You are here

Πιο κοντά σε κρατική λύση για δάνεια €22 δισ.

11/01/2018 06:57

Σε δημιουργία δημόσιου φορέα για διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €21,5 δισ. που είναι συσσωρευμένα στους ισολογισμούς των τραπεζών παραπέμπουν τα προγράμματα των βασικών διεκδικητών της προεδρίας.

Με το πρόβλημα με τα δάνεια να παραμένει σχετικά μεγάλο, και τις τράπεζες να πιέζονται από τους επόπτες τους για λύση, οι υποψήφιοι υποστηρίζουν ή, στην περίπτωση Αναστασιάδη δεν απορρίπτουν, τη σύσταση κρατικής οντότητας για να αναλάβει τα προβληματικά δάνεια από τις τράπεζες.

Μεγάλο μέρος των δανείων είναι στεγαστικά και επηρεάζονται από τη νομοθεσία που ψηφίστηκε για προστασία της πρώτης κατοικίας.  Λόγω της νομοθεσίας, η αξία τους έχει, ουσιαστικά, εκμηδενιστεί, αφού οι τράπεζες δεν μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα για να εισπράξουν το λαβείν τους. 

Με τις πιέσεις των εποπτών να εντείνονται το 2018, ενισχύεται η άλλοτε μακρινή η πιθανότητα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν πάλι τη νύφη των προβλημάτων στις τράπεζες.

Στα προεκλογικά προγράμματα των τριών βασικών υποψηφίων περιλαμβάνονται άλλοτε γενικευμένες και άλλοτε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ, που έχουν χαρακτηριστεί ως βαρίδι για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Αναστασιάδης: Νέα εργαλεία ή φορέας, υπό προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για την επανεκλογή Αναστασιάδη, οι αναφορές στα ΜΕΔ περιλαμβάνουν μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί όπως η θέσπιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, η ενεργοποίηση και ενδυνάμωση του θεσμού του χρηματοοικονομικού επιτρόπου, η διευκόλυνση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων και η εξασφάλιση της ευχέρειας διαγραφής δανείων μέχρι €25 χιλ. στη βάση κριτηρίων.

Πέραν αυτών, στο πρόγραμμα Αναστασιάδη αναφέρεται ότι από δω και πέρα υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί η δημιουργία πρόσθετων εργαλείων για την αντιμετώπιση και μείωση των ΜΕΔ, υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι «χάρη στη βελτίωση της οικονομίας και της φερεγγυότητας των τραπεζών, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουμε την - υπό προϋποθέσεις - δημιουργία και νέων εργαλείων ή και εξειδικευμένου φορέα, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος».

Το επιτελείο Αναστασιάδη ξεκαθαρίζει ότι ένας από τους στόχους της διακυβέρνησης του θα είναι, μέσα από τη βελτίωση της εποπτείας, την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, να οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον όπου το τραπεζικό σύστημα θα επιτελεί την αποστολή του χρηματοδοτώντας την πραγμάτωση των εύλογων φιλοδοξιών πολιτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, προάγοντας την ευημερία και στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας.

Μαλάς: Μετοχική οντότητα για διαχείριση τραπεζικού ενεργητικού

Στο πρόγραμμα Μαλά η βασική εισήγηση για την επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ, είναι η σύσταση μετοχικής οντότητας διαχείρισης τραπεζικού ενεργητικού στην οποία θα συμμετέχουν οι τράπεζες, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αλλά και το κράτος.

Σημειώνεται ότι στη μετοχική εταιρεία θα μεταφέρουν οι τράπεζες, κατά προτεραιότητα, τα ΜΕΔ που δεν μπορούν να τύχουν πλέον βιώσιμης αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΔ πρώτης κατοικίας και κύριας επαγγελματικής στέγης και θα λαμβάνουν ως εξασφάλιση αντίστοιχες μετοχές της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το πλάνο προνοεί όπως τα ΜΕΔ μεταφέρονται σε τιμή χαμηλότερη της οφειλής μετά από συμψηφισμό με τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει. Οι μετοχές θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Κύπρου και σε άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο το οποίο θα έχει την απαραίτητη ρευστότητα. Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το κράτος θα έχουν μικρή συνεισφορά για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης της μετοχικής οντότητας ενώ, το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από τεχνοκράτες.

Οι κύριοι στόχοι είναι η δραστική μείωση των ΜΕΔ ώστε οι τράπεζες να μην χρειαστούν περαιτέρω κεφαλαιοποίηση και να προχωρήσουν στην προσεκτική χρηματοδότηση βιώσιμων έργων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών και η αναβάθμιση του κρατικού αξιόχρεου σε επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας το επιτόκιο δανεισμού και εξυπηρέτησης χρέους και αυξάνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω κοινωνική πολιτική.

Παπαδόπουλος: Δημόσιος φορέας διαχείρισης ΜΕΔ

Η δημιουργία ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πρότυπο άλλων χωρών, αποτελεί την εισήγηση που συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του ο Νικόλας Παπαδόπουλος, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Στόχος είναι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, όπως μέσω του φορέα καταστεί δυνατή η αναδιάρθρωση δανείων, το κούρεμα δανείων, η απαλλαγή εγγυητών, η προστασία πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης και η αναχαίτιση των μαζικών εκποιήσεων.

Στο συγκεκριμένο φορέα, αναφέρεται ότι θα συμμετέχουν το κράτος, ο τραπεζικός τομέας και ιδιώτες επενδυτές.

Της Μαρίας Χαμπή