You are here

Μετρούν τις ζημιές από επενδύσεις ΕΤΥΚ οι τραπεζικοί

21/09/2020 06:40

Τις ζημιές από τις επενδύσεις του ταμείου προνοίας τους στην Ελληνική Τράπεζα μετρούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι, την ίδια στιγμή που οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ερευνούν – εδώ και ένα χρόνο – την αμφιλεγόμενη τοποθέτηση δεκάδων εκατομμυρίων στον τραπεζικό τομέα.

Η αυτεπάγγελτη έρευνα που διεξάγει το υπουργείο εργασίας σε σχέση με τις επενδυτικές πράξεις που έκανε το ταμείο προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων μελών της ΕΤΥΚ στην Ελληνική Τράπεζα και στην AstroBank στο πλαίσιο της πολιτικής της συντεχνίας για συμμετοχή της υπό την ιδιότητα του μετόχου σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φτάνει στο τέλος της.

Η έρευνα που διατάχθηκε από τον έφορο ταμείων προνοίας του υπουργείου εργασίας, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019, με αφορμή τη συμμετοχή του ταμείου προνοίας των μελών της ΕΤΥΚ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας και τη συμμετοχή του ενιαίου ταμείου προνοίας και του ταμείου υγείας στην έκδοση κεφαλαίου της AstroBank.

Η έρευνα αναμενόταν να καταλήξει στα χέρια της υπουργού εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.

Τα συμπεράσματα εσωτερικής έκθεσης που έχει γίνει από τεχνοκρατική ομάδα του γραφείου του εφόρου των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ταμείων προνοίας) αξιολουγούνται.

«Το μόνο το οποίο μπορώ να δηλώσω, είναι ότι ασκώντας στις εξουσίες που μου παρέχει ο νόμος, η διαδικασία της έρευνας είναι στο τέλος της και αξιολογούνται τα σχετικά συμπεράσματα», ανέφερε στηStockWatch o Κώστας Σταυράκης, έφορος ταμείων προνοίας.

Με βάση τη νομοθεσία περί ταμείων προνοίας, ο έφορος μπορεί να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις όλων των ταμείων προνοίας, κι αυτό για σκοπούς προστασίας των αποθεμάτων των ενεργητικών τους, που αποτελούν εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών τους.

Οι πληροφορίες φέρουν μέλη του ενιαίου ταμείου προνοίας και του ταμείου υγείας των τραπεζικών υπαλλήλων να διατυπώνουν προς τη συντεχνία, αλλά και προς τον έφορο ανησυχίες καθώς, η επένδυση στην Ελληνική Τράπεζα καταγράφει μέχρι στιγμής, ζημιά της τάξης του 33% λόγω της μείωση της αξίας της μετοχής από το καλοκαίρι του 2019 μέχρι σήμερα.

Η ζημιά μεταφράζεται σε μεγάλες απώλειες στις επενδυτικές μερίδες των μελών του, που λαμβάνουν αρνητικές καταστάσεις για το ταμείο τους τελευταίους μήνες.

Η απόδοση της επένδυσης στην AstroBank είναι μέχρι στιγμής άγνωστη, αλλά η επενδυτική πράξη στην εν λόγω τράπεζα έγινε για να υπάρξουν επαρκή κεφάλαια στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί για εξαγορά των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στην Κύπρο από την ΑstroBank.

H συμφωνία τελεί από τον περασμένο Δεκέμβριο υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του νόμου περί ταμείων προνοίας, η επένδυση σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνόλου του χαρτοφυλακίου ή 10% των μετοχών του εκδότη.  Γι’ αυτό και ξεκίνησε η σχετική έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο το μέγεθος των επενδυτικών πράξεων των διαχειριστικών επιτροπών των ταμείων προνοίας των εργαζομένων στην Ελληνική και στην AstroBank, εμπίπτει ή όχι των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου προνοίας των μελών της ΕΤΥΚ, είχε αποκτήσει 6,23% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, που ανήλθε στα €23 εκ. και αντιστοιχούσε περίπου στο 19% του συνολικού ενεργητικού του ταμείου.

Ως τιμή κτήσης δηλώθηκαν τα €0,876 ενώ σήμερα η τιμή της Ελληνικής βρίσκεται στα €0,59.

Σε ότι αφορά την επένδυση του ενιαίου ταμείου προνοίας και του ταμείου υγείας στην AstroBank, η ΕΤΥΚ με σχετική εγκύκλιο της είχε ανακοινώσει περί τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου ότι αγόρασε κοντά στο 5% του υπό έκδοση τότε κεφαλαίου της AstroBank το οποίο ανερχόταν στα €40 εκ.

«Μετά την εξέλιξη αυτή το ενδιαφέρον των μελών της ΕΤΥΚ δεν είναι μόνο σχέση εργοδοτουμένου με εργοδότη, αλλά (η συντεχνία) συμμετέχει πλέον και ως σοβαρός μέτοχος», έγραφε τότε στην εγκύκλιο της η συντεχνία.

Το 2019 το ταμείο είχε κεφάλαια €171 εκ., εκ των οποίων τα μισά ήταν κατατεθειμένα στα ταμεία των εργοδοτών.

Μέρος των αποθεματικών του ταμείου προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων είχε μείνει εκτεθειμένο εξαιτίας των κουρεμάτων που έγιναν τον Μάρτιο του 2013 στις δύο συστημικές τράπεζες, ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup.

Έκτοτε, η επενδυτική πολιτική και οι κανονισμοί διαχείρισης των ταμείων προνοίας είναι πιο αυστηροί για να προστατεύονται οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων.

Το ταμείο έχει γύρω στις 7 χιλ. μέλη.

Οι επενδυτικές πράξεις των διαχειριστικών επιτροπών ταμείων προνοίας καθώς και οι σχετικές καταστάσεις τους αξιολογούνται από τον έφορο ταμείων προνοίας.

Η οποιαδήποτε επένδυση ταμείου προνοίας στηρίζεται στις αρχές συνετούς διαχείρισης επενδύσεων και προς τον σκοπό αυτό, όπως ανέφεραν στη StockWatch άτομα που έχουν γνώση των διαδικασιών αυτών, οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων προνοίας οφείλουν να ενεργούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι ο εκάστοτε έφορος ταμείων προνοίας δεν δίνει προεγκρίσεις σε ότι αφορά τις επενδυτικές πράξεις των διαχειριστικών επιτροπών, αλλά έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να διατάξει αυτεπάγγελτη έρευνα ή κατόπιν πληροφοριών ή καταγγελιών.

Δεν σημαίνει ότι η οποιαδήποτε έρευνα διαταχθεί από τον έφορο, συνεπάγεται με κάτι μεμπτό.

Με βάση τη νομοθεσία ο έφορος εποπτεύει και εξετάζει κατά πόσο οι επενδύσεις των ταμείων προνοίας γίνονται στη βάση των σχετικών κανόνων και κριτηρίων.

Η νομοθεσία προβλέπει και συγκεκριμενοποιεί τους επενδυτικούς σχεδιασμούς για να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε οι διαχειριστικές επιτροπές των ταμείων  προνοίας να αποφεύγουν επενδύσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο τις αποταμιεύσεις των μελών τους.

Του Λεύκου Χρίστου