You are here

Παραμένουν προκλήσεις για Τράπεζα Κύπρου

28/08/2018 16:43

Την ικανοποίησή τους για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση των ΜΕΔ, εξέφρασαν σήμερα τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου από το βήμα της γενικής συνέλευσης των μετόχων αναγνωρίζοντας παράλληλα, ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για την τράπεζα.

Αυτές, όπως τις περιέγραψε ο κ. Άκκερμαν αφορούν την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των ΜΕΔ μέσω οργανικής αναδιάρθρωσης και άλλων μέσων, περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρησιακού μοντέλου, συγκράτηση της δομής του κόστους, βελτιστοποίηση της δομής χρηματοδότησής και περαιτέρω εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της τράπεζας.

Ως βασικός στόχος για την τράπεζα, προβάλλει μέσα από τις αναφορές και των δύο η επιτάχυνση της περαιτέρω μείωσης των ΜΕΔ, με τον κ. Χούρικαν να σημειώνει ότι το συγκρότημα θα συνεχίσει να διερευνά ενεργά εναλλακτικές λύσεις για την περεταίρω επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ.

Ο κ. Άκερμαν έσπευσε να καθησυχάσει σε σχέση με τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σημειώνοντας ότι αυτές οι νομικές μεταρρυθμίσεις δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των δανειοληπτών κάνοντας παράλληλα αναφορά στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ για την στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών χαμηλού εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα σε σχέση με την στάση της τράπεζας έναντι θεμάτων συμμόρφωσης, καταπολέμησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εμπιστευτικότητας δεδομένων, λέγοντας ότι «το μήνυμα και ο τόνος από το συμβούλιο και την ανώτατη διοίκηση ήταν πολύ σαφείς: καμία ανοχή για την οποιαδήποτε παραβίαση των απαιτήσεων συμμόρφωσης».

Προς ψηφιακή μεταμόρφωση η BOCH

Τόσο ο Άκκερμαν όσο και ο Χούρικαν αναφέρθηκαν στο πλάνο ψηφιακής μεταμόρφωσης της τράπεζας με τον κ. Άκκερμαν να σημειώνει ότι το συγκρότημα εργάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω σε ένα πολύ φιλόδοξο και εκτεταμένο πρόγρμμα ψηφιακών μετασχηματισμών που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα δραστηριοποιείται και αλληλεπιδρά με τους πελάτες της.

«Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές είναι ήδη εμφανείς. Περισσότερες θα έρθουν τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας» σημείωσε.

Επί του ίδιου θέματος, ο κ. Χούρικαν έκανε λόγο για επιτάχυνση του εκμοντερνισμού και των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της τράπεζας αλλά και για την ψηφιακή μεταμόρφωσή της, κάτι για το οποίο η τράπεζα συνεργάζεται με την IBM όπως σημείωσε.

«Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή καινοτομία που υπάρχει στην αγορά για να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα και επιχειρησιακή ευελιξία του Συγκροτήματος» είπε, προσθέτοντας ότι «ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αγκαλιάσουν αυτή την αλλαγή και να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα υποστηρίζει την βασική ανάγκη να γίνουμε πιο αποδοτικοί σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακός».

Αποχώρηση Άκκερμαν, πώληση δανείων και έκδοση χρεογράφων κεφαλαίου

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης, σήμερα ανακοινώθηκε επισήμως η πρόθεση του Τζόσεφ Άκκερμαν να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου, κατά την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση του 2019, καθώς και η επέκταση του διορισμού του διευθύνοντα συμβούλου Τζον Χούρικαν για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το τέλος του 2020.

Το συγκρότημα προέβη σε πρόσθετες ανακοινώσεις αναφορικά με τις κινήσεις σε σχέση με την έκδοση χρεογράφων κεφαλαίου και την πώληση δανείων προς την Apollo Global Management LLC.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης των όρων και της αναζήτησης αμετάκλητων δεσμεύσεων από επενδυτές, σχετικά με μια συναλλαγή έκδοσης πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 με ιδιωτική τοποθέτηση, ύψους περίπου €200 εκ.

Συγκεκριμένα, στη βάση ορισμένων προϋποθέσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους έκδοση Χρεογράφων Κεφαλαίου ύψους €220 εκατομμυρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μικρό αριθμό θεσμικών επενδυτών. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε κατά τη σημερινή γενική συνέλευση από τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου.

Σε ότι αφορά την πώληση περισσότερων από 14 χιλ. δανείων συνολικού ύψους €2,8 δισ. προς την Apollo Global Management LLC, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι το μεικτό αντίτιμο της συμφωνίας ανέρχεται στο €1,4 δισ. σε μετρητά ενώ, ο αγοραστής επιλέγηκε μετά από διαδικασία λήψης ανταγωνιστικών προσφορών.

Προστίθεται ότι το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14,024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9,065 ακίνητα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων κυρίως εποπτικών και άλλων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης της ΕΚΤ για το όφελος που προκύπτει από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer, «SRT») λόγω της συναλλαγής.

Ζημιές το εξάμηνο μετά την πώληση δανείων

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, η τράπεζα ανακοίνωσε ζημιές €54 εκ. μετά τη φορολογία, για το πρώτο εξάμηνο του έτους, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της συμφωνίας πώλησης δανείων.

Τα ΜΕΔ μειώθηκαν για 3ο συνεχές τρίμηνο κατά 435 εκ. σε τριμηνιαία βάση πέφτοντας στα €7,9 δισ. (€5,2 δισ. μετά τη συμφωνία πώλησης δανείων).

Η κάλυψη με προβλέψεις ανέρχεται στο 52% και 49% αναπροσαρμοσμένη (pro-forma) με τη συμφωνία πώλησης δανείων (Helix) και την πώληση της BOC UK.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 13.4% και 15.4% αναπροσαρμοσμένος (pro-forma) για το Helix και την πώληση Η.Β., χωρίς να λαμβάνει υπόψη την επίδραση πιθανής έκδοσης Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 2.4% σε τριμηνιαία βάση στα €18.4 δισ. με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται στο 77% και 68% αναπροσαρμοσμένος (pro-forma) για το Helix και την πώληση στο Η.Β.

Μ.Χ.