You are here

Τα κεφάλαια καθορίζουν τους νέους μετόχους Συνεργατισμού

16/05/2018 06:42

Το ύψος των κεφαλαίων που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν για απόκτηση του Συνεργατισμού αναμένεται να καθορίσει τη νέα μετοχική του σύνθεση, με τους επόπτες να επιμένουν στην ανάγκη κεφαλαιακής ένεσης €0,5 δισ. και τους δύο ενδιαφερόμενους – Ελληνική και Apollo – να προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα.

Δύο μέρες μετά την υποβολή προτάσεων από τους δύο ενδιαφερόμενους, το περιεχόμενο τους παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, εν μέσω της διαδικασίας που τρέχει η Citigroup.

Σύμφωνα με κρατικό αξιωματούχο που παρακολουθεί τη διαδικασία, οι παράμετροι των δύο προτάσεων διαφέρουν, καθορίζοντας και το μέγεθος της επένδυσης που θα γίνει.

Στην περίπτωση της Ελληνικής, οι παράμετροι της πρότασης θα καθορίσουν και το ύψος του dilution που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι διαφωνούν ως προς το μέγεθος της έκδοσης κεφαλαίου που θα πρέπει να γίνει.

Δύο μέρες μετά που η Ελληνική Τράπεζα υπέβαλε δεσμευτική πρόταση για εξαγορά του καλού Συνεργατισμού, οι υφιστάμενοι της μεγαλομέτοχοι μπήκαν στα «χαρακώματα» και αναμένουν να δουν ποια θα είναι η τύχη της πρότασης του ομίλου για τη ΣΚΤ ώστε να αντιδράσουν ανάλογα.

Παράλληλοι, οι νέοι επενδυτές αναμένουν τους οριστικούς αριθμούς των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας για την απόκτηση του καλού Συνεργατισμού, ώστε να καθορίσουν την τελική τους στρατηγική.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται, άλλωστε, προϋποθέσεις για την επένδυση στον Συνεργατισμό, που τους επιτρέπουν έξοδο από τη διαδικασία σε περίπτωση μη πλήρωσης τους.

Άτομα τα οποία παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις διεργασίες στον όμιλο της Ελληνικής, ανέφεραν στη StockWatch ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των δύο μεγαλομετόχων Third Point και της Wargaming δεν εξέλειπαν, ούτε και με την κατάθεση δεσμευτικής πρότασης.

Ακόμη και στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΗΒ την περασμένη Κυριακή κατά την οποία αποφασίστηκε η κατάθεση δεσμευτικής πρότασης για τη ΣΚΤ, καταγράφηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση με την τακτική, αλλά και το τελικό ποσοστό που θα διατηρήσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι στο νέο μετοχικό σχήμα.

Μεγαλομέτοχοι της ΗΒ είναι το επενδυτικό ταμείο Third Point, που κατέχει το 26,2%, η Wargaming που κατέχει το 24,9% και η επενδυτική εταιρεία Δήμητρα με 10%.

Το ΔΣ της ΗΒ φέρεται να αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση όπως διαμορφωθεί η πρόταση με τρόπο που να δίνει στους υφιστάμενους μέτοχους τη δυνατότητα να καλύψουν μεγάλο μέρος των νέων κεφαλαιακών τους αναγκών, για να μην υποστεί μεγάλο dilution το σημερινό τους ποσοστό.

Έγινε γνωστό ότι το επενδυτικό ταμείο Atlas Merchant Capital θα συμμετέχει στη νέα μετοχική δομή της Ελληνικής, σε συνεργασία με το J.C. Flowers και την Pimco.

Η εταιρεία Nomura δεν προτίθεται να αγοράσει μέρος των νέων μετοχών που ενδεχομένως να εκδώσει η ΗΒ καθώς διαδραματίζει ρόλο συμβούλου στo επενδυτικό ταμείο Atlas.

Απέναντι από την ΗΒ το Apollo

Απέναντι από την πρόταση της Ελληνικής βρίσκεται αυτή του επενδυτικού ταμείου Apollo που φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον καλό Συνεργατισμό.

Πηγές που επικαλέστηκε χθες το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφεραν ότι το ταμείο έκανε επαφές με την Alpha Bank στην Ελλάδα για πιθανή συμμετοχή στη διαδικασία χωρίς όμως να υπάρχει κατάληξη. 

Μέχρι χθες η Alpha Bank Ελλάδας που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών και η Alpha Κύπρου που είναι εισηγμένη στο ΧΑΚ δεν είχαν εκδώσει ανακοίνωση, για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της.

Σε περίπτωση που προχωρήσει η πρόταση του Apollo, ενδεχομένως να χρειαστεί συνεργασία με τράπεζα.

Η επιτροπή ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κάνει πίσω, προς το παρόν, σε σχέση με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς της Συνεργατικής Τράπεζας.

Η προθεσμία εξέτασης και αξιολόγησης των δεσμευτικών προτάσεων που κατέθεσαν προχθές η Ελληνική Τράπεζα και το επενδυτικό ταμείο Apollo αναμένεται να λήξει στις 31 Μαΐου.

Του Λεύκου Χρίστου