You are here

Π. Νικολάου: Αισιοδοξία για κέρδη και μέρισμα

29/09/2022 14:02

Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε καλό δρόμο να κλείσει με απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 10% και να συνεχίσει τα μερίσματα το 2023, παρά τις αυξανόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, καθώς αξιοποιεί δισεκατομμύρια σε μειώσεις επισφαλών δανείων και πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Πανίκος Νικολάου.

Σε συνέντευξή του στον S&P Global Market Intelligence, ο κ. Νικολάου αναφέρεται στην πορεία της τράπεζας τα τελευταία χρόνια με σημαντικές μειώσεις των ΜΕΔ.

Όπως αναφέρεται, η πρόοδος δεν πέρασε απαρατήρητη, με το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Lone Star να κάνει τρεις προσφορές εξαγοράς νωρίτερα φέτος, όλες εκ των οποίων απορρίφθηκαν.

Με ένα βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων στην Ευρώπη και την κυπριακή οικονομία να έχει καλύτερες επιδόσεις από την υπόλοιπη ευρωζώνη, η διοίκηση είναι αισιόδοξη για τις προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου.

«Οι αυξήσεις των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τη μείωση των ΜΕΔ και της βάσης κόστους θα μας οδηγήσουν σε βιώσιμη κερδοφορία», τόνισε.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 7,3%, το καλύτερο αποτέλεσμά της από πριν την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, δείχνουν τα στοιχεία της Market Intelligence. Την τελευταία διετία, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κινήθηκε στο θετικό 4,86%, από αρνητικό 11,63%.

Ο ισολογισμός της τράπεζας είναι σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένος προς υψηλότερα επιτόκια, με €9,9 δισ. ή το 44% του μέσου ενεργητικού της που αποφέρει τόκους να διατηρείται ως μετρητά στην ΕΚΤ, είπε ο κ. Νικολάου.

Ως εκ τούτου, τυχόν αυξήσεις των επιτοκίων στην ευρωζώνη έχουν «άμεσο και σημαντικό θετικό αντίκτυπο» στην κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου, σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η τράπεζα αναμένει τα καθαρά της έσοδα από τόκους να αυξηθούν μεταξύ €100 εκατ. και €120 εκατ. το 2023, από τα €320 εκατ. που αναμένονται το 2022.

«Αυτό θα είναι βασικός μοχλός για την επίτευξη του στόχου της τράπεζας για απόδοση 10% ιδίων κεφαλαίων το 2023 και την επανέναρξη των «ουσιωδών» διανομών μερισμάτων το 2023, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων και των συνθηκών της αγοράς», είπε ο κ. Νικολάου. Αρνήθηκε να σχολιάσει το μέγεθος ενός πιθανού μερίσματος ή την αναλογία μερίσματος. Η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει καταβάλει μέρισμα από το 2011.

Εκκαθάριση ισολογισμού

Τα ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου κορυφώθηκαν το 2014, όταν ο δείκτης ΜΕΔ έφτασε στο 63%, που ισοδυναμεί με περίπου €15 δισ., είπε ο κ. Νικολάου. Τοποθετώντας το ποσό στο πλαίσιο του ΑΕΠ της Κύπρου €22 δισ. εκείνη την εποχή, τα ΜΕΔ της τράπεζας ήταν ίσα με σχεδόν το 70% του ΑΕΠ, πρόσθεσε.

Έκτοτε, η Τράπεζα Κύπρου έχει καταφέρει να μειώσει το δείκτη ΜΕΔ της κατά περισσότερες από 57 ποσοστιαίες μονάδες και το απόθεμα ΜΕΔ κατά €14,4 δισ., επεσήμανε.

Στις 30 Ιουνίου, ο δείκτης ΜΕΔ της τράπεζας ήταν 5,7% και το απόθεμα ΜΕΔ της ήταν €600 εκατ. σε pro forma βάση, λαμβάνοντας υπόψη περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση ύψους περίπου €612 εκατ., σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της τράπεζας.

Επί Νικολάου, ο οποίος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος το Σεπτέμβριο του 2019, το απόθεμα των προβληματικών δανείων και ο δείκτης προβληματικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν περίπου στο τριπλάσιο, δείχνουν τα στοιχεία της S&P Global Market Intelligence.

Η μείωση των ΜΕΔ ήταν «αξιοσημείωτη» δεδομένου ότι επιτεύχθηκε χωρίς κρατική υποστήριξη, είπε ο κ. Νικολάου.

«Η αποτροπή της υποβάθμισης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο αυξανόμενος πληθωρισμός που επιβαρύνουν την εγχώρια οικονομία, θα είναι βασική πρόκληση για την τράπεζα τα επόμενα τρίμηνα», υπογράμμισε.

«Υπάρχει ήδη κάποια πίεση στο χαρτοφυλάκιο δανείων, αλλά η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας στο τρέχον περιβάλλον δίνει στην Τράπεζα Κύπρου εμπιστοσύνη ότι οι νέες χρεοκοπίες θα παραμείνουν συγκρατημένες και διαχειρίσιμες», τόνισε.

Παρά την ελαφρά αύξηση του κόστους των προσδοκιών κινδύνου, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για μείωση του δείκτη ΜΕΔ στο 5% το 2022 και στο 3% το 2025, είπε ο κ. Νικολάου. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του εναπομείναντος αποθέματος ΜΕΔ, η μείωση θα επιτευχθεί οργανικά και όχι μέσω περαιτέρω πωλήσεων χαρτοφυλακίου, πρόσθεσε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε μείωση οργανικών ΜΕΔ κατά €170 εκατ., σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση. Η επιτυχής μείωση των ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου είναι σημαντική για την κυπριακή αγορά στο σύνολό της, σημείωσε ο κ. Νικολάου.

Lone Star

Όσον αφορά το ενδιαφέρον της Lone Star, αναφέρεται ότι τον Αύγουστο, η Τράπεζα Κύπρου δήλωσε ότι είχε απορρίψει τρεις προτάσεις εξαγοράς που έγιναν από το ταμείο λέγοντας ότι «υποτιμούσαν θεμελιωδώς» την τράπεζα και δεν αντιμετώπισαν επαρκώς την πολυπλοκότητα της απόκτησης ενός ιδρύματος υψηλής στρατηγικής σημασίας για την εγχώρια οικονομία.

Η τελευταία απορριφθείσα πρόταση που έγινε τον Ιούλιο αποτίμησε την Τράπεζα Κύπρου σε €1,51 ανά μετοχή ή περίπου €674 εκατ. Μετά από μια σύντομη περίοδο εξέτασης μιας άλλης πρότασης, η Lone Star δήλωσε στις 27 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα κάνει νέα προσφορά για την Τράπεζα Κύπρου.

Μιλώντας στην Market Intelligence πριν από την αποχώρηση της Lone Star, ο κ. Νικολάου δεν σχολίασε τις προτάσεις του ταμείου. Στη συνέχεια, η τράπεζα ανέφερε σε δήλωσή της ότι παραμένει σίγουρη για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας, καθώς επιβεβαίωσε την απόδοση του στόχου ιδίων κεφαλαίων για το 2023.

Οι μετοχές της τράπεζας σημείωσαν πτώση άνω του 9% μετά την ανακοίνωση της Lone Star. Παρόλα αυτά, οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου ξεπέρασαν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές μετοχές, σημειώνοντας άνοδο 26,21% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με πτώση 14,25% του δείκτη STOXX Europe 600 Banks.

Της Γεωργίας Χαννή