You are here

Τελικές αγορεύσεις στις 26 Ιουνίου για υπόθεση Λαϊκής

30/05/2018 17:21

Στις τελικές τους αγορεύσεις ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας θα προβούν στις 26 Ιουνίου, στις 9 το πρωί, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων στην ποινική υπόθεση της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και η Κατηγορούσα Αρχή προτού το δικαστήριο προχωρήσει στην έκδοση της τελικής του ετυμηγορίας.

Με την αντεξέταση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μάρκου Φόρου από την Εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της απολογίας και των τεσσάρων υψηλόβαθμων στελεχών της Λαϊκής, που είναι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Κατηγορούμενοι είναι, επίσης, ο Ευθύμιος Μπουλούτας, τότε Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Λαϊκής, ο Παναγιώτης Κουννής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Νεοκλής Λυσάνδρου.

Το Κακουργιοδικείο με ενδιάμεση απόφαση του στις 21/03/2018 αποφάσισε ότι η Κατηγορούσα Αρχή έχει καταφέρει να αποδείξει, εκ πρώτης όψεως, υπόθεση εναντίον των κατηγορουμένων σε σχέση και με τις δύο κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, καλώντας τους σε απολογία.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι επέλεξαν να δώσουν ένορκη μαρτυρία από το εδώλιο του μάρτυρα και να τύχουν αντεξέτασης από την Κατηγορούσα Αρχή. Ο κ. Μπουλούτας άσκησε επίσης το δικαίωμα του να καλέσει μάρτυρες υπεράσπισης του.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο κ. Φόρος επανέλαβε τη θέση ότι ουδέποτε γνώριζε και ουδέποτε περιήλθε στην αντίληψη του ότι έπρεπε να περιληφθεί αποµείωση υπεραξίας ανερχόµενη σε €330 εκ. τουλάχιστον στις επίδικες οικονομικές καταστάσεις ενιαµήνου 2011 και πως ουδέποτε συνεννοήθηκε με τους Μπουλούτα και Λυσάνδρου για απόκρυψη από τις επίδικες οικονοµικές καταστάσεις οποιουδήποτε ποσού αποµείωσης υπεραξίας.

«Την επίδικη αποµείωση υπεραξίας την πληροφορήθηκα για πρώτη φορά µέσα από το κατηγορητήριο και το µαρτυρικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στο δικηγόρο µου στην παρούσα ποινική υπόθεση», είχε αναφέρει στη γραπτή του δήλωση που κατέθεσε στο δικαστήριο ως μέρος της κύριας εξέτασης του, προσθέτοντας ότι χωρίς την οριστικοποίηση των όρων του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων δεν μπορούσε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό της απομείωσης της υπεραξίας. Τα δύο αυτά θέματα ήταν συνδεδεμένα, όπως είπε, απορρίπτοντας ταυτόχρονα υποβολή της Κατηγορούσας Αρχής ότι η απομείωση των ομολόγων ήταν σοβαρή ένδειξη για απομείωση της υπεραξίας.

Ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι «Ο χειρισµός των Ελληνικών Τραπεζών και η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας Ελλάδος µου δηµιούργησαν την έντονη πεποίθηση ότι η µη αποµείωση της αξίας των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου στους λογαριασµούς ενιαµήνου 2011 της Τράπεζας, και η αντιµετώπιση του θέµατος µε τη σηµείωση 10, ήταν καθόλα ορθή και νόµιµη».

«Εργαζόµουν πάντοτε µε πλήρη συναίσθηση του καθήκοντος προς το καλύτερο συµφέρον της τράπεζας και των µετόχων της. Ουδέποτε περιήλθε σε γνώση µου ότι οι επίδικες οικονοµικές καταστάσεις περιείχαν οποιεσδήποτε παραπλανητικές ενδείξεις ή οποιαδήποτε ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ως είναι οι κατηγορίες τις οποίες αντιµετωπίζω, ή έστω οτιδήποτε το µεµπτό. Είµαι αθώος για όλα όσα κατηγορούµαι» σημειώνει στη γραπτή του δήλωση ο κ. Φόρος.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν από κοινού δύο κατηγορίες.
 
Η πρώτη κατηγορία αφορά το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 19, ως εξειδικεύεται από το άρθρο 20(1)(γ), και του άρθρου 23(3)(α) και (β) και (4)(α) του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Ν.116(Ι)/05, καθώς επίσης και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154.
 
Η δεύτερη κατηγορία αφορά το αδίκημα των ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών ή απόκρυψης, κατά παράβαση του άρθρου 40(1), (3), (4) και (6) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Ν.190(Ι)/07.

Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.
 
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο που εκδικάζει την υπόθεση, αποτελείται από την Πρόεδρό του, Έλενα Εφραίμ, τον Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή Νίκο Γερολέμου και την Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστή Στέλλα Χριστοδουλίδου – Μέσσιου.