You are here

Τρίμηνη αναστολή εκποίησης ακινήτου

29/12/2021 17:23

Την αναστολή, για περίοδο τριών μηνών, πλειστηριασμού ακινήτου, ο οποίος είχε ορισθεί για σήμερα, 29 Δεκεμβρίου του 2021, πέτυχε το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
 
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου αναφέρει ότι στις 14/12/2021, δανειολήπτης κατέθεσε έντυπο παραπόνου στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, αναφορικά με τις εκποιητικές προθέσεις της Β2Kapital Cyprus Ltd, η οποία εξαγόρασε τις δανειακές υποχρεώσεις του, σε σχέση με υποθηκευμένο σ’ αυτές ακίνητο, ζητώντας την βοήθεια του Επιτρόπου, όπως ανασταλεί ο πλειστηριασμός και δοθεί το δικαίωμα στη θυγατέρα του να κάνει τις διαδικασίες για εξασφάλιση στεγαστικού δανείου, αφού η εταιρεία αναφέρει «ξεκάθαρα το ποσό της εκτιμημένης αξίας».
 
Σημειώνεται ότι ο δανειολήπτης προς απόδειξη της θέλησης του να συνεργαστεί έδωσε στην εταιρεία το ποσό των €31.000.
 
Στην ανακοίνωση ο Επίτροπος αναφέρει ότι «επειδή το Γραφείο μου, κατά την εξέταση του προαναφερθέντος παραπόνου, διαπίστωσε ότι από τις 17/7/2021 εκδόθηκε δικαστική απόφαση επί της υποκείμενης του εν λόγω παραπόνου διαφοράς, υποχρεώθηκα στον τερματισμό του, ακολουθώντας σχετική πρόνοια του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010, που καθορίζει τις αρμοδιότητες μου, για τη διαδικασία εξέτασης παραπόνων».
 
«Παρά την ανωτέρω πρόνοια και τον συνεπαγόμενο τερματισμό εξέτασης του παραπόνου», ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι, «ενεργώντας στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 4 του πιο πάνω Νόμου[1], απέστειλε επιστολή προς την Εταιρεία, με την παράκληση όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο άμεσης αναστολής και ή ακύρωσης της προγραμματισθείσας εκποιητικής διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εξεύρεση λύσης» και προσθέτει ότι «στην ίδια επιστολή, υπογράμμισα, επίσης, ότι το υπό εκποίηση ακίνητο είναι η κύρια κατοικία της θυγατέρας του Παραπονούμενου, σύμφωνα με θεσμική μαρτυρία ενώπιόν μου» και ότι η θυγατέρα του παραπονούμενου, «βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εξασφάλισης δανείου από άλλο πιστωτικό ίδρυμα».
 
Στην ανακοίνωση ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι στις 28 Δεκεμβρίου του 2021, το Γραφείο του παρέλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο ότι η B2Kapital Cyprus («Εταιρεία») Ltd έχει προχωρήσει σε αναστολή της διαδικασίας εκποίησης της υποθήκης Υ2355/2007, η οποία ήταν ορισμένη για τις 29.12.2021, «ως ένδειξη καλής θέλησης για μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής και κοινά αποδεκτής διευθέτησης».
 
Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επαναλαμβάνει ότι δεν είναι αρμοδιότητα του να παρεμβαίνει για αναστολή και ή ακύρωση εκποιητικής διαδικασίας και προσθέτει ότι «η δουλειά μας είναι να συμβάλλουμε στην αποτροπή τέτοιων διαδικασιών, νοουμένου ότι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας εκδηλώνουν έγκαιρα ενδιαφέρον για αντιμετώπιση των διαφορών τους με το τραπεζικό σύστημα και ή αδειοδοτημένες Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων».
 
«Δηλαδή, εκδηλώνουν το εν λόγω ενδιαφέρον πριν ή αμέσως μετά τη λήψη της επιστολής Θ’, η οποία τους αποστέλλεται αρκετά πριν από την έναρξη των εκποιητικών διαδικασιών», αναφέρει και προσθέτει ότι «η έγκαιρη προσφυγή στον Επίτροπο, μπορεί να ενεργοποιήσει την εφαρμογή όλων των σχετικών Οδηγιών της ΚΤΚ, για επίτευξη δίκαιης και λογικής αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι το οποίο αποτελεί τον ορθολογικότερο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο αποτροπής των εκποιήσεων».
 
Εξάλλου, με την ευκαιρία, ο Επίτροπος αναφέρει ότι, «δυστυχώς, όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες από το 2012 και μετά, φαίνεται να είναι νομοτελειακά αναπόφευκτο το ενδεχόμενο το τραπεζικό σύστημα να υποχρεωθεί, σταδιακά, στην προώθηση μη αναστρέψιμων εκποιητικών διαδικασιών για πλείστες κατηγορίες ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία και ή επαγγελματική στέγη».
 
Επομένως, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι «θα πρέπει οι συμπολίτες μας με μη εξυπηρετούμενα δάνεια να ενεργούν τάχιστα, συνεργαζόμενοι με τον πιστωτή τους, για επίτευξη αναδιαρθρωτικών λύσεων, κατά τα ανωτέρω».
 
Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι «η Πολιτεία (Κυβέρνηση και Βουλή) να ορθοτομήσουν χωρίς καθυστέρηση τα διάφορα, κατά καιρούς, υποσχεθέντα σχέδια προστασίας κύριας κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, ούτως ώστε να αποφευχθούν σοβαρότατες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από το ξεσπίτωμα οικογενειών και το κλείσιμο επιχειρήσεων».
 
«Η διακοπή των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και η ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, συνιστά αναπόφευκτα επιζήμια μορφή αποεπένδυσης και υποσκάπτει επικίνδυνα την αναπτυξιακή προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας προφανέστατα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα», προσθέτει.
 
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «θα πρέπει να είναι σαφές ότι ούτε οι Τράπεζες ούτε οι ΕΕΠ έχουν υποχρέωση να ασκούν κοινωνική πολιτική, η οποία στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα της Πολιτείας (Κυβέρνησης και Βουλής)».
 
Τέλος, ο Επίτροπος ευχαριστεί την B2Kapital Cyprus, για την υιοθέτηση των εισηγήσεων και των προτάσεών του, καθώς και «για τη διαχρονικά εξαιρετική και αγαστή συνεργασία τους, τόσο με τη διεύθυνσή όσο και με το προσωπικό της».