You are here

Πώληση 14 χιλ. ΜΕΔ ύψους €2,8 δισ. από Τράπεζα Κύπρου

28/08/2018 10:11

Την πώληση περισσότερων από 14 χιλ. μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 2,8 δισ. προς την Apollo Global Management LLC ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Κύπρου, με το μεικτό αντίτιμο της συμφωνίας να ανέρχεται στο €1,4 δισ. σε μετρητά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το συγκρότημα έχει καταλήξει σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €2.8 δισ. (εκ των οποίων €2.7 δισ. αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) τα οποία έχουν ως ενυπόθηκες εξασφαλίσεις ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (γνωστό ως «Project Helix).

Το χαρτοφυλάκιο θα μεταφερθεί από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων (η «ΚΕΕΠ»). Στη συνέχεια οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Apollo Global Management LLC, τον αγοραστή του χαρτοφυλακίου.

Τα επενδυτικά ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Apollo θα παρέχουν το μετοχικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της αγοράς του χαρτοφυλακίου.

Ο αγοραστής επιλέγηκε μετά από διαδικασία λήψης ανταγωνιστικών προσφορών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €5.7 δισ. και καθαρή λογιστική αξία ύψους €1.5 δισ. μη συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της συναλλαγής στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2018.

Το μεικτό τίμημα πώλησης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανέλθει σε €1.4 δισ. και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 14,024 δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξασφαλισμένα με πάνω από 9,065 ακίνητα.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων κυρίως εποπτικών και άλλων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης της ΕΚΤ για το όφελος που προκύπτει από τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer, «SRT») λόγω της συναλλαγής.

Πρόθεση μεταφοράς σε οργανισμό διαχείρισης

Η Τράπεζα, σημειώνεται, προτίθεται να επενδύσει ποσό ύψους €450 εκ. στο ομολογιακό δάνειο (senior debt) σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή, γεγονός που υπόκειται σε εποπτική έγκριση.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η μακροχρόνια διαχείριση αυτού του χαρτοφυλακίου μεταφερθεί σε οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer).

Οι δύο πλευρές είναι σε συζητήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες και τον χρόνο μεταφοράς της διαχείρισης των δανείων από την Τράπεζα προς τον οργανισμό διαχείρισης δανείων.

Η συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, καθώς βελτιώνει το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περίπου 10 εκατοστιαίες μονάδες .

H αποαναγνώριση του χαρτοφυλακίου από τον ισολογισμό της Τράπεζας αναμένεται να έχει θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Ζημιά €135 εκ. από τη συναλλαγή

 Η λογιστική ζημιά αυτής της συναλλαγής που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του β’ τρίμηνο 2018 ανέρχεται σε €135 εκ. και αναμένεται να μειωθεί σε περίπου €105 εκ. μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς ποσό €30 εκ. αφορά την αξία του χρήματος (time value of money) και αναμένεται να αντιστραφεί.

Η συναλλαγή είναι η πρώτη πώληση ΜΕΔ από την Τράπεζα και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην επίτευξη της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ.

Μετά από την ολοκλήρωση του Project Helix, τα μεικτά ΜΕΔ της Τράπεζας θα είναι κατά 65% χαμηλότερα από το υψηλότερο τους σημείο το 2014.

H Apollo, όπως σημειώνεται, κατέχει ηγετική θέση στη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως, με γραφεία στη Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Χιούστον, Σικάγο, Βηθεσδά, Τορόντο, Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Μαδρίτη, Λουξεμβούργο, Μουμπάι, Δελχί, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ και Σαγκάη.

Στις 30 Ιουνίου 2018, η Apollo είχε υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους περίπου $270 δισ. σε μετοχές, δάνεια και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι επενδυμένα σε μια κύρια ομάδα εννέα βιομηχανικών τομέων στους οποίους η Apollo διαθέτει γνώσεις και πόρους.

Ο John Patrick Hourican, διευθύνων σύμβουλος συγκροτήματος, σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ανέφερε ότι «θα μεταλλάξει την Τράπεζα και είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας πώληση ΜΕΔ μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έγινε στην Κύπρο».

«Από το 2014, επικεντρωθήκαμε στη μείωση των ΜΕΔ και στη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Η σημερινή συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας και για ενίσχυση της κεφαλαιακής μας θέσης», σημείωσε.

«Αναγνωρίζουμε, φυσικά, ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και παραμένουμε πιο επικεντρωμένοι από ποτέ στη συνέχιση της αναζήτησης λύσεων, οργανικών και μη, για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας», πρόσθεσε.

Οι Morgan Stanley & Co. International plc, KPMG και Alantra Corporate Portfolio Advisors International ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Allen & Overy LLP ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι ως προς το αγγλικό δίκαιο, οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι κύριοι νομικοί σύμβουλοι ως προς το κυπριακό δίκαιο και η Ashurst LLP ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας σε αυτή τη συναλλαγή.