You are here

Ξεκινούν τη Δευτέρα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

15/11/2019 09:58

Ξεκινούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύστημα.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για την οποία έχει την ευθύνη ο σύνδεσμος τραπεζών, θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και προσβάσιμη από το κοινό την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019.

Διαχειρίστρια του συστήματος θα είναι η ACB E-Auctions Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο που ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου.

Το σύστημα διενεργεί πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων, εκ μέρους των ενυπόθηκων δανειστών, προς όφελος των οποίων είχε εγγραφεί υποθήκη. Οι ενυπόθηκοι δανειστές μπορούν να είναι πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, λοιπές εταιρείες και ιδιώτες.

Η ACBE-Auctions Ltd ως διαχειρίστρια του συστήματος αναρτά στην παρούσα ιστοσελίδα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που της παραχωρούνται από τον ενυπόθηκο δανειστή εκ μέρους του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός. Σε κάθε ανάρτηση πλειστηριασμού θα αναγράφονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του ενυπόθηκου δανειστή.

Για να συμμετέχει κάποιος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα πρέπει να εγγραφεί ως υποψήφιος προσφοροδότης, οπότε μπορεί να λαμβάνει μέρος για δικό του λογαριασμό ή ως εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Πρέπει, δε, και οι εκπροσωπούμενοι να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο σύστημα ως υποψήφιοι προσφοροδότες.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής να καταβληθεί μέχρι και τις 15:00, δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Με βάση το νομικό πλαίσιο, δεν μπορούν α συμμετέχουν όσοι εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του ενυπόθηκου δανειστή που προωθεί τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή αντιπρόσωπος του ή σύζυγός του ή γονέας του ή κατιόντας αυτού μέχρι τρίτου βαθμού.

(β) Λειτουργός, διευθυντής ή εργαζόμενος του ενυπόθηκου δανειστή που προωθεί τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(γ) Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για τον εν λόγω ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή λειτουργός, διευθυντής, αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτού μέχρι τετάρτου βαθμού.

(δ) Εκτιμητής που ετοίμασε την έκθεση εκτίμησης για το υπό πώληση ακίνητο στον εν λόγω ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή συγγενής αυτού μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας.

Σε περίπτωση που παρίστανται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι προσφοροδότες με προνομιακό καθεστώς, αυτοί δύνανται να υποβάλλουν προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, έως τη λήξη των δεκαπέντε λεπτών, με ελάχιστο βήμα το 1 ευρώ. Το ακίνητο θα κατακυρωθεί στον υψηλότερο προσφοροδότη από αυτούς. Αν όμως πλειοδοτήσει και ο ίδιος ο ενυπόθηκος οφειλέτης, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της δεύτερης φάσης, υποβάλλοντας προσφορά που δεν είναι χαμηλότερη της προσφοράς του ψηλότερου προσφοροδότη της πρώτης φάσης, τότε η δεύτερη φάση πλειοδοσίας τερματίζεται στο σημείο αυτό και το ακίνητο κατακυρώνεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη ανεξαρτήτως αν άλλος υποψήφιος προσφοροδότης με προνομιακό καθεστώς έχει πλειοδοτήσει για ίσο ή μεγαλύτερο ποσό.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:00 πμ έως τις 12:00 μμ, εκτός από αργίες.

Όλοι οι πλειστηριασμοί στο σύστημα ξεκινούν στις 10:00 πμ και διαρκούν για δύο ώρες (μέχρι τις 12:00) καθώς και κατά τις παρατάσεις του χρόνου εφόσον προκύψουν (μέχρι ακόμα μία ώρα). Αυτή είναι η πρώτη φάση του πλειστηριασμού.

Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, σε περίπτωση που υπάρχει υποψήφιος προσφοροδότης με προνομιακό καθεστώς, ακολουθεί δεύτερη φάση υποβολής προσφορών δεκαπέντε λεπτών μεταξύ υποψήφιων προσφοροδοτών με προνομιακό καθεστώς μόνο.

Γ.Χ.