You are here

Τρ. Κύπρου: Υπογράφηκε η συμφωνία για το Helix 3

15/11/2021 10:05

Την υπογραφή της συμφωνίας Helix 3, με την οποία η Τράπεζα Κύπρου πετυχαίνει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), ανακοίνωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου στο προσωπικό.

Η συμφωνία πώλησης του Helix 3 περιλαμβάνει την πώληση  ΜΕΔ μεικτής λογιστικής αξίας €577 εκατ. και ακινήτων ύψους €121 εκατ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, το Χαρτοφυλάκιο που πωλήθηκε έχει συμβατικό υπόλοιπο ύψους €993 εκατ. και αποτελείται από περίπου 20,000 δάνεια, κυρίως σε ιδιώτες. Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το μεικτό τίμημα πώλησης θα ανέλθει σε περίπου €385 εκατ. και θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξάμηνου του 2022 και τελεί υπό αριθμό αιρέσεων, περιλαμβανομένων συνήθων εποπτικών και άλλων εγκρίσεων.

Το Χαρτοφυλάκιο και τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα μεταφερθούν από την Τρ. Κύπρου Δημόσια σε μια εγκεκριμένη Κυπριακή Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων και στη συνέχεια, οι μετοχές της ΚΕΕΠ θα αγοραστούν από συγκεκριμένα επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO.

Μετά από μεταβατική περίοδο κατά την οποία η διαχείριση του Χαρτοφυλακίου και των ακινήτων που περιλαμβάνονται στη Συναλλαγή θα παραμείνει στην Τράπεζα, πρόθεση είναι όπως η διαχείριση μεταφερθεί σε ανεξάρτητο οργανισμό διαχείρισης δανείων (servicer), ο οποίος θα επιλεγεί και θα διοριστεί από τον αγοραστή.

Η συναλλαγή αυτή σύμφωνα με τη διεύθυνση της τράπεζας, έχει θετική επίδραση, τόσο στα κεφάλαια, όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα της, παρά τις δύσκολες συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης. Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση, η συναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση ύψους 66 μ.β. στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Συγκροτήματος και ύψους περίπου €21 εκατ. στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος.

Όπως σημειώνεται, το μονοψήφιο ποσοστό των ΜΕΔ, επιτυγχάνεται ένα χρόνο νωρίτερα από την καθοδήγηση που δόθηκε από την τράπεζα στην αγορά.

«Η υπογραφή της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική μας για περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της Τράπεζας. Πλησιάζουμε στο τέλος ενός μεγάλου και δύσκολου ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014. Σε αυτή την πορεία, μειώσαμε συνολικά τα ΜΕΔ κατά €14.1 δισ. ή 94% και το σχετικό δείκτη από 63% σε 9%», αναφέρει ο κ. Νικολάου στο μήνυμά του προς το προσωπικό, προσθέτοντας ότι «από σήμερα μπορούμε να κοιτάζουμε μόνο το μέλλον».

Προστίθεται ότι «εδώ και δύο χρόνια έχουμε θέσει νέους στόχους – τα ψηφιακά άλματα που ξεκίνησε και συνεχίζει να κάνει η Τράπεζα, το νέο επιχειρησιακό μας μοντέλο, την πιο δίκαιη επιβράβευση των συναδέλφων για τη δουλειά τους, το περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας αποτύπωμα. Από σήμερα έχουμε εξαλείψει και τον τελευταίο αντιπερισπασμό».

«Έχουμε όλοι μαζί βαθύτατη επίγνωση της ευθύνης μας σαν ηγέτης του χώρου μας, να μην επαναπαυτούμε στις επιτυχίες μας, αλλά να συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους που πολλοί θεωρούν αδύνατους και να τους πετυχαίνουμε», αναφέρει ο κ. Νικολάου.

Πληροφορίες εκ μέρους της Τράπεζας αναφέρουν ότι η συμφωνία μειώνει τα ΜΕΔ της τράπεζας στο 8,6% και όπως και οι άλλες δύο συμφωνίες Helix 1 και 2, έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια, ωστόσο αυτή τη φορά συνεπάγεται και σημαντικά κέρδη. 

Σημειώνεται ότι κλείνει ένας κύκλος που άρχισε με την αποπληρωμή του ELA και την ένταξη της Τρ. Κύπρου στο Λονδίνο και πλέον επικεντρώνεται η Τράπεζα αποκλειστικά στα επόμενα της πλάνα. 

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση της υπογραφής της συμφωνίας.

Μ.Χ.