You are here

Ζημιές €26 εκ. για Τρ. Κύπρου

26/05/2020 09:06

Ζημιές €26 εκ. ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Τρ. Κύπρου έναντι κερδών €95 εκ. το τρίμηνο του 2019 ενώ αναμένει αρνητικές επιδράσεις στα αποτελέσματα του έτους από την κρίση του κορωνοϊού.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά στα €85 εκ.

Οι προβλέψεις της ανήλθαν στα €70 εκ. από €48 εκ. το πρώτο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85 εκ. (σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια και τριμηνιαία βάση) και περιλαμβάνουν αυξημένες εισπράξεις που δεν αναγνωρίστηκαν προηγουμένως, ύψους περίπου €4 εκ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 1.95%, αυξημένο κατά 7 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης του όγκου και του κόστους των καταθέσεων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε €60 εκ. (μειωμένα κατά 15% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €38 εκ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €6 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €11 εκ., καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €1 εκ. και λοιπά έσοδα ύψους €4 εκ. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε €38 εκ., σε σύγκριση με €37 εκ. το τρίμηνο 2019 και με €39 εκ. το τέταρτο τρίμηνο 2019.

Το 44% των καθαρών εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες αποτελείται από έσοδα από συναλλαγές τα οποία έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών για το πρώτο τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €6 εκ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €9 εκ. και καθαρή ζημιά από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €3 εκ.) μειωμένα κατά 45% σε ετήσια βάση και αυξημένα κατά 37% σε τριμηνιαία βάση.

Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως σε καθαρή ζημιά από επανεκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο 2020 σε σχέση με καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση για το πρώτο τρίμηνο 2019. Η αύξηση σε τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως σε αυξημένα κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος.

Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €1 εκ. και σχετίζονται κυρίως με καθαρά κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ) τα οποία επηρεάστηκαν αρνητικά από το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19, σε σύγκριση με €6 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο και €4 εκ. το τρίμηνο 2019.

Τα κέρδη ΔΔΑ δύναται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανά τριμηνιαία βάση.

Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €145 εκ., σε σύγκριση με €156 εκ. για το τρίμηνο 2019, όπως και για το τέταρτο τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 7% σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €93 εκ. (σε σύγκριση με €103 εκ. για το τρίμηνο 2019 και το τέταρτο τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€49 εκ.), 37% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€35 εκ.) και 10% (€9 εκ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ).

Η μείωση σε ετήσια και τριμηνιαία βάση οφείλεται κυρίως σε μειωμένα έξοδα προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €84 εκ., σε σύγκριση με €97 εκ. για το τρίμηνο 2019 και €96 εκ. για το τέταρτο τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 14% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €49 εκ. για το τρίμηνο 2020, μειωμένο κατά 9% σε τριμηνιαία βάση (σε σύγκριση με €53 εκ. για το τέταρτο τρίμηνο 2019) και κατά 12% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €56 εκ. για το τρίμηνο 2019), κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) κατά το τέταρτο τρίμηνο 2019, μέσω του οποίου ποσοστό περίπου 11% των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης του Συγκροτήματος είχαν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος ύψους €81 εκ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο 2019.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, η μεικτή ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκ. ή περίπου 13% του κόστους προσωπικού (εξαιρουμένων των 100 περίπου ατόμων που αφορούν τη συναλλαγή Helix).

Η ετήσια εξοικονόμηση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2019 και 2020, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε €23 εκ. ή 11%του κόστους προσωπικού.

ΜΕΔ

Η τράπεζα καταγράφει 20 συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ). 

Για το τρίμηνο του 2020, επιτεύχηκε οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €142 εκ. παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020.

 Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν σε €3.7 δισ. (€1.6 δισ. μετά τις πιστωτικές ζημιές).

 Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 29% (15% μετά τις πιστωτικές ζημιές) ενώ το ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις αυξήθηκε σε 56%.

Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε στο 124%.

Η τράπεζα ανακοίνωσε ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €133 εκ. τον Μάιο 2020 (Velocity 2), χωρίς επιπτώσεις στους κεφαλαιακούς δείκτες.

Ισχυρή θέση ρευστότητας

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,246 εκ. στις 31 Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με €16.692 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μειωμένα κατά 3% το τρίμηνο 2020.

Στις 31 Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 219% (σε σύγκριση με 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 31 Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €3.0 δισ., σε σύγκριση με €3.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση το τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στη μείωση των καταθέσεων.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,709 εκ. στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με €12,822 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) ανήλθε σε 65% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 64% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Κεφάλαια

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9 ανήλθε σε 14.3% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9, της απομείωσης του αποθεματικού επανεκτίμησης και τις αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων, και επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.7% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 18.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

COVID-19

Αναφορικά με την κρίση του κορωνοϊού, αναφέρεται ότι το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια και την κυπριακή οικονομία.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Συγκρότημα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια το μέγεθος της επίδρασης του ιού COVID-19 στις δραστηριότητες και στα οικονομικά του αποτελέσματα, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί κυρίως από τον ρυθμό και την έκταση της εξάπλωσης του ιού, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους πελάτες και την αποτελεσματικότητα των κανονιστικών και δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη της οικονομίας και μετριασμό των επιπτώσεων.

Όπως και για άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, η διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κερδοφορία του Συγκροτήματος.

Συνέπεια των υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, το Συγκρότημα έχει αναθεωρήσει τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών ζημιών δανείων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για το τρίμηνο 2020 με βάση τη σχετική κανονιστική καθοδήγηση, με αποτέλεσμα να προκύψουν αυξημένες οργανικές πιστωτικές ζημιές δανείων για το α’ τρίμηνο 2020 ύψους €28 εκ.

Παρόλο που στο παρόν στάδιο παρατηρούνται χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη ζήτηση για δάνεια, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας το Συγκρότημα δεν έχει καλή εκτίμηση του αντίκτυπου του ιού COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά του αποτελέσματα και επομένως δεν είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση για το τρέχον έτος.

Ωστόσο, η καλή κεφαλαιακή θέση και η ισχυρή ρευστότητα του Συγκροτήματος, του επιτρέπουν να στηρίξει τους πελάτες του αυτή την περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.

 «Οι οικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί και αυτό παρατηρείται στα μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας συναλλαγών και στη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια. Οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020. Η πλήρης επίδραση παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια των περιορισμών για τον ιό COVID-19, την επιτυχή επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

« Η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας μέσω μείωσης του κόστους υποβοηθούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, έτοιμο να στηρίξει αυτή την ανάκαμψη και την Κυπριακή οικονομία», επισημαίνει.

«Παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις του ιού COVID-19 στην παγκόσμια και την Κυπριακή οικονομία. Η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης με την εμφάνιση του ιού COVID-19 στην Κύπρο έχει περιορίσει με επιτυχία την εξάπλωση της πανδημίας και σήμερα η κατάσταση της υγείας στη χώρα είναι σταθερή», σημειώνει.

«Καθώς ανακοινώνουμε τα αποτελέσματά μας για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των ετήσιων μας αποτελεσμάτων για το 2019, η Κύπρος έχει ήδη προχωρήσει στη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, και έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε κίνηση στην οικονομική δραστηριότητα. Καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένει, οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες. Να στηρίξουμε τους πελάτες μας που έχουν επηρεαστεί από τον ιό COVID-19, καθώς και την ευρύτερη Κυπριακή οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των συναδέλφων και των πελατών μας. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε αναβαθμίσει την επικοινωνία με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τη νέα χρηματοοικονομική τους θέση και ανάγκες, προκειμένου να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να τους στηρίξουμε», τονίζει.

Της Γεωργίας Χαννή