You are here

Σ. Ιακώβου: Οι επόπτες με μια κίνηση έλυσαν τα προβλήματα τους

13/09/2018 13:41

Στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές επέρριψε τις ευθύνες για την σημερινή κατάληξη της ΣΚΤ, ο πρώην ανώτερος διευθυντής ΣΚΤ Σταύρος Ιακώβου στη δική του μαρτυρία ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής.

Ο κ. Ιακώβου ο οποίος εκτελεί χρέη γενικού διευθυντή στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) είπε ότι «η κατάληξη της ΣΚΤ οφείλεται στην επιμονή των εποπτών για δραστική μείωση των ΜΕΔ, η οποία στο τέλος έγινε εμμονή και φρόντισαν τη διάσπαση της τράπεζας, ενέργεια η οποία εξυπηρετούσε τους γενικότερους εποπτικούς τους στόχους».

Ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι επόπτες με μια κίνηση έλυσαν όλα τα προβλήματα.

«Με τη διάσπαση της τράπεζας και την αγορά του καλού κομματιού από την Ελληνική Τράπεζα μειώθηκαν τα ΜΕΔ της Ελληνικής στο μισό αφού απορρόφησε όλα τα εξυπηρετούμενα δάνεια του Συνεργατισμού, μεταφέρθηκαν εκτός του τραπεζικού συστήματος οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) της ΣΚΤ επομένως μειώθηκε δραστικά ο όγκος τους, συρρικνώθηκε ο τραπεζικός τομέας μειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των συστημικών τραπεζών που ήταν η διαχρονική επιδίωξη των εποπτών, επαλείφθηκε η συμμετοχή του κράτους σε ένα τραπεζικό οργανισμό που θεωρείτο και από τον SSM και από τη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού ως πολύ μεγάλη στρέβλωση και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για σύσταση φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν η κατεύθυνση των εποπτών».

Εξέφρασε την άποψη ότι ενώ η ΣΚΤ υλοποιούσε τους στόχους της και τα ΜΕΔ τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 μειώθηκαν κατά €800 εκ. το ποσοστό κάλυψης διατηρήθηκε στο 46%, τηρούσαμε επίσης τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαίου περίπου στο 15%, οι επόπτες έθεταν όλο και μεγαλύτερους στόχους.

Οι επόπτες είπε ότι συνεχώς έφερναν κωλύματα και έφερε ως παράδειγμα την εισδοχή της ΣΚΤ στο ΧΑΚ λέγοντας ότι «ενώ είμαστε έτοιμοι για εισδοχή οι ευρωπαίοι επόπτες μας σταμάτησαν, χωρίς ικανοποιητική αιτιολόγηση».

Ο κ. Ιακώβου εξήγησε ότι ενώ επέλεξε να αποχωρήσει μαζί με άλλους συνάδελφους του, τους ζήτησε ο υπουργός οικονομικών να παραμείνουν για μια μεταβατική περίοδο μέχρι να τρέξει η μελέτη βάσει της οποίας θα επιλεγούν νέα μέλη.

Άφησε εντούτοις ανοικτό το ενδεχόμενο να παραμείνει στη θέση του.

ΜΕΧ και κακοδιαχείριση

Απαντώντας σε παρατήρηση του μέλους της επιτροπής Γεώργιου Χαραλάμπους ότι τα ΜΕΧ ήταν αποτέλεσμα κακοδιαχείρισης και των συμπεριφορών των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), ο κ. Ιακώβου είπε πως τα προβλήματα άρχισαν από πολύ πιο παλιά, όταν, όπως είπε, παρεξηγήθηκε ο ρόλος των ΣΠΙ, που μετετράπησαν σαν αγαθοεργή ιδρύματα, δεν έκαναν κέρδη, η ανεξαρτησία και αυτονομία μετατράπηκε σε αυθαιρεσία, λειτουργούσαν βασίλεια και η ευρεία συμμετοχή των τοπικών αξιωματούχων των ΣΠΙ που εκλέγονταν από τα μέλη επηρέασαν την ανεξαρτησία τους.

«Η δανειοδότηση γινόταν στη βάση της υποθήκης και μετέτρεψε τα συνεργατικά σε ενεχυροδανειστήρια. Τα μέλη ήταν δανειολήπτες και όχι καταθέτες, τελικά αυτό μετέτρεψε τις καταθέσεις του κόσμου σε ΜΕΧ», είπε.

Ο πρόεδρος της ερευνητικής επιτροπής αναφέρθηκε σε δάνεια που σε κάποιο βαθμό κάλυπταν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλη τράπεζα αλλά και για ένα δάνειο €25 εκ. για βελτιώσεις σε ξενοδοχεία στην τουριστική περιοχή Αμμοχώστου, καθώς και για δάνειο €5 εκ. για το ξενοδοχείο Ρόδον στον Αγρό.
 
Απαντώντας, ο κ. Ιακώβου είπε πως γνωρίζει μόνο για τη δανειοδότηση στο ξενοδοχείο Ρόδον.

Της Ηρώς Ευθυμίου