You are here

Το παρασκήνιο που έφερε πρωταγωνιστή τη Δήμητρα

19/06/2018 06:49

Αλλάζει απότομα ο τραπεζικός χάρτης, με την Ελληνική Τράπεζα να καθίσταται η δεύτερη μεγαλύτερη της Κύπρου, ως αποτέλεσμα της απόκτησης του καλού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΚΤ, ενέκρινε χθες το βράδυ την τελική προσφορά της Ελληνικής Τράπεζας η οποία περιλαμβάνει και το σχέδιο κεφαλαιοποίησης της ΗΒ, όπως ήταν και όρος που είχε επιβάλει το υπουργικό συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή.

Το σχέδιο κεφαλαιοποίησης υπόκειται στην έγκριση της ΕΚΤ.

Με βάση το  σχέδιο αύξησης κεφαλαίου της ΗΒ (capital plan)και δεδομένου ότι θα εγκριθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η επενδυτική εταιρεία Δήμητρα ενδέχεται να διπλασιάσει το μετοχικό της κεφάλαιο από 10% που κατέχει σήμερα σε 20% με την προοπτική να το αυξήσει περαιτέρω. 

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τις αρχικές προσδοκίες για επένδυση στον τραπεζικό τομέα από νέους ξένους επενδυτές, αφού φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της νέας έκδοσης θα απορροφήσουν υφιστάμενοι μέτοχοι.  Αρκετοί από τους νέους επενδυτές έχουν αποχωρήσει από τη διαδικασία και οι υπόλοιποι αναμένεται ότι δεν θα συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου με ουσιαστικά κεφάλαια.

Η Ελληνική Τράπεζα με ανακοίνωση της που εξέδωσε τα μεσάνυκτα, μετά την έγκριση της τελικής της προσφοράς από τη ΣΚΤ, σημειώνει ότι η τράπεζα προτίθεται να χρηματοδοτήσει την απόκτηση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ. με τιμή εγγραφής €0.70 ανά μετοχή σε μετρητά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα €100 εκ. θα είναι μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης προς όλους τους υφιστάμενους μετόχους.

Η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύτηκε για τελευταία φορά στο χρηματιστήριο στην τιμή των 61 σεντ.

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η Ελληνική θα έχει ελαφρώς καλύτερους δείκτες από τους σημερινούς, με δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του 13.7% και 16.0%, αντίστοιχα.

Η Ελληνική Τράπεζα επιθυμεί όπως οι δείκτες αυτοί αυξηθούν στα επόμενα χρόνια μέσω της δημιουργίας κεφαλαίων οργανικά.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €150 εκ. η Ελληνική Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών, (share subscription agreement) με τη Δήμητρα Επενδυτική για μέχρι €72,3 εκ.

Η επενδυτική εταιρεία Δήμητρα, η οποία είναι ο μόνος μεγαλομέτοχος της ΗΒ που έχει υπογράψει δεσμευτική δήλωση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, δεσμεύτηκε παράλληλα να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους.

Στην περίπτωση που δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης η τράπεζα έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη «Δήμητρα» τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή όχι λιγότερη από 20.1% κατά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου.

Διαδραματίστηκε έντονο παρασκήνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch, τις τελευταίες μέρες διαδραματίστηκε έντονο παρασκήνιο ως προς τη διαμόρφωση της νέας μετοχικής δομής της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου για εξαγορά της ΣΚΤ.

Αρχικά υπήρξε εισήγηση να τεθεί προς την επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΗΒ πρόταση για να αποποιηθούν την εξάσκηση του δικαιώματος τους να αποκτήσουν τα rights που τους αναλογούν.

Σε μία τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να ψηφίσει υπέρ το 75% των παρόντων στη συνέλευση μετόχων.

Μετά από αρκετές ζυμώσεις και υποδείξεων από κάποιες εποπτικές αρχές το ΔΣ της ΗΒ αποδέχθηκε τη σχετική πρόταση της επενδυτικής εταιρείας Δήμητρα καθώς, ουδείς εκ των υπολοίπων μεγαλομετόχων δεν είχε συγκεκριμενοποιήσει, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, τη θέση του σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου.

Νεώτερες πληροφορίες φέρουν το επενδυτικό ταμείο Third Point να παραμένει και στη νέα μετοχική δομή της τράπεζας, χωρίς όμως να έχει εκδηλώσει πρόθεση για συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου.

Κλειστά κράτησε και χθες τα χαρτιά της η Wargaming εκπρόσωποι της οποίας αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου στην διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις φαίνεται να υπάρχει ανατροπή και ως προς το έντονο ενδιαφέρον που είχαν επιδείξει τα επενδυτικά ταμεία Atlas και Pimco.

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από άτομα που πρόσκεινται προς τα εν λόγω επενδυτικά ταμεία, ο όρος που είχαν θέσει αρχικά προς την Ελληνική Τράπεζα για συμμετοχή τους στη νέα μετοχική δομή της τράπεζας ήταν να εξασφαλίσουν την πλειονότητα του εκδοθέντος κεφαλαίου της τράπεζας.

Συγκεκριμένα η πρόταση τους ήταν από τα €150 εκ. που συνεπάγεται ως κεφαλαιακή ανάγκη για την εξαγορά του Συνεργατισμού, το μεν Atlas να διεκδικούσε τα €100 εκ. και η Pimco τα €50 εκ.

Οι εξελίξεις όπως διαμορφώθηκαν φαίνεται να οδηγούν, εκτός απροόπτου, τα δύο αμερικανικά επενδυτικά ταμεία εκτός της διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι ακόμη ένα αμερικανικό επενδυτικό ταμείο, το Loan Star, είχε αποσύρει τον ενδιαφέρον του για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΗΒ.

Η επόμενη μέρα για την Ελληνική Τράπεζα

Με την απορρόφηση του «καλού» Συνεργατισμού η Ελληνική αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων χορηγήσεων περίπου 22,1% από 51% που κατείχε το πρώτο τρίμηνο του 2018 και μερίδιο αγοράς καταθέσεων πελατών περίπου 31,2%.

Το πελατολόγιο της τράπεζας θα αυξηθεί σημαντικά αν ληφθεί υπόψη ότι ο Συνεργατισμός είχε περίπου 400 χιλ. πελάτες.

Τα υποκαταστήματα της ΗΒ θα αυξηθούν από 51 που είναι σήμερα σε 123 καθώς θα διατηρήσει σε λειτουργία τα 72 εκ. των 176 καταστημάτων που διατηρούσε μέχρι σήμερα η ΣΚΤ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΗΒ, η τράπεζα τονίζει ότι έχει τη δυνατότητα να παρέχει ρευστότητα σε όλους τους καταθέτες της ΣΚΤ.

Η απόκτηση του καλού χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της ΗΒ για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο.

Η περίμετρος του deal είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, διαφοροποιώντας το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της, που εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Σημειώνεται ότι αν και εφόσον η συναλλαγή προχωρήσει, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί μια συνετή θέση ρευστότητας μετά την ολοκλήρωση, με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να αναμένεται σε περίπου 50%, επιτρέποντας της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της.

Η Ελληνική Τράπεζα δεν αγνοεί το γεγονός ότι τράπεζα θα έχει μια σημαντική έκθεση σε κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα και προς τον σκοπό αυτό έχει σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της εν λόγω έκθεσης μέσα στα επόμενα χρόνια.

Του Λεύκου Χρίστου