You are here

Μίκρυναν πολύ οι τράπεζες

24/04/2019 07:22

Σημαντική μείωση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ενεργητικό των κυπριακών τραπεζών μετά την κρίση του 2013, ακολουθώντας τις αυστηρές συστάσεις και πολιτικές των επίσημων πιστωτών της Κύπρου.

Στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα αποτυπώνουν τις ραγδαίες αλλαγές που σημειώθηκαν στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη σμίκρυνση των τραπεζών σε επίπεδα που είναι πιο διαχειρίσιμα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το σύνολο του ενεργητικού των κυπριακών τραπεζών μειώθηκε το 2018 στα €59,7 δισ. από €67,6 δισ. το 2017.

Το 2010, πριν ξεσπάσει η μεγάλη κρίση που ανάγκασε τις τράπεζες να σμικρύνουν τον ισολογισμό τους και πριν το λουκέτο σε Λαϊκή και Συνεργατισμό, το ενεργητικό των τραπεζών είχε φτάσει τα €154,1 δισ.

Ο διευθυντής οικονομικών ερευνών της Τρ. Κύπρου Γιάννης Τιρκίδης αναφέρει στη StockWatch ότι σήμερα οι τράπεζες έχουν ένα ισολογισμό πολύ μικρότερο και πολύ καλύτερα διαρθρωμένο σε σύγκριση με ότι ίσχυε πριν από την κρίση, με αυξημένη κεφαλαιακή επάρκεια και μεγάλο περιθώριο ρευστότητας.

«Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού μειώθηκε από οκτώ φορές το ΑΕΠ το 2010 σε τρεις φορές το 2018 και πολύ λιγότερο ακόμα σε ότι αφορά μόνο τις χορηγήσεις, κάτι περισσότερο από 1 ½ φορές σε σχέση με σχεδόν πέντε φορές το 2010», τονίζει.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αναλυτές όχι μόνο στο ενεργητικό των τραπεζών αλλά και στη ρευστοτική και κεφαλαιακή τους κατάσταση.

«Το ποσοστό των ρευστών αποθεματικών είναι σημαντικά μεγαλύτερο που μειώνει τους κινδύνους από πιθανές απότομες διακυμάνσεις των καταθέσεων. Η κεφαλαιακή επάρκεια επίσης είναι σαφώς βελτιωμένη και η κάλυψη των προβλέψεων σημαντικά αυξημένη ώστε να παρέχονται διευρυμένες δυνατότητες διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν απομείνει. Οι κυπριακές τράπεζες δηλαδή έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση και αυτό αποτυπώνεται στον ισολογισμό», υπογραμμίζει ο κ. Τιρκίδης.

Ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο CIIM Γιώργος Θεοχαρίδης σημειώνει ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε πριν την κρίση του 2013 ήταν ο υπερμεγέθης τραπεζικός τομέας που σε κάποια χρονική περίοδο ήταν και οκταπλάσιος του ΑΕΠ της χώρας και πολύ ψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Γι' αυτό και είχαμε το υπερβολικό ιδιωτικό χρέος που ακόμα βιώνουμε. Επίσης αυτό σήμαινε ότι σε περίπτωση προβλήματος, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς, όπως και συνέβηκε», προσθέτει.

«Το μέγεθος του τομέα μειώθηκε αρκετά με την κρίση του 2013 και στη συνέχεια είχε μια συνεχιζόμενη καθοδική πορεία ώστε το 2018 να είναι περίπου τριπλάσιος του ΑΕΠ της χώρας. Αυτό κατά την άποψη μου είναι θεμιτό αφού το ζητούμενο είναι οι τράπεζες μας να έχουν το κατάλληλο μέγεθος σύμφωνα με το ΑΕΠ της χώρας. Επίσης να έχουν δάνεια (περιουσιακά στοιχεία) που δίνονται με τις ορθές τραπεζικές πρακτικές, αποπληρώνονται κανονικά και δεν γίνονται ΜΕΔ, και έτσι δεν χάνουν αξία», υπογραμμίζει.

Οι κυπριακές τράπεζες κατέγραψαν το 2018 κέρδη €186,1 εκ. για πρώτη φορά από το 2010. Το 2017 είχαν σημειώσει ζημιές €721,4 εκ.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι προβλέψεις των τραπεζών μειώθηκαν στα €569 εκ. από €1,4 δισ. το 2017 και €1,1 δισ. το 2016. Το 2015 οι προβλέψεις είχαν φθάσει το €1,7 δισ.

Οι τρεις συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε προβλέψεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που τους είχαν ζητήσει οι επόπτες.

Της Γεωργίας Χαννή