You are here

Τμ. Φορολογίας: Ναι για Εθνική, όχι για ΚΕΔΙΠΕΣ

05/08/2021 07:22

Το τμήμα φορολογίας αποδέχτηκε το αίτημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας – Κύπρου (ΕΤΕ) για αφορολόγητο εφάπαξ στους υπαλλήλους της Τράπεζας που θα αποχωρήσουν πρόωρα με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου το οποίο τρέχει από την περασμένη Παρασκευή.

Η διεύθυνση της ΕΤΕ, προτείνει στο προσωπικό που θα αποδεχθεί το σχέδιο, μέγιστο αφορολόγητο εφάπαξ €200 χιλ.  

Σε αντίθεση με την ΕΤΕ, το τμήμα φορολογίας απέρριψε το αίτημα της ΚΕΔΙΠΕΣ να μην φορολογηθεί η αποζημίωση προς τους υπαλλήλους της Αλταμίρα, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την ισπανική εταιρεία διαχείρισης των ΜΕΔ και των ακινήτων της πρώην ΣΚΤ. 

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στα δύο μέρη, από τον αναπληρωτή έφορο φορολογίας και ΓΔ του ΥΠΟΙΚ Γ. Παντελή.

Σε ότι αφορά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας – Κύπρου, το τμήμα φορολογίας υιοθέτησε τη διαχρονική πρακτική που εφαρμόζεται για όλα τα σχέδια εθελούσιας εξόδου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία, η αποζημίωση που παραχωρείται στους τραπεζικούς υπαλλήλους, που φεύγουν μέσω της διαδικασίας τέτοιων σχεδίων, δεν φορολογείται.

Σε ότι αφορά τους υπάλληλους της πρώην ΣΚΤ, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στην Αλταμίρα τον Ιούνιο του 2017 και θα συνεχίζουν να εργάζονται σε αυτή, απεμπολώντας το δικαίωμα τους να επιστρέψουν στην ΚΕΔΙΠΕΣ, το τμήμα φορολογίας, εξήγησε προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΚΕΔΙΠΕΣ και συντεχνίες) ότι από τη στιγμή που οι εν λόγω υπάλληλοι θα παραμείνουν στην αγορά εργασίας και δεν θα είναι άνεργοι, δεν μπορεί να μην φορολογηθεί η εφάπαξ αποζημίωση τους.

Το τμήμα φορολογίας θεωρεί ως επιπρόσθετο εισόδημα την αποζημίωση που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Αλταμίρα και ως τέτοιο, όπως εξηγεί, υπόκειται στην πρόνοια της σχετικής νομοθεσίας η οποία προβλέπει την επιβολή φόρου.

Η αποζημίωση προς τους υπαλλήλους της πρώην ΣΚΤ, που θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους στην Αλταμίρα, θα είναι ανάλογα με το εύρος της υπηρεσίας που είχαν, είτε στην πρώην ΣΚΤ, είτε στα διάφορα ΣΠΙ.

Για τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, το θέμα αυτό αποτελεί κλειδί για την αποδοχή ή όχι της πρότασης της διοίκησης της ΚΕΔΙΠΕΣ, για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.

Τελική απόφαση θα ληφθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ που συνέρχεται αύριο Παρασκευή.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η StockWatch, αναφέρουν ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ μελετά το ενδεχόμενο να αυξήσει μερικώς το ποσό της αποζημίωσης, ώστε με αυτό τον τρόπο να καλυφθεί ένα μέρος της, το οποίο θα φορολογηθεί.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη χαριστική αποζημίωση που θα λάβουν οι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ και της Αλταμίρα που θα δηλώσουν συμμετοχή στο σχέδιο, ανέρχεται στις €180 χιλ.

Η ΕΤΥΚ, αξιώνει όπως αυξηθεί το ποσό αυτό στις €200 χιλ. όπως έγινε πρόσφατα, με αντίστοιχα σχέδια εθελούσιας εξόδου στην Τράπεζα Κύπρου, την  Alpha Bank, την ΑstroBank και όπως προτείνεται τώρα από την ΕΤΕ- Κύπρου.

H απάντηση της ΚΕΔΙΠΕΣ στο αίτημα αυτό είναι ότι η εταιρεία δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες για να παραχωρήσει χαριστική αποζημίωση €200 χιλ. στο προσωπικό που θα αποχωρήσει εθελούσια.

Όπως έγραψε η StockWatch, η διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ στοχεύει μέσω του σχεδίου εξόδου, να αποχωρήσουν μεταξύ 100 και 120 υπαλλήλων.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ εργοδοτεί περίπου 370 άτομα. Πρόσφατα είχαν επιστρέψει από την Αλταμίρα 90 υπάλληλοι οι οποίοι αναμένεται να καταβάλουν οργανικές θέσεις.

Η ΕΤΥΚ «υποσκάπτει» το σχέδιο εξόδου της ΕΤΕ

Πηγή της Εθνικής Τράπεζας, με αφορμή νέα εγκύκλιο της ΕΤΥΚ προς τα μέλη του προσωπικού της ΕΤΕ -Κύπρου, υποστήριξε στη StockWatch ότι η συντεχνία, με την όλη στάση της, «υποσκάπτει το σχέδιο, όπως επίσης και το επιχειρηματικό της πλάνο για συνολική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο, όπως άλλωστε αξιώνουν οι εποπτικές αρχές στη Φρανκφούρτη.

Η ΕΤΕ – Κύπρου, με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε δώσει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), θα έπρεπε μέχρι τέλος του 2019 να είχε μειώσει τις τραπεζικές της δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Με βάση αυτή τη σύσταση, η διοίκηση της ΕΤΕ στην Αθήνα είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο του 2019 να πωλήσει τα καταστήματα της στην Κύπρο, στην AstroBank.

Η συμφωνία ναυάγησε και όπως αποκάλυψε την περασμένη Δευτέρα η StockWatch, η AstroBank πλήρωσε πέναλτι ύψους €4 εκατ. διότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει περισσότερα κεφάλαια που χρειαζόταν για να εξαγοράσει την ΕΤΕ- Κύπρου.

Η AstroBank, είχε αντλήσει κεφάλαια  €40 εκατ. εκ των οποίων τα €4 εκατ. προήλθαν από τα ταμεία υγείας των τραπεζικών υπαλλήλων μελών της ΕΤΥΚ.

Στην εγκύκλιο της η ΕΤΥΚ προβάλλει τον ισχυρισμό ότι σχέδιο της ΕΤΕ, πάσχει από σοβαρές αδυναμίες και ότι κρύβει παγίδες.

Αξιώνει παρουσία της Τράπεζας σε όλες τις πόλεις, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με πηγή της ΕΤΕ, «έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το στόχο του επιχειρηματικού της πλάνου, το οποίο εδράζεται στη μείωση του λειτουργικού της κόστους, (μείωση αριθμού των καταστημάτων) και με παράλληλη μείωση του εργατικού κόστους, που θα προέλθει από την εθελούσια έξοδο των περίπου 144 μελών του προσωπικού».

Η ΕΤΥΚ προειδοποιεί ακόμη ότι θα αντιδράσει δυναμικά στην περίπτωση που θα απειληθούν μέλη της για να ενταχθούν στο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης. 

Του Λεύκου Χρίστου