You are here

Προσπαθούν να μειώσουν τον λογαριασμό εξαγοράς ΣΚΤ

11/06/2018 06:55

Ύστατες προσπάθειες καταβάλλει το υπουργείο οικονομικών για να μειωθεί όσο το δυνατόν ο λογαριασμός των φορολογουμένων από την εξαγορά του «καλού» Συνεργατισμού καθώς, όλες οι εξισώσεις στις διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Τράπεζα, οδηγούν σε νέα κρατική ενίσχυση για να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει χθες το βράδυ από στελέχη των διαπραγματευτικών ομάδων του υπουργείου οικονομικών και της Ελληνικής Τράπεζας, αναφέρουν ότι σε αρκετά θέματα αρχών που θα αποτελούν τη συμφωνία, φαίνεται να υπάρχει σύγκλιση.

Ωστόσο, όπως σημείωναν, το κρίσιμο σημείο που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες μέρες την εξαγορά του καλού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού, αποτελεί ο τρόπος κάλυψης του χρηματοδοτικού ελλείμματος (funding gap), που προκύπτει μεταξύ των καταθέσεων (υποχρεώσεων) που θα παραχωρηθούν στην Ελληνική και των δανείων (στοιχείων ενεργητικού).

Σύμφωνα με ανώτατα στελέχη του υπουργείου οικονομικών που είναι γνώστες των διαδικασιών εξαγοράς του Συνεργατισμού, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο, παραμένουν δύο σενάρια εγγυήσεων προς την Ελληνική Τράπεζα, για τυχόν απώλειες που θα έχει από δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού που δεν θέλει να αποκτήσει, αλλά κατ’ ανάγκη θα τις δοθούν για να καλυφτεί το χρηματοδοτικό κενό.

Το ένα σενάριο είναι η έκδοση ομολόγου και το άλλο είναι η σύσταση του asset protection scheme.

Στην περίπτωση έκδοσης ομολόγου η επίδραση στο δημόσιο χρέος θα είναι άμεση.

Σε ότι αφορά τη σύσταση του asset protection scheme, η επίδραση στα δημόσια οικονομικά, θα προκύπτει από τη στιγμή και μόνο της ενεργοποίησης του, δηλαδή όταν θα καλείται το κράτος να καλύψει απώλειες που θα έχει η Ελληνική Τράπεζα από επιπρόσθετα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού, τα οποία θα περιέλθουν στην κατοχή της.

Το χρηματοδοτικό έλλειμμα ανέρχεται περίπου στα €5,5 δισ. και προκύπτει από τη διαφορά των καταθέσεων που διατηρεί σήμερα ο Συνεργατισμός ύψους περίπου €10 δισ. και των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €4,5 δισ.

Ένα μεγάλο μέρος του θα καλυφθεί από το σύνολο των κρατικών ομολόγων ύψους €4 δισ. που εκδόθηκαν για στήριξη του Συνεργατισμού.

Το 2014 με την έκδοση ομολόγου ύψους €1,5 δισ και τον περασμένο Μάρτιο με νέα έκδοση ύψους €2,5 δισ.

Όλα τα σενάρια που εξετάζονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ κράτους και Ελληνικής καθώς και οι τρόποι υλοποίησης τους, τίθενται υπόψη των εποπτικών αρχών, τόσο της ΕΚΤ, όσο και της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές αρχές φαίνονται πρόθυμες να δεχτούν κάποιες παραμέτρους της συμφωνίας, παρά το ότι προκύπτει νέα κρατική στήριξη και στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Η στρέβλωση προκύπτει από το ότι στην αρχή της διαδικασίας ουδείς γνώριζε για τη δυνατότητα κάλυψη ζημιών από προβληματικά δάνεια από το κράτος. 

Οι οδηγίες και οι υποδείξεις των εποπτικών θεσμών είναι ότι το νέο τραπεζικό σχήμα που θα προκύψει από την εξαγορά του «καλού» Συνεργατισμού από την Ελληνική Τράπεζα, θα πρέπει να είναι «καθαρό» χωρίς βαρίδια κόκκινων δανείων και χωρίς μεγάλα ρίσκα.

Είναι γι’ αυτό που το κράτος πονοκεφαλιάζει στο να βρει διεξόδους για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό, χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω ο φορολογούμενος πολίτης ο οποίος τρείς φορές έβαλε το χέρι στην τσέπη για να στηρίξει οικονομικά τον Συνεργατισμό.

Σε ότι αφορά το ζήτημα των κεφαλαιακών αναγκών από την εξαγορά του Συνεργατισμού από τον ιδιώτη επενδυτή, οι πληροφορίες που διαρρέουν από την Ελληνική είναι ότι δεν θα υπερβούν τα €200 εκ.

Παρά την αρχική εκτίμηση των εγχώριου επόπτη και του μεγαλομετόχου της ΣΚΤ, ότι τα κεφάλαια που θα χρειαστεί ο ιδιώτης επενδυτής για εξαγορά του Συνεργατισμού θα ήταν κοντά στα €500 εκ, εντούτοις, τα δεδομένα φαίνεται να έχουν αλλάξει στο πλαίσιο της τελικής φάσης των διαπραγματεύσεων μεταξύ υπουργείου και Ελληνικής.

Πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποια θα είναι η νέα μετοχική δομή της Ελληνικής την επόμενη μέρα της εξαγοράς του Συνεργατισμού όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί στις διαπραγματεύσεις πόσοι νέοι επενδυτές θα συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου και πόσο θα είναι το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Οι πληροφορίες που είχε καταγράψει πρόσφατα η StockWatch για την αποχώρηση του μεγαλομετόχου της ΗΒ, Third Point, φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Την περασμένη βδομάδα το Bloomberg έγραψε ότι η εταιρεία Worldview Capital Management LLP, προτίθεται να αγοράσει το 26% που κατέχει η Third Point.

Η Worldview Capital Management LLP, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής με ποσοστό κάτω του 5%.

Στην ουρά της αναμονής για συμμετοχή στη νέα μετοχική δομή της Ελληνικής είναι επίσης τα επενδυτικά ταμεία Atlas, J.C. Flowers και Pimco.

Σημείο αναφοράς στις διαπραγματεύσεις μεταξύ υπουργείου και Ελληνικής αποτελεί και το μέλλον του προσωπικού της ΣΚΤ την επομένη της εξαγοράς του Συνεργατισμού.

Η Ελληνική έχει καταστήσει σαφές ότι ο αριθμός του προσωπικού που θα απορροφήσει θα είναι στο πλαίσιο των οικονομικών της δυνατοτήτων, αλλά και των αναγκών που θα προκύψουν με την επέκταση των τραπεζικών της εργασιών λόγω των πολλών καταστημάτων του Συνεργατισμού (170).

Τονίστηκε προς το υπουργείο, ότι η οποιαδήποτε επιβάρυνση του εργατικού κόστους της ΗΒ, από τυχόν μεγαλύτερη απορρόφηση προσωπικού από όση οι τεχνοκράτες της έχουν εκτιμήσει, θα πρέπει να προσμετρήσει στην τελική συμφωνία.

Την ερχόμενη Πέμπτη οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για να συζητήσουν το μέλλον των περίπου 2660 υπαλλήλων του Συνεργατισμού.

Τα τρία σενάρια που φαίνεται να είναι δεδομένα σε σχέση με το προσωπικό της ΣΚΤ, είναι ένα μέρος να απορροφηθεί από την ΗΒ, ένα άλλο να παραμείνει στην Altamira, ή να μεταφερθεί στο φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων, που ενδεχομένως να συσταθεί από το κράτος και το υπόλοιπο προσωπικό να αποχωρήσει με σχέδιο εθελούσιας εξόδου λαμβάνοντας αφορολόγητες αποζημιώσεις.

Του Λεύκου Χρίστου