You are here

Τρ. Κύπρου: Προς παραχώρηση ΑΤΑ και προσαύξησης

04/12/2019 07:07

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται αρχές του νέου έτους να επανέλθει δυναμικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ΕΤΥΚ στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, με προμετωπίδα αυτή τη φορά, την αλλαγή του συστήματος αμοιβών και προαγωγών.

Η νέα διεύθυνση της Τράπεζας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, αναμένεται να παραχωρήσει προς το προσωπικό της, τόσο την ΑΤΑ, όσο και την ετήσια προσαύξηση για το 2019, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση με τη συντεχνία.

Την πρόθεση αυτή της Τρ. Κύπρου, επιβεβαιώνουν και στελέχη της ΕΤΥΚ, τα οποία σημειώνουν ότι πλην της Ελληνικής Τράπεζας, τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Alpha Bank, η AstroBank, η JCC, ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης, ασφαλιστικές εταιρείες τραπεζών των οποίων οι υπάλληλοι είναι μέλη της ΕΤΥΚ και η Κεντρική Τράπεζα έχουν παραχωρήσει την ετήσια προσαύξηση και την ΑΤΑ ενώ άλλα τραπεζικά ιδρύματα έχουν δεσμευτεί ότι θα το πράξουν.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε μονομερώς τον περασμένο Σεπτέμβριο στην παραχώρηση μισθολογικής αύξησης στο προσωπικό της με βάση την απόδοση και παραγωγικότητα του κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά.

Μία κίνηση που προκάλεσε την αντίδραση της ΕΤΥΚ, η οποία κατηγόρησε τη διεύθυνση της ΗΒ ότι ενήργησε κατά παράβαση των συλλογικών συμβάσεων και του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων.

Στην Τράπεζα Κύπρου οι σχέσεις με την ΕΤΥΚ φαίνεται να βρίσκονται σε διαδικασία εξομάλυνσης καθώς η τράπεζα επιδιώκει να διορθώσει τις όποιες στρεβλώσεις στο υφιστάμενο σύστημα αυτόματων αυξήσεων και αμοιβών στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Η Τράπεζα Κύπρου είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του οποίου η συλλογική σύμβαση εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο του 2017, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες των οποίων η ανανέωση της σύμβασης εκκρεμεί από τον Δεκέμβριο του 2018.

Ωστόσο, η πρόθεση της τράπεζας να παραχωρήσει την ετήσια προσαύξηση και την ΑΤΑ στο προσωπικό είναι δεδομένη και αυτό έχει επιβεβαιώσει στη StockWatch ανώτατο στέλεχος της τράπεζας, το οποίο όμως εγείρει, ταυτόχρονα, θέμα επαναδιαπραγμάτευσης του συστήματος αυτόματων και οριζόντιων μισθολογικών αυξήσεων καθώς και αλλαγής του συστήματος προαγωγών.

Είναι συμβατική υποχρέωση, βάσει των προνοιών των συμβάσεων και η τράπεζα θα ανταποκριθεί στα συμφωνηθέντα με τη συντεχνία, τόνισε ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου.

Η Τράπεζα παραχώρησε και πέρσι την προσαύξηση και την ΑΤΑ, αναγνωρίζοντας τις νομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις.

Το στέλεχος της Τράπεζας επεσήμανε ταυτόχρονα ότι η τράπεζα έχει θέσει από τον Μάρτιο του 2016 στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ΕΤΥΚ, αίτημα για εκσυγχρονισμό του συστήματος αμοιβών και προαγωγών.

Η κατάργηση, τόνισε, των οριζόντιων και αυτόματων μισθολογικών αυξήσεων (ΑΤΑ και ετήσιας προσαύξησης) είναι εκ των ων ουκ άνευ για την τράπεζα.

Η διεύθυνση και η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου υπό τους Πανίκο Νικολάου και Τάκη Αράπογλου αντίστοιχα έχουν θέσει ως προτεραιότητα, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής εξοικονόμησης πόρων, την περαιτέρω μείωση του εργατικού και του λειτουργικού της κόστους.

Η εισοδηματική βάση της Τρ. Κύπρου βρίσκεται διαρκώς κάτω από την πίεση των προβληματικών δανείων, των χαμηλών επιτοκίων και των πέναλτι που καταβάλλει στην ΕΚΤ εξαιτίας της πλεονάζουσας ρευστότητας που διαθέτει, κυρίως μετά την πώληση δανείων σε τρίτους.

Προς αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών ήδη η τράπεζα προχωρεί στην αναδιάρθρωση της οργανικής δομής της τράπεζας και στη σταδιακή εισαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού ενώ πρόσφατα προχώρησε και σε μείωση του αριθμού του προσωπικού καθώς μέσω του σχεδίου εθελούσιας εξόδου αποχώρησαν 470 υπάλληλοι.

Η στρατηγική της μείωσης του κόστους δαπανών της τράπεζας και επαναφορά της σε σταθερή κερδοφορία, είναι στους μόνιμους στόχους της τράπεζας, σημείωσε το ανώτατο στέλεχος της BOCH.

Του Λεύκου Χρίστου