχωρήθηκε κρατική στήριξη €1,5 δισ. το 2013, στη βάση της μελέτης της Pimco, που υποτίθεται ότι αποτύπωσε τα λάθη δεκαετιών στην παραχώρηση δανείων στις τράπεζες. 

Η Pimco προέβλεπε ότι μέχρι το 2015 η ΣΚΤ θα χρειαστεί κεφάλαια €1,4 δισ. για τις ζημιές του «αμαρτωλού» δανειακού χαρτοφυλακίου.  Τα κεφάλαια τοποθέτησε το κράτος αποκτώντας τις μετοχές του Συνεργατισμού. 

Ως ένδειξη εκτίμησης στους παλιούς συνεργατιστές (που διοικούσαν τον Συνεργατισμό μέχρι εκείνη τη στιγμή), τους έδωσε ένα μικρό ποσοστό μετοχών και ρόλο στη διοίκηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η Pimco, οι αξιολογητές του χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ το 2012, επανέρχονται σήμερα ως αγοραστές του ίδιου χαρτοφυλακίου, με πολύ μεγαλύτερη έκπτωση από αυτή που είχαν υπολογίσει.

Η έκθεση της Pimco είχε επικριθεί από όλα τα κυπριακά κόμματα και την κυβέρνηση ως υπερβολική, αλλά το κενό που εντόπισε στον Συνεργατισμό είναι μόλις το ένα τρίτο της στήριξης που έλαβε μέχρι στις αρχές του 2018 ο Συνεργατισμός.

Το 2015 η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις για ΜΕΔ, γεγονός που οδήγησε την τράπεζα σε ζημιές για το έτος και κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω στήριξη της από το κράτος με €175 εκ.

Η ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ είχε αναγκάσει την κυβέρνηση, τότε, να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναστηρίξει τον οργανισμό και οι εγκρίσεις της πρόσφατης πράξης άρχισαν ήδη να φέρνουν σε δύσκολη θέση τις ευρωπαϊκές αρχές σε διεθνή ΜΜΕ, αφού η συγκεκριμένη πράξη έχει διάφορες μορφές κρατικής στήριξης.

Στις πιο πρόσφατες κινήσεις για ενίσχυση της ΣΚΤ, στις αρχές Απριλίου 2018, η κυβέρνηση προχώρησε σε εξασφαλισμένη κατάθεση €2,5 δισ. στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα μέσω της έκδοσης ομολόγων, με σκοπό να σταματήσει την ανασφάλεια που είχε προκληθεί ανάμεσα στους καταθέτες.

Η κατάθεση των €2,5 δισ. περιελάμβανε την έκδοση 15-ετών μέχρι 20-ετών ομολόγων €2,35 δισ. καθώς και ρευστά διαθέσιμα ύψους €150 εκ. Έναντι της κατάθεσης δεσμεύτηκαν υπέρ του κράτους εξασφαλίσεις συνολικού ύψους €7,6 δισ. περιλαμβανομένων όλων των ΜΕΔ της ΣΚΤ καθώς και συμμετοχών σε εταιρείες.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την πώληση του Συνεργατισμού, ο υπουργός οικονομικών αναφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή σε πρόσθετη κατάθεση €1 δισ. που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεργατισμό, με την οποία θα δεσμευτούν υπέρ του κράτους όλα τα ακίνητα του Συνεργατισμού αξίας €600 εκ. και εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €500 εκ.

Η πρόσθετη κατάθεση €1 δισ. στη Συνεργατική, στην οποία θα χρειαστεί να προβεί το κράτος ώστε να ισοσκελιστεί ο ισολογισμός που θα μεταφερθεί στην Ελληνική, προκαλεί ήδη αντιδράσεις εκ μέρους κομμάτων, αφού ανεβάζει τον λογαριασμό σε επίπεδο πέραν των €5 δισ.

Ανεβάζει επίσης το δημόσιο χρέος σε επίπεδα ρεκόρ, κοντά στο 110% του ΑΕΠ, ανατρέποντας τη δημοσιονομική βελτίωση των τελευταίων ετών.

Το υπουργείο ευελπιστεί ότι τα έσοδα που έχει από τον φορέα που θα συστήσει με τα προβληματικά (και κάποια καλά) δάνεια και ακίνητα του Συνεργατισμού θα δημιουργήσει πλεονάσματα που θα ενισχύσουν το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο, μετριάζοντας το κόστος της στήριξης.

Πέραν πάντως των πιο πάνω €5,2 δισ., το κράτος θα εγγυηθεί τα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας αφού η πρόταση συμφωνίας για την εξαγορά της ΣΚΤ περιλαμβάνει την παραχώρηση εγγύησης από τον πωλητή προς τον αγοραστή για ενδεχόμενες μη-αναμενόμενες ζημιές σε καθορισμένο χαρτοφυλάκιο.

Με βάση εκτίμηση ανεξάρτητου οίκου οι ενδεχόμενες μη αναμενόμενες ζημιές σε περίοδο 12 ετών υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν τα €184 εκ., σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών – κάτι, βέβαια, που θα κριθεί το 2030.

Παράλληλα, το κράτος θα κληθεί να καλύψει και το κόστος αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΣΚΤ που θα αποχωρήσουν μέσω του σχεδίου αφυπηρέτησης που αναμένεται να τεθεί ενώπιον τους.

Το κόστος του σχεδίου ενδεχομένως να κυμανθεί κοντά στα €100 εκ. αφού βάσει των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, στόχος είναι η αποχώρηση 900 υπαλλήλων με ανώτατο όριο αποζημίωσης €100 χιλ. για τον καθένα, όπως διαρρέει.

Μ.Χ.