You are here

Ψάχνουν τρύπες για το Εστία

11/11/2019 06:06

Η δυστοκία που υπάρχει ως προς το ενδιαφέρον ευάλωτων ομάδων που συνήψαν δάνεια με εξασφάλιση πρώτη κατοικία για να ενταχθούν στο σχέδιο Εστία, οδηγεί τα υπουργεία οικονομικών και εργασίας σε διάφορες σκέψεις, ώστε να ανοιχθεί παράθυρο για να καταστεί δυνατή η εξάντληση του κονδυλίου €33 εκ. που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό για σκοπούς του Εστία.

Ανώτατα στελέχη των υπουργείων οικονομικών και εργασίας ανέφεραν στη StockWatch ότι είναι σε εξέλιξη διαβούλευση με το σύνδεσμο τραπεζών, προκειμένου να διευρυνθεί η αποδοχή αιτήσεων και από άλλες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι να εμπίπτουν τουλάχιστον στα βασικά κριτήρια του μνημονίου για το Εστία.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δανειολήπτες δεν θα μπορούν να ενταχθούν κάτω από την ομπρέλα του Εστία καθώς, το μνημόνιο εφαρμογής του σχεδίου έχει εγκριθεί και οποιαδήποτε αλλαγή, είναι υπό την αίρεση της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού της ΕΕ.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα αποστέλλονται από τις τράπεζες, θα αξιολογούνται και αν αποδεδειγμένα συντρέχουν επαρκείς λόγοι, ενδεχομένως να τύχουν διευκολύνσεων από το κράτος, στο πλαίσιο του υπολοίπου των €33 εκ. που ενδεχομένως να προκύψει, εάν και εφόσον ο συνολικός αριθμός των ευάλωτων δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο Εστία θα είναι περιορισμένος.

Τα αρμόδια υπουργεία προτείνουν μεταξύ άλλων προς στις τράπεζες να αποδέχονται αιτήσεις δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια δεν ήταν μη εξυπηρετούμενα πριν από τον Σεπτέμβριο του 2017, είχαν όμως αναδιαρθρωθεί αλλά για κάποιους λόγους έχουν καταστεί σήμερα μη εξυπηρετούμενα.

Επιπρόσθετα, έχει προταθεί στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία διατηρούν χαρτοφυλάκια ΜΕΔ, να αποδεχθούν και αιτήσεις από ενδιαφερόμενους των οποίων τα δάνεια είχαν αναδιαρθρωθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2017 και 30 Ιουνίου του 2019 αλλά στο μεσοδιάστημα έγιναν ΜΕΔ. 

Ο σύνδεσμος τραπεζών ξεκαθάρισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την περασμένη Πέμπτη ότι βλέπουν με επιφύλαξη την εξέταση αιτήσεων οι οποίες ενδεχομένως να ανήκουν σε «γκρίζες ζώνες», κατά την έκφραση του.

Ανώτατα στελέχη στα υπουργεία οικονομικών και εργασίας που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων που γίνονται με τις τράπεζες, ανέφεραν στη StockWatch ότι θα μελετηθεί και το ενδεχόμενο να αποδέχονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αιτήσεις από δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήρια του Εστία και να αποστέλλονται στο υπουργείο εργασίας.

Η αρμόδια υπηρεσία που έχει συστήσει το υπουργείο εργασίας και η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις ευάλωτων δανειοληπτών που εμπίπτουν των κριτηρίων του Εστία, θα εξετάζει και επιπρόσθετες αιτήσεις δανειοληπτών με ΜΕΔ και με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, ανεξάρτητα αν πληρούν ή όχι τα σχετικά κριτήρια.

Με βάση την εισήγηση των υπουργείων οι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, η τράπεζα θα τις παραλαμβάνει, θα τις μελετά, θα ελέγχει την ικανότητα αποπληρωμής των ενδιαφερομένων δανειοληπτών και θα αποστέλλεται στο υπουργείο εργασίας μαρκαρισμένη .

Θα υπάρξουν όμως βασικές προϋποθέσεις για να εξεταστούν αυτές οι αιτήσεις. Θα πρέπει οι αιτήσεις να ανήκουν σε δανειολήπτες οι οποίοι θα πληρούν τουλάχιστον τα ουσιώδη κριτήρια που είναι το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και η αξία του ιδιόκτητου ακινήτου που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις €350 χιλ.

Στο παρόν στάδιο η πιο πάνω πρόταση αντιμετωπίζεται με κάποιες επιφυλάξεις από τις τράπεζες οι οποίες επιφυλάσσονται να δώσουν οριστική απάντηση εντός των ημερών.

Το υπουργικό συμβούλιο έχει αποφασίσει να παρατείνει τη χρονική προθεσμία υποβολής αίτησης στο σχέδιο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει μεγάλες προσδοκίες ως προς την επιτυχία του Εστία το οποίο συστήθηκε με δύο βασικούς στόχους.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχει λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες η StockWatch, μέχρι χθες καταγράφηκαν 230 πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια.

Η αξία των δανείων των 230 ευάλωτων δανειοληπτών των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί ανέρχονται στα €51 εκ. έναντι €3,4 δισ. που είναι το ύψος των δανείων που υπολογίστηκε ότι εμπίπτουν στο σχέδιο.

Του Λεύκου Χρίστου