You are here

Προσοχή στις απαιτήσεις για δάνεια πριν την 1η Ιανουαρίου 2001

23/01/2019 17:36

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου με ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε σήμερα εφιστά την προσοχή στους δανειολήπτες ιδιαίτερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ και σε λιγότερο βαθμό στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τις απαιτήσεις εις βάρος τους σχετικά με δάνεια που συνήφθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2001.

Το σημείωμα του κ. Ιωάννου εκδόθηκε ύστερα από την εξέταση αριθμού υποθέσεων που εξέδωσε για καταστρατήγηση του περί τόκου Νόμου του 1977 κατά της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), θυγατρικής της ΣΕΔΙΠΕΣ, πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Ο κ. Ιωάννου επισημαίνει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι ο περι ελευθεροποίησης του επιτοκίου Νόμος του 1999 δεν έχει αναδρομική ισχύ και άρα δεν εμποδίζει την εφαρμογή του περί τόκου Νόμου του 1977 σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν συναφθεί υπό το καθεστώς το νόμου του 1977 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρει ότι το επιτόκιο εφ’ οποιουδήποτε χρέους ή υποχρέωσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 9%, ενώ σε περίπτωση εκποίησης ο νόμος δεν επιτρέπει να εισπραχθεί ποσό μεγαλύτερο που καθορίζεται στον ίδιο τον νόμο.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι, για συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν κάτω από το καθεστώς του περί Τόκου Νόμου του 1977, ο εν λόγω Νόμος εγείρει περιορισμούς και στην διαδικασία εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου, σε ότι αφορά στο ποσό που δικαιούται να εισπράξει ο δανειστής από την εκποίηση του. Προφανώς, σε περίπτωση που το προϊόν εκποίησης είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο από το Νόμο, τη διαφορά πρέπει να επωφελείται ο χρεώστης», τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, όπως προκύπτει "από τις αποφάσεις που έχω εκδώσει, άλλες συναφείς καταγγελίες και διάφορα δεδομένα τα οποία ετέθησαν επισήμως, ενώπιον μου, από την Ερευνητική Επιτροπή για την Κατάρρευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, διαμορφώνεται μια εικόνα γενικότερης καταστρατήγησης του περί Τόκου Νόμου του 1977 από τα πρώην ΣΠΙ και ευρύτερα, το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα".

«Ως εκ τούτου, οι δανειολήπτες με δάνεια από τα εν λόγω ιδρύματα, συναφθέντα πριν την 1/1/2001, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις εις βάρους τους, σε σχέση με τα εν λόγω δάνεια», αναφέρεται.

Για το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι «με πληροφορίες που μας έχουν διαβιβαστεί, το φαινόμενο αυτό δεν φαίνεται να συναντάται σε εκτεταμένη κλίμακα στις εμπορικές τράπεζες», ενώ ανάλογες ήταν και οι διαβεβαιώσεις που λήφθηκαν από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ο οποίος ωστόσο δήλωσε ότι θα εξετάσει κάθε προκύπτουσα προβληματική περίπτωση, ξεχωριστά, σε συνεργασία με τον Επίτροπο.

«Καλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αξιολόγηση των οφειλών τους απέναντι στα εν λόγω ιδρύματα για δάνεια συναφθέντα πριν την 1/1/2001 και στα οποία αφορά τον παρόν ενημερωτικό σημείωμα», αναφέρει, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση ωστόσο το Γραφείο του θα επιλαμβάνεται συναφών παραπόνων που νομίμως του υποβληθούν.