You are here

Τρ. Κύπρου: Πώληση κόκκινων δανείων €545 εκατ.

18/01/2021 09:38

Η Τρ. Κύπρου έχει καταλήξει σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management Company LLC για την πώληση πρόσθετου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων με μεικτή λογιστική αξία ύψους €545 εκατ. («Helix 2).

Το χαρτοφυλάκιο έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €783 εκατ. και αποτελείται από περίπου 16,000 δάνεια, κυρίως ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία είναι εξασφαλισμένα με περίπου 4,000 ακίνητα.

Η καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται ανέρχεται σε €244 εκατ.

 Το μεικτό τίμημα πώλησης ανέρχεται σε 44% επί της μεικτής λογιστικής αξίας ή 31% επί του συμβατικού υπολοίπου και είναι πληρωτέο σε μετρητά, με το 50% να είναι πληρωτέο κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το υπόλοιπο 50% να είναι αναβαλλόμενο μέχρι και το Δεκέμβριο 2025 χωρίς οποιουσδήποτε όρους.

Το τίμημα δύναται να αυξηθεί περαιτέρω μέσω ενός μηχανισμού μεταβλητού τιμήματος (earnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του Χαρτοφυλακίου Β.

Η Συναλλαγή αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Η Συναλλαγή μειώνει τα ΜΕΔ κατά 22%.

Συνολικά, η μείωση των ΜΕΔ για το έτος 2020 ανήλθε σε €2,1 δισ., μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1,8 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια σε 16%, λαμβάνοντας υπόψη το Helix 2 (Χαρτοφυλάκια Α και Β) και οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ.

Κατά την ολοκλήρωση, η συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος. Με την πληρωμή του αναβαλλόμενου τιμήματος και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση από το μεταβλητό τίμημα (earnout), η συναλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση ύψους 14 μ.β. στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος.

Η πιστωτική ζημιά δανείων για το Χαρτοφυλάκιο Β που αναμένεται να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα του δ’ τρίμηνου 2020, εκτιμάται σε περίπου €27 εκατ. Η ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Β θα υλοποιηθεί μαζί με την ολοκλήρωση του Helix 2 Χαρτοφυλακίου Α και αναμένεται αρχές του δεύτερου εξάμηνου του 2021.

Η ολοκλήρωση τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων. Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των δανείων θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση και των δύο Χαρτοφυλακίων μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος, σχολίασε: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την υπογραφή της συμφωνίας για την πώληση του Helix 2 Χαρτοφυλάκιο Β, ένα ακόμη ορόσημο στην επίτευξη του στρατηγικού μας στόχου για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες στις αγορές, η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνίες για την πώληση ΜΕΔ ύψους €1.4 δισ. κατά τους τελευταίους έξι μήνες (Helix 2 Χαρτοφυλάκια Α και Β)».

«Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας για μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, έχουμε πετύχει μείωση των ΜΕΔ κατά €2,1 δισ. το 2020, από €3,9 δισ. σε €1,8 δισ., και μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%. Συνολικά, μειώσαμε τα ΜΕΔ κατά €13,2 δισ. ή 88%, από το υψηλό επίπεδο του 2014, και τον ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%. Ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, σύμφωνα με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους που ανακοινώθηκαν με τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, με στόχο στο τέλος του 2022 το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια να είναι μονοψήφιο. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του COVID-19 και για να στηρίξουμε την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας».