You are here

Βαρόμετρο τα ξενοδοχεία για τα πανδημικά ΜΕΔ

01/03/2021 12:16

Τα ξενοδοχεία αναμένεται να αποτελέσουν το βαρόμετρο του συστήματος για τη νέα, πανδημική «γενιά» των προβληματικών δανείων μετά τη λήξη του μορατόριουμ στις πληρωμές δόσεων.

Τα πλείστα ξενοδοχεία εντάχθηκαν με βούλα των τραπεζών στο μορατόριουμ για πληρωμές δόσεων και φαίνεται να αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των €12 δισ. δανείων που μπήκαν σε μορατόριουμ δόσεων.

Οι ισολογισμοί των ξενοδοχείων δείχνουν να έχουν ρευστοτική ικανότητα για να αρχίσουν τις αποπληρωμές δανείων για λίγους μήνες. Θα μεταφερθούν στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αν δεν εισρεύσουν έσοδα από τον τουρισμό που θα τους επιτρέψουν να αρχίσουν πληρωμές δόσεων με τη λήξη του μορατόριουμ.

«Άνθρακας» το δεύτερο μορατόριουμ

Παρά την πληθώρα ανακοινώσεων για το θέμα, περιλαμβανομένης και ανακοίνωσης από τον επόπτη, ο αριθμός των υπόλοιπων δανειοληπτών, που εντάχθηκε στο δεύτερο μορατόριουμ δόσεων είναι περιορισμένος.

Πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο πρώτο μορατόριουμ αναστολής δόσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι στο δεύτερο μορατόριουμ δόσεων είχαν υποβληθεί αιτήσεις για δάνεια ύψους περίπου €27 εκατ.

Μέχρι μέσα Φεβρουαρίου είχαν εγκριθεί, στο πλαίσιο του δεύτερου μορατόριουμ, δάνεια €17 εκατ.

Η προσοχή στα ξενοδοχεία

Οι τράπεζες, προσβλέπουν στην προοπτική ότι ο εμβολιαστικός προγραμματισμός, εντός και εκτός Κύπρου, θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες στους πλείστους ξενοδόχους που είναι σε μορατόριουμ δόσεων, ώστε να αρχίσει η σταδιακή εισροή εσόδων στα ταμεία τους και από την 1η Ιουλίου να αρχίσουν να καταβάλλουν τις δόσεις τους.

Τα δάνεια των ξενοδόχων, σύμφωνα με τραπεζίτες, αποτελούν σημαντικό βαρίδι στα δανειστικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η BOCH έχει παραχωρήσει συνολικά δάνεια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ύψους €1,1 δισ.

Η Τράπεζα αναφέρει στα αποτελέσματα της ότι γύρω στο ένα τρίτο των δανείων αυτών είχε μορατόριουμ δόσεων που έληξε μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και ότι σχεδόν όλα τα δάνεια αυτά άρχισαν να εξυπηρετούνται.

Σήμερα διέρρευσε ότι σε σχέση με το μορατόριουμ στην BOCH το 61% από το σύνολο των €5.9 δισ. καταβλήθηκε η δόση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Επίσης, από αυτούς, το 95% κατέβαλε δόση κανονικά.

Η εικόνα στην Τράπεζα Κύπρου όπως έχει αναφερθεί είναι ενθαρρυντική, και καθώς τα επιτελεία των τεχνοκρατών της Τράπεζας παρακολουθούν στενά το επόμενο κομμάτι, ύψους €0.7 δισ. που είναι προγραμματισμένο μέχρι το τέλος Μαρτίου. 

Είναι σε εξέλιξη προληπτική διαδικασία της Τράπεζας με τους επηρεαζόμενους δανειολήπτες.

Κάποια δάνεια βρίσκονται στοχευμένα σε μορατόριουμ το οποίο αναμένεται να λήξει τέλος Ιουνίου και οι τράπεζες ευελπιστούν ότι η ρευστοτική κατάσταση των ξενοδοχειακών μονάδων θα τους επιτρέψει να πληρώσουν τις πρώτες δόσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Τρ. Κύπρου, τα ξενοδοχεία είχαν ρευστότητα €0,32 δισ. στο τέλος του 2020, σε παρατραβήγματα και καταθέσεις.

Είναι γι’ αυτό που όλοι οι εταίροι του τουρισμού και οι τράπεζες αναμένουν το μέγεθος της ανταπόκρισης που θα έχει το σχέδιο δράσης για σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων που ξεκινά σήμερα 1η Μαρτίου και το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των αερολιμένων με επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε παραδεχθεί ότι το πρώτο 6μηνο του 2021 είναι εξαιρετικά δύσκολο για την τουριστική βιομηχανία, εκτίμηση με την οποία συμφωνούν και οι ξενοδόχοι.

Θετικές οι πρώτες ενδείξεις

Σημειώνεται ότι μέχρι την πρώτη βδομάδα του Μαρτίου, οι δύο συστημικές τράπεζες θα έχουν πιο σαφή εικόνα ως προς το πόσοι δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, επανήλθαν, καταβάλλοντας εκ νέου τη δόση τους.

Κάποιες, μέχρι τέλος Απριλίου και άλλες μέχρι τέλος Ιουνίου, προσβλέποντας κυρίως στην επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, εντός και εκτός Κύπρου, όπως επίσης και στο άνοιγμα των αιθέρων από παραδοσιακές «δεξαμενές» τουριστών.

Η Τράπεζα Κύπρου, είχε αναστείλει κατά το πρώτο μορατόριουμ δόσεων δάνεια ύψους €5,9 δισ.

Από την 1η Φεβρουαρίου, φαίνεται να έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του μεγάλο ποσοστό δανειοληπτών που συμμετείχαν στο πρώτο μορατόριουμ δόσεων. Συγκεκριμένα το 95% των δανείων ύψους €3,6 δισ. που έπρεπε να πληρώσουν δόση στα μέσα Φεβρουαρίου το έπραξαν.

Για τα υπόλοιπα δάνεια, η λήξη του μορατόριουμ είναι αργότερα.

Η Ελληνική είχε αναστείλει δάνεια, κατά το πρώτο μορατόριουμ, ύψους €2,8 δισ.

Πληροφορίες από την Ελληνική αναφέρουν ότι ένα ποσοστό δανειοληπτών της Τράπεζας, μεταξύ 85% και 90%, που είχαν ενταχθεί στο μορατόριουμ δόσεων, έχουν ανταποκριθεί και καταβάλλουν κανονικά τη δόση τους από την 1η περασμένου Φεβρουαρίου.

Η αξία της πρώτης αναστολής δόσεων δανείων σε όλο το τραπεζικό σύστημα ανήλθε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 σε €12 δισ.

Του Λεύκου Χρίστου