You are here

Εξηγήσεις ΑΗΚ για φουσκωμένους λογαριασμούς

22/09/2022 07:17

Στα νέα λογιστικά συστήματα που εγκατέστησε η ΑΗΚ για την εξυπηρέτηση των αυξημένων απαιτήσεων της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, που υπολογιζόταν να ανοίξει εντός του ερχόμενου Οκτωβρίου, οφείλεται το πρόβλημα με τους φουσκωμένους λογαριασμούς που έλαβε μεγάλος αριθμός καταναλωτών την προηγούμενη διμηνία.

Αυτό αναφέρεται σε απαντητική επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΑΗΚ, Άδωνη Γιασεμίδη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, όσον αφορά ενημέρωση που ζητήθηκε για το θέμα έκδοσης λογαριασμών με υπολογισμό.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιασεμίδης σημειώνει ότι στο πλαίσιο του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΑΗΚ εγκατέστησε σύνθετα λογισμικά συστήματα, που θα ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς θα ρυθμίζουν την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτών, προμηθευτών, παραγωγών και ευρύτερα όλων των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής τονίζει ότι πρόκειται για ένα έργο πολυσύνθετο και πολύπλοκο, το οποίο καλείται να εναρμονίσει νέες βάσεις δεδομένων, με συγκεκριμένες απαιτήσεις που επιβάλλονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο, με υφιστάμενα συστήματα προμηθευτών όπως της ΑΗΚ, τα οποία λειτουργούν για δεκαετίες με διαφορετικό τρόπο και λογική.

Σημειώνει ότι κατά την απαραίτητη δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής των νέων συστημάτων, υπήρξαν περιπτώσεις όπου παρουσιάστηκαν αποκλίσεις στον υπολογισμό της κατανάλωσης κάποιων καταναλωτών, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες.

«Μια από τις πιθανές αιτίες της απόκλισης μεταξύ της πραγματικής ένδειξης του μετρητή και αυτής που υπολογίστηκε, ενδέχεται να σχετίζεται και με την πιθανή διαφοροποίηση των ενεργειακών αναγκών σε αριθμό καταναλωτών», σύμφωνα με τον κ. Γιασεμίδη.

Προς επίλυση το πρόβλημα

Προσθέτει ότι η ΑΗΚ έχει την πλήρη και συνολική εικόνα του ζητήματος που προέκυψε και αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που προκλήθηκε σε αριθμό καταναλωτών, ενώ ζητά την κατανόηση των καταναλωτών, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών ομαλοποίησης που περιλαμβάνουν και την εφαρμογή επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικλίδων, σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας, μέχρι την πλήρη εξομάλυνση.

Επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή η ΑΗΚ, στο πλαίσιο της διαχρονικής πρακτικής της για πλήρη διαφάνεια, με σχετική ανακοίνωσή της ενημέρωσε το κοινό για το ζήτημα που προέκυψε και ζήτησε τη συνδρομή του.

«Έπρεπε να υπάρξει άμεσα διαδικασία προτεραιοποίησης και ανταπόκρισης του Οργανισμού στα αιτήματα, γι' αυτό ζητήθηκε η ελάχιστη συνδρομή των συμπολιτών μας μέσω μιας απλής διαδικασίας, με την αποστολή φωτογραφίας του μετρητή τους συνοδευόμενη από τα στοιχεία τους μέσω των καναλιών επικοινωνίας Viber, WhatsApp και email», ανέφερε και πρόσθεσε ότι στόχος τους ήταν και είναι να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό η αποστολή του αναθεωρημένου λογαριασμού στον καταναλωτή.

Χωρίς υπολογισμό οι νέοι λογαριασμοί

Ο κ. Γιασεμίδης διευκρινίζει ότι η ΑΗΚ δεν έχει στη διάθεσή της τόσο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να μπορέσει να καλύψει εκ νέου την καταγραφή των μετρητικών ενδείξεων σε παγκύπρια κλίμακα και να μπορέσει να προβεί και στην καταγραφή της επόμενης περιόδου.

Γι' αυτό ζητήθηκε η ελάχιστη συνδρομή των καταναλωτών ώστε να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή λύση στο ζήτημα που προέκυψε, ενώ υπογραμμίζει πως με τη συνέργεια των καταναλωτών θα έχει την ευχέρεια το προσωπικό της Αρχής να προβεί στην καταγραφή των νέων περιόδων κατανάλωσης και να μην εκδοθούν άλλοι λογαριασμοί με υπολογισμό.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί λογαριασμοί με υπολογισμό της κατανάλωσης και βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης, η ΑΗΚ δεν θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λύση οι έξυπνοι μετρητές

Αναφέρει ακόμα ότι γύρω στο 6% περίπου των λογαριασμών της ΑΗΚ, εκδίδονται διαχρονικά με υπολογισμό λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα υποστατικά των καταναλωτών, ενώ σημειώνει ότι είναι μια πρακτική που ακολουθείται σε πολλές χώρες, δηλαδή οι καταναλώσεις να καταγράφονται μια φορά το χρόνο και κατά τη διάρκεια του χρόνου γίνονται με υπολογισμό βάσει ειδικής μεθοδολογίας.

Ο κ. Γιασεμίδης ενημερώνει επίσης την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας ότι με τη σταδιακή εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, δεν θα χρειάζεται πλέον η επί τόπου επίσκεψη λειτουργού της ΑΗΚ για καταγραφή της ένδειξης του μετρητή, καθώς όλα θα είναι αυτοματοποιημένα και θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος μια φορά το χρόνο.

Της Ελένης Χαραλάμπους