You are here

Επιφυλακτικές οι τράπεζες έναντι πράσινων επενδύσεων

10/11/2021 07:19

Οι δυσκολίες στις διαδικασίες εξασφάλισης τραπεζικής χρηματοδότησης, η γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες διαδικασίες εξασφάλισης σχετικών αδειών, αναδείχθηκαν ως μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν σε αναπτύξεις που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, συζήτησε χθες την ελκυστικότητα των επενδύσεων που αφορούν τις ΑΠΕ στην Κύπρο και τους τρόπους χρηματοδότησης τους, αλλά και την αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και τον ρόλο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Εν αναμονή κανονισμού για ευνοϊκότερα δάνεια

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών ανάφερε ότι οι τράπεζες αφουγκράζονται τις ανάγκες των πελατών τους και προσφέρουν ιδιαίτερα ελκυστικά πακέτα χρηματοδότησης ΑΠΕ, με ευνοϊκούς όρους.

Πρόσθεσε ότι οι τράπεζες έχουν περίσσια ρευστότητα την οποία θέλουν να διοχετεύσουν στην αγορά, σημειώνοντας ωστόσο, πως έχουν πάντοτε ως γνώμονα την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, καθώς όπως επεσήμανε δεν θέλουν τα πράσινα δάνεια να μετατραπούν σε κόκκινα.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο θέσπισης ευρωπαϊκού κανονισμού, μέσω του οποίου θα παρέχονται δάνεια για πράσινες επενδύσεις με πιο ευνοϊκούς όρους από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ

Μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ έχουν τα μέλη τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, Γιώργο Γεωργίου, κάτι που όπως ανάφερε διαφαίνεται και από τα έργα που συνδέονται καθημερινά στο δίκτυο στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής αγοράς.

Ο κ. Γεωργίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο προγράμματα που προκηρύχθηκαν από το υπουργείο Ενέργειας για τις ΑΠΕ, στο πλαίσιο της προώθησης της έξυπνης μεταβατικής ρύθμισης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έργα συνολικής ισχύος 350 mw, εκ των οποίων τα 100 mw έχουν υλοποιηθεί και τα 250 mw βρίσκονται στα σκαριά, παρά τα προβλήματα διαθεσιμότητας που υπάρχουν.

ΡΑΕΚ: Ήρθαν για να μείνουν οι ΑΠΕ

Ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Ανδρέας Πουλλικκάς, ανάφερε πως «οι επενδύσεις σε ΑΠΕ ήρθαν για να μείνουν και για αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να αποδεχθούν την προσπάθεια του κράτους για ενεργειακή μετάβαση. Σημείωσε ότι η αγορά ηλεκτρισμού είναι περίπλοκη και πιθανόν να φοβίζει όταν ξεκινούμε να τη μελετούμε.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού των τραπεζών, καθώς και η χρήση συμβούλων από το εξωτερικό για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού και των δανειοδοτήσεων, ενώ επεσήμανε ότι πολλές τράπεζες έχουν ζητήσει από το γραφείο του ενημέρωση για το θέμα.

Ουραγός η Κύπρος στην ελκυστικότητα επενδύσεων ΑΠΕ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης αναφέρθηκε σε πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την Ernst & Young, όπου επισημαίνεται ότι οι ΑΠΕ αναπτύσσονται ραγδαία, καθώς οι συνθήκες της αγοράς, οι πολιτικές αποφάσεις, οι επενδύσεις και η πρόοδος της τεχνολογίας, ωθούν την καθαρή ενέργεια σε νέα ύψη.

Πρόσθεσε ότι η έκθεση περιλαμβάνει κατάταξη των 40 κορυφαίων αγορών παγκοσμίως, με βάση την ελκυστικότητα των ευκαιριών επένδυσης και ανάπτυξης ΑΠΕ, αλλά και τη γρήγορη ανάπτυξη που παρουσιάζουν στο τομέα των ΑΠΕ οι χώρες της Ευρώπης στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050, σημειώνοντας ότι η Κύπρος σε όλα αυτά φαίνεται να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα άσκησε επικρίσεις κατά της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι ένας από τους βασικούς λόγους της πολύ ψηλής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, είναι η ανικανότητα της κυβέρνησης να προωθήσει ουσιαστικά τις ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ισοζύγιο.

«Η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τις ΑΠΕ από μέρους της κυβέρνησης και οι άρον άρον αδειοδοτήσεις έργων την τελευταία στιγμή, για να καλύψουμε τους στόχους της ΕΕ, αρκετά από τα οποία δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τελικά, φανερώνουν απίστευτη προχειρότητα και ανευθυνότητα», πρόσθεσε.

Της Ελένης Χαραλάμπους