You are here

Μείωση €2,1 δισ. στα ΜΕΔ τον Μάρτιο του 2018

11/07/2018 16:45

Μείωση €2,1 δισ. παρουσίασαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών τον Μάρτιο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα πριν τη ψήφιση του νόμου για ταχύτερες εκποιήσεις.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύστημα ανήλθαν στα €19918 εκ. από €21992 εκ. τον Φεβρουάριο. Επί των συνολικών χορηγήσεων, το ποσοστό των ΜΕΔ μειώθηκε στο 43% από 45,3% τον προηγούμενο μήνα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση κατά €653 εκ. ή 3,2% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2017, με το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης ύψους €2.074 εκ. να παρατηρείται εντός Μαρτίου 2018.

Οι συνολικές χορηγήσεις συρρικνώθηκαν από €47.081 εκ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 στα €46.332 εκ. στο τέλος Μαρτίου 2018, παρουσιάζοντας μείωση ύψους €749 εκατ. ή 1,6%.

Σημειώνεται ότι, από το Δεκέμβριο 2014 μέχρι το Μάρτιο 2018 σημειώθηκε συνολική πτώση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €7,4 δισ. ή 27,1%. Ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 48,5% στο τέλος Μαρτίου 2018 σε σύγκριση με 46,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την ΚΤ, η καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων οφείλεται σε διαγραφές, αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνονται με επιτυχία με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης και επανεντάσσονται στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αποπληρωμές καθώς και σε διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία που αναμένεται να οδηγηθεί προς πώληση με σκοπό την ταχύτερη είσπραξη εσόδων.

Από την ανάλυση των πρόσθετων στοιχείων που συλλέγει η ΚΤ όσον αφορά τα δάνεια τακτής λήξης, προκύπτει ότι βελτιώνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, π.χ. τα ποσά που μεταφέρονται στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης και τις εισπράξεις έναντι αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων.

Στη συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνέτειναν και οι αυξημένες διαγραφές χορηγήσεων, οι οποίες γίνονται στo πλαίσιo αναδιαρθρώσεων και συνήθως αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πραγματοποιούνται, ωστόσο, και μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Σε σχέση με τις αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μέσω διακανονισμού που αφορούν ή περιλαμβάνουν απόκτηση ακίνητης περιουσίας/μετοχών έναντι χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα, παρατηρείται ότι οι διευθετήσεις αυτές εφαρμόζονται κυρίως στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων καθώς επίσης και σε νοικοκυριά.

Σημειώνεται ότι, για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τον ορισμό που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Με βάση τον ορισμό αυτό, όταν μια μη εξυπηρετούμενη χορήγηση αναδιαρθρώνεται δεν μεταφέρεται αυτόματα στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων για πρόσθετη περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, ακόμη και αν ο πελάτης ακολουθεί χωρίς καθυστερήσεις το νέο συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018 ανέρχονταν στα €11.396 εκ., από τα οποία €8.260 εκ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, μερικώς λόγω του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως αυτός επεξηγείται πιο πάνω.

H Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν περιθώρια βιώσιμης διευθέτησης. Παράλληλα, η επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων εντός των χρονικών ορίων που τίθενται.

Στο καθαρό υπόλοιπο των αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων στο τέλος Μαρτίου 2018 παρουσιάστηκε μείωση ύψους €425 εκ. σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2017 που οφείλεται σε αυξημένες επαναταξινομήσεις χορηγήσεων εκτός της κατηγορίας των αναδιαρθρωμένων δανείων λόγω επιτυχούς ολοκλήρωσης των αναδιαρθρώσεων με τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης, διαγραφές, αποπληρωμές και διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία.

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2018, από τις 12.844 συσσωρευμένες αιτήσεις για αναδιάρθρωση, είχε επέλθει συμφωνία με τους δανειολήπτες σε 3.324 περιπτώσεις (26%), 9.604 περιπτώσεις (70,6%) είχαν μεταφερθεί για εξέταση στο επόμενο τρίμηνο ενώ 456 περιπτώσεις (3,6%) είχαν απορριφθεί είτε από την τράπεζα είτε από το δανειολήπτη. Σημειώνεται ότι, στις συσσωρευμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται και περιπτώσεις που έχουν ήδη αναδιαρθρωθεί στο παρελθόν.

Της Γεωργίας Χαννή