You are here

Μέτρα ΥΠΟΙΚ, τραπεζών για να διασωθεί το Εστία

10/10/2019 14:33

Μέτρα τα οποία μεταξύ άλλων θα δημιουργήσουν προοπτικές επιτυχίας του σχεδίου Εστία και θα συμβάλουν στη ενθάρρυνση των δικαιούχων δανειοληπτών να συμμετέχουν στο σχέδιο αποφασίστηκαν σε σημερινή σύσκεψη μεταξύ ανώτατων διευθυντικών στελεχών του υπουργείου οικονομικών και τραπεζών.

Η σύσκεψη έγινε υπό τον νέο γενικό διευθυντή του ΥΠΟΙΚ Γιώργο Παντελή και σε αυτή συμμετείχαν ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, ο μεταβατικός γενικός διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ Σταύρος Ιακώβου και ο ανώτερος λειτουργός του συνδέσμου τραπεζών Μιχάλης Κρονίδης καθώς και άλλα ανώτερα διευθυντικά στελέχη του ΥΠΟΙΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, οι αποφάσεις εστιάζονται στην ανάγκη να διευκολυνθούν οι επηρεαζόμενοι δανειολήπτες να έχουν εύκολη και χωρίς κόστος πρόσβαση στη συμπλήρωση των 37 εγγράφων που χρειάζεται να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου εργασίας.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΟΙΚ και οι τραπεζίτες αποφάσισαν ότι θα πρέπει από πλευράς κράτους να επικαιροποιηθεί η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού καθώς, συνεκτιμήθηκε από τους παρευρισκόμενους ότι πλείστοι εκ των δανειοληπτών που επηρεάζονται δεν έχουν γνώση για το τι προβλέπει το σχέδιο Εστία.

Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών ανέφερε στη StockWatch ότι στη σύσκεψη υπό τον γενικό διευθυντή του ΥΠΟΙΚ εξετάστηκαν πολλοί τρόποι για το πώς θα ξεπεραστούν κάποια θέματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία του σχεδίου.

Επί του επικοινωνιακού μέρους, υπήρξε διάχυτη η άποψη ότι η ενημέρωση του κοινού για τα πλεονεκτήματα που παρέχει το σχέδιο Εστία θα πρέπει να ενταθεί σε όλα τα επίπεδα.

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ κατέστησε σαφές ότι η επίσημη θέση του υπουργείου είναι ότι δεν υπάρχουν στον ορίζοντα οποιεσδήποτε σκέψεις ή προοπτική για ένα νέο σχέδιο Εστία.

 «Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια του Εστία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους και να επωφεληθούν των σημαντικών διευκολύνσεων που παρέχει το σχέδιο για προστασία της πρώτης τους κατοικίας», τόνισε στη StockWatch ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ.

Είπε ακόμη ότι μεταξύ υπουργείου και τραπεζών υπήρξε συναντίληψη στην ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες με στόχο οι δανειολήπτες να συμπληρώνουν τα έγγραφα με συνοπτικές διαδικασίες αλλά αν είναι δυνατόν χωρίς κόστος.

Στη σύσκεψη τέθηκαν καταγγελίες ότι εξωτερικοί σύμβουλοι λαμβάνουν πέραν των €1000 για να συμπληρώσουν αιτήσεις δικαιούχων του Εστία. 

Από τις δύο τράπεζες Κύπρου και Ελληνική, διέρρευσε ότι θα δημιουργηθούν ειδικές υπηρεσίες μέσω των οποίων θα μπορούν οι δανειολήπτες να αποτείνονται στους λειτουργούς και να τυγχάνουν οποιασδήποτε γραφειοκρατικής διευκόλυνσης.

Διέρρευσε επίσης ότι η μέχρι σήμερα απογοητευτική πορεία του Εστία έχει προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο και προβληματισμό στην κυβέρνηση αλλά και στις δύο συστημικές τράπεζες οι οποίες βλέπουν να απομακρύνεται η προοπτική για μείωση των κόκκινων δανείων από το χαρτοφυλάκιο τους, αν τελικά αποτύχει το Εστία.

 Όπως έγραψε η StockWatch από τις 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την περασμένη Παρασκευή, είχαν υποβληθεί μόλις 220 αιτήσεις στο σύνολο των περίπου 12 χιλιάδων δικαιούχων δανειοληπτών που πληρούν τα κριτήρια να ενταχθούν στο Εστία.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί με δάνεια ύψους €70 εκ., δηλαδή μόλις 2% των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €3,4 δισ. που στοχεύει να καλύψει το Εστία.

Το 85% των συνολικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, προέρχονται από ευάλωτους δανειολήπτες της Τράπεζας Κύπρου και της ΚΕΔΙΠΕΣ και το υπόλοιπο 15% προέρχεται από τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή αίτησης στο σχέδιο Εστία είναι η 15η Νοεμβρίου.  

Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας πληρωμής του δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δάνεια τους είναι εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοικίας τους και ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής τους.

Του Λεύκου Χρίστου