You are here

Oliver Gatzke: Πιο λιτή δομή διαχείρισης Ελληνικής

28/09/2022 14:10

Τους τελευταίους 15 μήνες, από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, δημιουργήθηκε μια νέα πιο λιτή δομή διαχείρισης του Οργανισμού με στόχο να αναδιαμορφωθεί η Τράπεζα, ενισχύοντας την αξία των μετόχων, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Τράπεζας, Oliver Gatzke.

Μιλώντας στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της τράπεζας, ανέφερε ότι «σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η Ελληνική Τράπεζα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στήριξε τους βιώσιμους πελάτες της, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας περισσότερα από €900 εκατ. σε νέα δάνεια το 2021».

Έκανε αναφορά σε 4 βασικούς πυλώνες:

1. Εστιασμένη ανάπτυξη, ενισχύοντας τη δέσμευση των πελατών, βελτιώνοντας την προώθηση των προϊόντων και δίνοντας έμφαση σε πρωτοβουλίες ESG.

2. Εξορθολογισμός του κόστους με τον εκσυγχρονισμό των εργασιών, την εξυγίανση του δικτύου καταστημάτων και τη μείωση του αριθμού εργαζομένων.

3. Απομόχλευση ΜΕX με οργανικές και μη οργανικές λύσεις, καθώς και εστίαση στις καθυστερήσεις.

4. Βελτιστοποίηση κεφαλαίων και χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στον πρώτο πυλώνα (εστιασμένη ανάπτυξη/ESG), ανέφερε ότι «υποστηρίζουμε τους πελάτες μας και χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω υγιών νέων δανείων. Το εργαλείο τιμολόγησης βάσει κινδύνου RAROC καθοδηγεί την Τράπεζα σε δανεισμό καλής ποιότητας και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, χορηγήσαμε περισσότερα από €550 εκατ. νέα δάνεια, αντικατοπτρίζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με πέρσι».

«Ο νέος στόχος δανεισμού των €1,2 δισ. μπορεί να επιβεβαιωθεί και δεδομένου του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων, προβλέπουμε βελτιωμένη κερδοφορία», τόνισε. Επιπλέον, συνέχισε, η πρόσφατη απόκτηση άνω των €330 εκατ. εξυπηρετούμενων δανείων της RCB αύξησε την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον εταιρικό δανεισμό και βελτίωσε τα λειτουργικά έσοδα μέσω υψηλότερων εσόδων από τόκους.

«Προσβλέποντας στο μέλλον, πρέπει να τονίσω ότι το 3χρονο ταξίδι μεταμόρφωσής μας βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στοχεύουμε στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, στην αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Βρισκόμαστε στη διαδικασία μετασχηματισμού σε μια πελατοκεντρική οργάνωση, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών, μέσω ψηφιοποίησης, εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα», τόνισε.

Σε σχέση με το δεύτερο πυλώνα, σημείωσε ότι «κατά το 2021 και το 2022, στην προσπάθειά μας να εξορθολογίσουμε το δίκτυο καταστημάτων μας και το φυσικό μας αποτύπωμα κλείσαμε 24 καταστήματα. Πλέον λειτουργούμε με 25% λιγότερα υποκαταστήματα σε σύγκριση με το 2020 και ταυτόχρονα οι νέοι στόχοι δανεισμού επιτυγχάνονται με άνεση, ειδικά στο λιανεμπόριο».

Πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του 2022, σχεδιάζεται το κλείσιμο άλλων 9 υποκαταστημάτων «για να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω τη δομή του κόστους μας. Οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού και διαχείρισης κόστους του σχεδίου μετασχηματισμού βρίσκονται σε καλό δρόμο και αυτό θα μειώσει περαιτέρω το κόστος μας και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά μας. Τα διοικητικά έξοδα μειώνονται ήδη και σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εργαζομένων, το 2021 και το 2022, το προσωπικό μας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 220 άτομα, κυρίως λόγω απολύσεων έκτακτου προσωπικού».

Σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα, είπε ότι «τον Απρίλιο ανακοινώσαμε τη συμφωνία για το Project Starlight που συνεπάγεται την πώληση ΜΕΔ €0,7 δισ. Η συναλλαγή μειώνει σημαντικά τον ισολογισμό της Τράπεζας, μειώνοντας τον δείκτη NPE σε proforma 3,6%. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022».

«Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε την ποιότητα του ενεργητικού μας και να μειώσουμε περαιτέρω τα ΜΕΔ μέσω οργανικής απομόχλευσης, ακόμη και αν αυτά καλύπτονται από το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων. Οι δείκτες κάλυψης προβλέψεων και κάλυψης εξασφαλίσεων παραμένουν υψηλοί στο 57% και 159% αντίστοιχα. Παραμένουμε προσεκτικοί και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας και προσεγγίζουμε προληπτικά τους πελάτες μας για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να έχουν καλή απόδοση».

Όσον αφορά τον τέταρτο πυλώνα, ανέφερε ότι ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας είναι 21,9% proforma, σημαντικά πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Τόνισε ότι η ταχύτερη από την αναμενόμενη μεταβολή του επιτοκιακού περιβάλλοντος θα έχει θετικό αντίκτυπο στα έσοδα της Τράπεζας κυρίως λόγω της άφθονης ρευστότητας (LCR 473%).

Ο CEO της HB είπε ότι όσον αφορά την τιμολόγηση των δανείων υπάρχει ένα παράδοξο στην Κύπρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Η πραγματική απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου 3,5% είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο επιτόκιο των εταιρικών δανείων. Ως εκ τούτου, ο εταιρικός πιστωτικός κίνδυνος δεν αντικατοπτρίζεται σωστά επί του παρόντος στην τιμολόγηση των νέων δανείων στην Κύπρο. Τα επιτόκια θα πρέπει να αντανακλούν το μακροοικονομικό περιβάλλον λειτουργίας, επομένως είναι αναπόφευκτη μια αύξηση από τα χαμηλά επιτόκια όλων των εποχών», τόνισε.

Παρά το κερδοφόρο πρώτο εξάμηνο, το πλήρες έτος του 2022, σημείωσε, θα επηρεαστεί από (α) το κόστος του προβλεπόμενου προγράμματος εξόδου και την επαναφορά των μισθών των πρώην υπαλλήλων της ΣΚΤ, (β) την αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου Starlight και (γ) το αυξημένο κόστος κινδύνου που σχετίζεται με το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων και την αποδυνάμωση της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «συνεχίζουμε να προβλέπουμε οριακά κέρδη για το τέλος του έτους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπερκαλύψουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους κερδοφορίας μας όπως ανακοινώνεται το τέλος του 2022, λόγω της προόδου στους στρατηγικούς μας στόχους και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος επιτοκίων, όπου τα υψηλότερα επιτόκια αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στα καθαρά έσοδα από τόκους, από €130 εκατ. για το 2023 και το 2024».

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημείωσε ότι λόγω της συνεχούς μείωσης και απομάκρυνσης του κινδύνου του Τμήματος Διεθνών Επιχειρήσεων, η Τράπεζα έχει περιορισμένη άμεση έκθεση και ασήμαντη επίδραση από κυρώσεις και άλλες ρυθμιστικές αποφάσεις ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Οικονομικά αποτελέσματα

Αναφερόμενος σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Τράπεζα, ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής Αντώνης Ρουβάς, σημείωσε ότι «oι προσπάθειες εξυγίανσης του ισολογισμού είναι συνεχείς και στις 22 Απριλίου συμφωνήθηκε η πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και της APS Debt Servicing Cyprus. Η συναλλαγή, γνωστή ως Project Starlight, μείωσε σημαντικά το δείκτη ΜΕΧ περίπου στο 3,6% (pro-forma), από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ ομόλογων τραπεζών».

Ανέφερε ότι το 2021, παρά τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία και τις παρενέργειές της, «καταφέραμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα και ευελιξία».

Τα συνολικά καθαρά έσοδα για το 2021 ήταν €359 εκατ., σε σύγκριση με €391 εκατ. το προηγούμενο έτος, με τη μείωση σε ετήσια βάση να οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από εξυπηρετούμενα δάνεια και χρεόγραφα.

Τα συνολικά έξοδα για το 2021 ανήλθαν σε €263 εκατ., σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση των διοικητικών και άλλων δαπανών αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις υψηλότερες δαπάνες προσωπικού. Ως εκ τούτου, τα κέρδη προ απομειώσεων για το 2021 ανήλθαν σε €95 εκατ., έναντι €127 εκατ.

Της Γεωργίας Χαννή