You are here

Μεταφορά δανείων προς ΚΕΔΙΠΕΣ

12/02/2019 13:16

Άρχισε η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων από την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Σύμφωνα με καταχώρηση στον τύπο, οι δανειολήπτες και οι εγγυητές έχουν το δικαίωμα εάν το επιθυμούν να υποβάλουν στην ΣΕΔΙΠΕΣ γραπτή πρόταση εξαγοράς των υπό πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, εντός χρονικής περιόδου 45 ημερών από σήμερα.

Επιπλέον, με βάση τη νομοθεσία η πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης υποβάλλεται μόνο μια φορά και σε περίπτωση που εντός 45 ημερών δεν υποβληθεί πρόταση εξαγοράς τότε συμπεραίνεται πως ο δανειολήπτης και οι εγγυητές δεν επιθυμούν την υποβολή πρότασης.

Σε περίπτωση γραπτής πρότασης εξαγοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται το χρηματικό ποσό της προσφοράς για εξόφληση ή απόκτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης, η χρονική περίοδος εξόφλησης και η πηγή χρηματοδότησης της εξόφλησης ή της απόκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης.