You are here

Σύμβουλοι bad bank, επενδυτές για πώληση δανείων ΚΕΔΙΠΕΣ

23/08/2021 06:54

Η ΚΕΔΙΠΕΣ προχωρά οριστικά στην υλοποίηση της απόφασης του κράτους για μετατροπή της σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (national asset management company), γνωστή και ως κακή τράπεζα (Bad Bank).

Προς το σκοπό αυτό, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προσφορών από ενδιαφερόμενους οίκους για την αγορά υπηρεσιών με στόχο την ετοιμασία σχετικής εμπεριστατωμένης μελέτης.  

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch από πηγές που έχουν γνώση των εξελίξεων, μέχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να διοριστεί και ο σύμβουλος του υπουργείου οικονομικών για να διαχειριστεί την όλη διαδικασία.

Η μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στοχεύει μεταξύ άλλων στην αποσυμφόρηση των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ των τραπεζών, ειδικότερα σε μία περίοδο μεγάλων προκλήσεων για τον τραπεζικό τομέα.

Με βάση πρόσφατα στοιχεία, το ύψος των κόκκινων δανείων εντός του εγχώριου τραπεζικού συστήματος ανέρχεται περίπου στα €5,5 δισ.

Η κρατική εταιρεία διαχειρίζεται σήμερα, 60.000 λογαριασμούς, κυρίως λιανικών δανείων.

Τα στοιχεία ενεργητικού της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονταν σε €7.695 εκατ. σε ονομαστική αξία, περιλαμβανομένων και μετρητών €145 εκατ., ακίνητη περιουσία €657 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €569 εκατ.

Όπως είχε δηλώσει στη StockWatch ο ΥΠΟΙΚ Κ. Πετρίδης, η μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε κακή τράπεζα δεν θα επιβαρύνει το φορολογούμενο πολίτη καθώς, όπως εξήγησε, η εταιρεία θα αγοράζει τα ΜΕΔ τραπεζών με ίδιους πόρους.

Σημειώνεται ότι για να καταστεί η ΚΕΔΙΠΕΣ εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να τύχει της αποδοχής των εποπτικών αρχών στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη, ώστε να απεγκλωβιστεί η εταιρεία από τις δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη γενική διεύθυνση ανταγωνισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της πώλησης του καλού χαρτοφυλακίου της πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.

Πάντως, κλιμάκιο τεχνοκρατών της τρόικας που επισκέφθηκε την Κύπρο τον περασμένο Μάρτιο στο πλαίσιο του μεταμνημονιακού ελέγχου, ενθάρρυνε τις κυπριακές αρχές στο να προχωρήσουν στη σύσταση εθνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Οι διεθνείς πιστωτές και οι επόπτες στη Φρανκφούρτη έχουν υποδείξει ότι το εγχείρημα σύστασης κακής τράπεζας θα πετύχει εάν το κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης τύχει διαχείρισης από ανεξάρτητη επιτροπή και όχι από κρατικούς αξιωματούχους. 

Το ΥΠΟΙΚ, όπως δήλωσε και εντός της κοινοβουλευτικής επιτροπής οικονομικών ο Κ. Πετρίδης, η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν θα περιοριστεί μόνο στους όρους εντολής μίας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αλλά θα μπορέσει να διαδραματίσει και κοινωνικό ρόλο ως κρατικός φορέας, υιοθετώντας μοντέλο ευρωπαϊκών χωρών για προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του θεσμού του ενοικίου αντί δόσης.

Πώληση εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων δανείων

Ταυτόχρονα με την προώθηση των διαδικασιών για μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε κακή τράπεζα, η διοίκηση της κρατικής εταιρείας προχώρησε πριν από λίγες μέρες στην επιλογή υποψήφιων επενδυτών για την υλοποίηση του έργου πώλησης εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων δανείων της εταιρείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της StockWatch, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προεπιλέξει έξι υποψήφιους επενδυτές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες που έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο. 

Με βάση τους όρους εντολής, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα δώσει πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και αναδιαρθρωμένων δανείων σε όλους τους επιλεγόμενους υποψήφιους επενδυτές για τη σχετική αξιολόγηση.

Το πακέτο εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ, που προορίζεται για πώληση ανέρχεται περίπου σε €480 εκατ.

Η στρατηγική που ακολουθείται και το χρονικό σημείο για πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου θα καθοριστεί λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημική κρίση για να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της τιμής πώλησης.

Του Λεύκου Χρίστου