You are here

Μέτοχοι δύο ταχυτήτων στην Τρ. Κύπρου

10/09/2018 06:57

Μετόχους δύο ταχυτήτων δημιουργεί η απόφαση της διοίκησης της Τρ. Κύπρου να εκδώσει ομόλογο με επιτόκιο 12,5% στους μεγαλομετόχους της.

Το γεγονός ότι στην έκδοση θα συμμετέχει περιορισμένη ομάδα θεσμικών επενδυτών με ιδιωτική τοποθέτηση στους οποίους περιλαμβάνονται και υφιστάμενοι μεγαλομέτοχοι που εκπροσωπούνται στο ΔΣ της Τράπεζας, εκλαμβάνεται ως ευνοϊκή μεταχείριση, αναφέρουν γνώστες της αγοράς και ενδεχομένως να απασχολήσει και τους εγχώριους επόπτες.

Οι πλείστοι εγείρουν καίρια ερωτήματα που άπτονται ενδεχόμενης ελλιπούς διαφάνειας από πλευράς διοίκησης της τράπεζας, μία πτυχή την οποία πιθανόν να εξετάσει η επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Η έκδοση του ομολόγου ύψους €220 εκ. ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας στις 27 Αυγούστου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, μετά τους λογιστικούς χειρισμούς που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να διανέμει μέρος του αποθεματικού της, παρά την απαγόρευση διανομής μερίσματος.

Τόσο στη ΓΣ, όσο και στην ανακοίνωση που ακολούθησε, δεν δόθηκαν οι ανάλογες λεπτομέρειες σε σχέση κυρίως με τους όρους που θα διέπουν την έκδοση.

Το ύψος του επιτοκίου 12,5% για τα co-co bonds που θα καταβάλει η τράπεζα προς τους θεσμικούς επενδυτές, το αποκάλυψαν οι Financial Times σε σχετικό ρεπορτάζ, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να υπάρξει οποιονδήποτε επίσημο σχόλιο εκ μέρους των αρμοδίων της BOCH.

Η StockWatch ζήτησε εδώ και μέρες την άποψη της Τράπεζας Κύπρου επί του θέματος χωρίς να λάβει οποιαδήποτε απάντηση.

Είναι το ψηλότερο επιτόκιο που προσφέρθηκε στην τραπεζική αγορά φέτος.

Κύπριοι μέτοχοι της Τρ. Κύπρου καθώς και θεσμικοί επενδυτές που δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στην κλειστή πρόσκληση για ιδιωτική τοποθέτηση, επισημαίνουν ότι το θέμα που έχει προκύψει, αποτελεί σχήμα οξύμωρο καθώς, όπως, παρατηρούν, το ΔΣ της BOCH που έχει λάβει την απόφαση για την έκδοση του ομολόγου, στελεχώνουν εκπρόσωποι μεγαλομετόχων της Τράπεζας, οι οποίοι ανήκουν στην περιορισμένη ομάδα αγοραστών του ομολόγου που θα καρπούται του ελκυστικού επιτοκίου ύψους 12.5%.

Προβάλλουν επίσης τον ισχυρισμό ότι με αυτόν τον τρόπο οι μεγαλομέτοχοι της Τρ. Κύπρου θα λάβουν ουσιαστικά με έμμεσο τρόπο ένα είδος μερίσματος, από μια ζημιογόνα, τα τελευταία χρόνια, Τράπεζα.

Η τράπεζα αφήνει να διαρρεύσει ότι το μεγάλο ρίσκο που συνεπάγεται η συγκεκριμένη έκδοση ομολόγου θα έπρεπε να συνοδευτεί από ένα ελκυστικό επιτόκιο.

Πέρσι εξέδωσε ομόλογα που μετρά στα δευτεροβάθμια κεφάλαια με επιτόκιο 9,5%.  Σύμφωνα με τους FT, και αυτό το ομόλογο προσφέρθηκε στους μεγαλομετόχους.

Επισημαίνεται ότι οι μεγαλομέτοχοι της ΒΟCH, συμμετείχαν στην έκδοση κεφαλαίου της Τράπεζας το 2014 αγοράζοντας τη μετοχή της στην αναπροσαρμοσμένη τιμή των €4.80. 

Σήμερα η μετοχή της BOCH βρίσκεται στα €2.35 με αποτέλεσμα να χάνουν πέραν της μισής από την αρχική τους επένδυσης.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι προέκυψαν από το κούρεμα των καταθέσεων τους το 2013, όταν η Τράπεζα έκανε bail-in γύρω στα €4 δισ. των ανασφάλιστων καταθέσεων που υπήρχαν στα ταμεία της.

Οι εποπτικές αρχές της Ευρώπης απαγορεύουν στην Τρ.Κύπρου να δώσει, στο παρόν στάδιο, μέρισμα στους μετόχους  της.

Αρκετοί μέτοχοι της Τρ. Κύπρου και άτομα με μεγάλη εμπλοκή στα χρηματιστηριακά πράγματα του τόπου υποστηρίζουν ότι η απόφαση για συμμετοχή περιορισμένου αριθμού θεσμικών επενδυτών και ειδικότερα μεγαλομετόχων της τράπεζας στην έκδοση κεφαλαίου ύψους €220 εκ. δεν συνάδει με τους στοιχειώδους, κατά την άποψη τους, όρους διαφάνειας, για αυτό και η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με δηλώσεις της πρόεδρου της, Δήμητρας Καλογήρου στη StockWatch, θα εξετάσει το όλο ζήτημα στη βάση των κριτηρίων που διέπουν τη διαφανή ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Η κ. Καλογήρου εξηγεί ότι ο τύπος του εν λόγω ομολόγου δεν επιβάλλει στην τράπεζα να εκδώσει και να παραπέμψει προς την εποπτική αρχή σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Της παρέχεται, τόνισε, το δικαίωμα να δώσει το ομόλογο σε περιορισμένη ομάδα θεσμικών επενδυτών στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης, δεδομένου ότι θα υπάρξει η ανάλογη διαφάνεια.

Η κ. Καλογήρου επεσήμανε ότι με παρέμβαση της ΕΚ έχει γίνει προσθήκη στο καταστατικό της BOCH, όταν θα εισαγόταν η μετοχή στο χρηματιστήριο το Λονδίνου, ώστε οι μικροί μέτοχοι, να μπορούν να ζητούν έκτακτη σύγκληση ΓΣ.

Η εγχώριος επόπτης, που δεν έχει κάνει καμία παρέμβαση μέχρι στιγμής για το θέμα, σημειώνει τις εποπτικές δυσκολίες που προκύπτουν από την ανάμειξη διάφορων αρχών στο εξωτερικό στην εποπτεία της Τράπεζας.

Σημειώνει με νόημα ότι οι αρμοδιότητες του εγχώριου εποπτικού οργάνου δεν είναι απόλυτες ως προς την Τράπεζα Κύπρου, μετά την εισαγωγή της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Τρ. Κύπρου, πρόσθεσε η κ.Καλογήρου, είναι σήμερα υπό τον έλεγχο τριών εποπτικών αρχών, γεγονός το οποίο κάνει πιο περίπλοκο τον εποπτικό της έλεγχο από πλευράς Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, η BOCH ελέγχεται από την εποπτική αρχή της Ιρλανδίας που αποτελεί έδρα της τράπεζας, από την αρμόδια αρχή του χρηματιστηρίου του Λονδίνου και από την ΕΚ καθώς η μετοχή της διαπραγματεύεται ταυτόχρονα στο LSE και στο ΧΑΚ.

Υπάρχουν ζητήματα, σημείωσε, που μερικές φορές θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ τριών εποπτικών αρχών, διότι η κάθε μία έχει τις δικές της εξουσίες.

Υπέδειξε ότι για να υπάρξει από πλευράς ΕΚ διερεύνηση επί των ζητημάτων που εγείρουν κάποιοι μέτοχοι της Τρ. Κύπρου θα πρέπει να γίνει σχετική καταγγελία, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα, είπε, δεν έχει γίνει.

Ωστόσο η ίδια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει διερεύνηση ως προς τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί σε θέματα διαφάνειας και αυτό θα προκύψει μέσα από τα άρθρα που διέπουν τον έλεγχο της συγκεκριμένης δημόσιας εταιρείας.

Η Τρ. Κύπρου δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής τη λίστα των μεγαλομετόχων της που συμμετέχουν στην έκδοση.  Οι FT υποστηρίζουν ότι ένας εκ των συμμετεχόντων σε μικρή έκδοση κεφαλαίου που έκανε η Τρ. Κύπρου Βρετανίας, συνδέεται με τον Victor Veskelberg, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των κυρώσεων που έχουν δημοσιοποιήσει οι εποπτικές αρχές των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πάντως ότι η Τρ. Κύπρου έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι έχει παγοποιήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κ. Veskelberg, εξαιτίας ακριβώς των κυρώσεων που του έχουν επιβάλει οι αρμόδιες εποπτικές αρχές του υπουργείου οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Του Λεύκου Χρίστου