You are here

Τι φέρνει το 2019 για τις τράπεζες

28/12/2018 07:23

Σημαντικά ζητήματα αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι κυπριακές τράπεζες το 2019 παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2018 στην εξυγίανση του ισολογισμού τους με μείωση των προβληματικών δανείων.

Οι προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα εντατικοποιηθούν το 2019 με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αλλά και με την εφαρμογή του σχεδίου Εστία ενώ στις προτεραιότητες είναι και οι πωλήσεις δανείων.

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι σημαντική.  Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΤ, τα ΜΕΔ τέλος Αυγούστου 2018 ανέρχονταν στα €17 δισ. από €21 δισ. στο τέλος του 2017 και €24 δισ. στο τέλος του 2016.

Παρά τη μείωση όμως ο όγκος των προβληματικών δανείων συνεχίζει να κατατάσσει την Κύπρο σε ιδιαίτερη δυσμενή θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ελλοχεύοντας σημαντικούς κινδύνους για τις τράπεζες.  Οι επόπτες έχουν άλλωστε τρίξει τα δόντια τους στην περίπτωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και, σε περίπτωση που προκύψουν επιτόπιες επισκέψεις των δύο συστημικών τραπεζών, ενδεχομένως να ζητηθούν πρόσθετες προβλέψεις για κάλυψη των επισφαλών δανείων.

Η επιτυχής εφαρμογή του θεσμού των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αποτελέσει στοίχημα για τις τράπεζες, συμβάλλοντας στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην κάμψη των αντιδράσεων που υπάρχουν όταν εκποιούνται κατοικίες.

Πιέσεις από FinCEN

Πέραν του ζητήματος των ΜΕΔ, μεγάλη πρόκληση είναι και η συμμόρφωση για θέματα ξεπλύματος χρήματος (Anti-Money Laundering), προκειμένου το όνομα της Κύπρου να καθαρίσει πλήρως σε σχέση με την αρνητική εικόνα που είχε στο παρελθόν.

Οι πιέσεις από τις αμερικανικές αρχές παραμένουν σημαντικές και ο νέος ένοικος της αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία αναμένεται να έχει ισχυρές απόψεις για το θέμα.  Οι προσπάθειες για αλλαγή της εικόνας της Κύπρου αναμένεται να συνεχιστούν, ιδίως μετά την υιοθέτηση αυστηρής οδηγίας για shell companies.

Η υιοθέτηση της οδηγίας φαίνεται να αλλάζει αρκετά πράγματα στον τομέα των διεθνών υπηρεσιών, αναγκάζοντας τους σημαντικούς παίχτες του κλάδου να προσαρμόσουν και τα δικά τους μοντέλα.

Συρρίκνωση εσόδων

Μεγάλη πρόκληση για τις τράπεζες αποτελούν και τα χαμηλά επιτόκια που επηρεάζουν αρνητικά τα έσοδα τους.  Οι μεγάλες τράπεζες συνεχίζουν να χάνουν έσοδα σε περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιες δανείζονται με δυσμενέστερους όρους από αυτούς που δανείζουν.

Αν και τα κεφάλαια των τραπεζών παραμένουν πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια, οι κεφαλαιακές πιέσεις εντάχθηκαν το 2018 και αναμένεται να εντατικοποιηθούν περαιτέρω το 2019, καθώς οι επόπτες συνεχίζουν να σπρώχνουν για πιο δραστική εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.

Πρόκληση θα είναι η εξεύρεση νέων πηγών εσόδων αλλά και αύξηση των επιτοκιακών περιθωρίων, που το 2018 συνέχισαν να μειώνονται.

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η συγκράτηση του εργατικού κόστους.  Οι μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο έχουν ενισχύσει τις πιέσεις για ανάλογη προσαρμογή και αποκατάσταση των τραπεζικών μισθών, σε μια περίοδο, όμως, που οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν απώλειες από τις βασικές τους εργασίες.

Κρατική στήριξη μέσω Εστία

Από τις πρώτες βδομάδες του 2019 οι τράπεζες θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στη βουλή, η οποία θα κληθεί να αποδεσμεύσει τα €33 εκ. για την πρώτη χρονιά του αμφιλεγόμενου προγράμματος Εστία.

Το πρόγραμμα, που χαρακτηρίστηκε ως έμμεσο bail-out από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και υπερ-γενναιόδωρο από την Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις εποπτικές πιέσεις και να αποφύγουν την ανάγκη για μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίων.

Αποτελέσματα

Σε επίπεδο λογαριασμού αποτελεσμάτων, οι τραπεζίτες αισιοδοξούν ότι το 2019 θα επιστρέψουν σε σταθερή κερδοφορία.  Προς το παρόν, μόνο μία εκ των δύο συστημικών τραπεζών, η Ελληνική, ανακοίνωσε κέρδη το 2018, που οφείλονται εξολοκλήρου στην ενίσχυση της μετά την εξαγορά του Συνεργατισμού.

Η BOCH ανακοίνωσε ζημιές €37 εκ. για το εννεάμηνο του 2018 έναντι ζημιών €553 εκ. το εννεάμηνο του 2017. Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί η τράπεζα αναμένει για το 2018 κέρδη €180 εκ. Η καθοδήγηση για το 2019 αναμένεται να ανακοινωθεί με την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων του 2018.

Η Ελληνική ανακοίνωσε κέρδη €295,9 εκ. για το πρώτο εννεάμηνο του 2018 έναντι ζημιών €17,8 εκ. το πρώτο εννεάμηνο του 2017 λόγω της υπεραξίας που δημιούργησε η απορρόφηση της ΣΚΤ.

Της Γεωργίας Χαννή