You are here

Νύξη Κομισιόν για ανάγκες κεφαλαίων τραπεζών

10/12/2018 06:32

Η κερδοφορία των κυπριακών τραπεζών είναι αδύναμη και θα χρειαστούν κεφάλαια, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναφέρει σε έκθεση της ότι ήδη οι τράπεζες προγραμματίζουν κινήσεις για ενίσχυση των κεφαλαίων τους το επόμενο διάστημα.

Σε έκθεση της για την Κύπρο, η ΕΕ αναφέρει ότι η κεφαλαιοποίηση, η ρευστότητα και τα επίπεδα κεφαλαίου δανεισμού των τραπεζών είναι υπό πίεση. Ο μέσος δείκτης κεφαλαιακών ιδίων κεφαλαίων της κατηγορίας 1 (CET1) των τραπεζών μειώθηκε σε 14,2% τον Ιούνιο του 2018, από 14,9% το προηγούμενο έτος, λόγω των επαναλαμβανόμενων ζημιών.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου μειώθηκε επίσης κατά 80 μονάδες βάσης στο 15,5% κατά την ίδια περίοδο. Ενώ ο δείκτης CET1 παραμένει ψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ που κυμαίνεται γύρω στο 13%, οι κυπριακές τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν υψηλότερο κεφαλαιακό δείκτη για να απορροφήσουν κρίσεις που συνδέονται με την αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού.

Τα χαμηλότερα αδιανέμητα κέρδη λόγω σημαντικών προμηθειών κατά το προηγούμενο έτος και η εφαρμογή των προτύπων του ΔΠΧΠ 9 μείωσαν τα κεφαλαιακά αποθέματα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018.

«Η διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων εμπεριέχει προκλήσεις, ειδικά στο πλαίσιο της τρέχουσας απομόχλευσης και της αδύναμης κερδοφορίας. Μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες επομένως σχεδιάζουν να εκδώσουν πρόσθετα κεφάλαια της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2 προκειμένου να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα», σημειώνεται.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τη χρηματοδότηση καταθέσεων, οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστεί να αντλήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση χωρίς καταθέσεις για να ανταποκριθούν στο MREL.

Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις κερδοφορίας και ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Προς το παρόν, δεν έχει καθοριστεί δεσμευτικός στόχος MREL για καμία από τις κυπριακές τράπεζες. Η εξάρτηση των τραπεζών από τη χρηματοδότηση των κεντρικών τραπεζών παραμένει ασήμαντη, ενώ οι καταθέσεις παρέχουν στις τράπεζες επαρκή χρηματοδότηση.

Ο τραπεζικός τομέας στο σύνολό του ήταν κερδοφόρος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αφού κατέγραψε ζημιές το προηγούμενο έτος. Το συνολικό κέρδος προ φόρων του τομέα ανήλθε σε €134 εκ. τον Ιούνιο του 2018, έναντι καθαρής ζημίας €549 εκ. πριν από ένα χρόνο. Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στη μείωση του κόστους προβλέψεων, το οποίο μειώθηκε κατά 87,6% σε €130 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018, σε σύγκριση με €1,05 δισ. πριν από ένα χρόνο. Η μείωση αυτή αντιστάθμισε τη μείωση των συνολικών λειτουργικών κερδών, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 12,8%.

Συνολικά, η ικανότητα των κυπριακών τραπεζών να αποκομίζουν κέρδη συνεχίζει να αμφισβητείται από τη μείωση των περιθωρίων επιτοκίου και το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ένας τρόπος βελτίωσης της κερδοφορίας είναι να αυξηθεί η αποδοτικότητα των τραπεζών μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ενώ οι μεγαλύτερες τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων και των εργαζομένων τους από την κρίση, αρκετοί δείκτες υποδηλώνουν ότι εξακολουθούν να είναι υπερμεγέθεις.

Το ποσό των πελατών και των περιουσιακών στοιχείων ανά υποκατάστημα ή υπάλληλο στην Κύπρο παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Αυτό επηρεάζεται επίσης από την μεγαλύτερη απομόχλευση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο.

Της Γεωργίας Χαννή