You are here

Εννέα εισηγήσεις για αντιμετώπιση του δημογραφικού

19/01/2022 07:30

Σειρά εισηγήσεων για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας, που λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις ετοιμάζεται να αποστείλει στα αρμόδια υπουργεία και υφυπουργεία η Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος.

Η Επιτροπή, κατέληξε στην άποψη ότι το δημογραφικό πρόβλημα συνιστά ζήτημα εθνικής επιβίωσης που επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί με τη λήψη μέτρων και την υιοθέτηση μακρόπνοης πολιτικής, η οποία να μη μεταβάλλεται με βάση την οικονομική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.

Σε επιστολή που απευθύνεται στους υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Υγείας και την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρεται ως βασική διαπίστωση της επιτροπής ότι η υπογεννητικότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο στο οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι οικογένειες για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών τους και κυρίως, οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι οικογένειες με μέλη που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, για τις οποίες το κόστος είναι πολύ υψηλότερο.

Συναφώς, η επιτροπή διαπιστώνει ότι το εν λόγω πρόβλημα επιτείνεται, κυρίως από την οικονομική κρίση, την έλλειψη υποδομών φροντίδας παιδιών, την κρίση αξιών και την απαξίωση θεσμών και κυρίως του θεσμού της οικογένειας και καταλήγει στη θέση ότι το κράτος μέσω στοχευμένων μέτρων και κυρίως μέσω οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και άλλων παροχών, οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τον θεσμό της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή διατύπωσε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, τις οποίες υποβάλλει στους αρμόδιους υπουργούς για τις δικές τους ενέργειες και ενδεχόμενη αξιοποίησή τους.

Οι εννέα εισηγήσεις διαλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Ουσιαστική επιδότηση των γεννήσεων. Προτείνεται όπως κάθε δικαιούχος επιδόματος μητρότητας λαμβάνει προσθέτως του επιδόματος αυτού, εφάπαξ επίδομα σε περίπτωση δεύτερου τοκετού ή υιοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο επίδομα να αυξάνεται για κάθε επόμενο τοκετό ή υιοθεσία.

-Επέκταση των προγραμμάτων στεγαστικής πολιτικής για στήριξη των νεαρών ζευγαριών που επιλέγουν ως μόνιμη διαμονή τους τις ορεινές περιοχές και την ύπαιθρο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου και άλλων υποδομών φροντίδας και στήριξης παιδιών.  Κρίνεται σκόπιμο τα εν λόγω προγράμματα στεγαστικής πολιτικής να δίδουν κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νεαρά ζευγάρια. 

-Κατάργηση των εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων για εισδοχή των παιδιών σε παιδοκομικούς σταθμούς και σημαντική επιδότηση των τροφείων. Περαιτέρω προτείνεται αύξηση του αριθμού των δημόσιων νηπιαγωγείων, καθώς και στήριξη της λειτουργίας παιδοκομικών σταθμών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

-Κατάργηση των εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων για παραχώρηση της προίκας του μωρού.

-Χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων στις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, καθώς και χορήγηση ελαφρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, νερού και άλλους λογαριασμούς.

-Επαναφορά του επιδόματος μάνας σε μηνιαία και όχι σε ετήσια βάση. 

-Εφαρμογή της τηλεργασίας και άλλων μορφών ευέλικτης εργασίας για τους γονείς.

-Επανεξέταση και βελτίωση του σχεδίου επιδότησης υπογόνιμων ζευγαριών.  

-Ένταξη στην εκπαίδευση ειδικού μαθήματος για τον θεσμό της οικογένειας, μέσω του οποίου να αποκαθίσταται ο ρόλος και η σημασία του θεσμού.

Τέλος η Επιτροπή ζητά από τους υπουργούς όπως προωθήσουν στον βαθμό που το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, την υλοποίησή των εισηγήσεων τους, ενώ απευθύνουν και έκκληση όπως επανεξεταστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, ώστε, αν είναι δυνατόν, να περικοπούν αδικαιολόγητες δαπάνες, περιλαμβανομένων επιδομάτων που δε συνάδουν με τον κοινωνικό χαρακτήρα του κράτους και να εξοικονομηθούν οι απαιτούμενοι πόροι για τη στήριξη νέων οικογενειών.

Της Ελένης Χαραλάμπους