You are here

Φέρνουν τα πάνω κάτω στο άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού

13/07/2021 07:20

Σωρεία εισηγήσεων για διαφοροποίηση των νομοσχεδίων για ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού, που αναμένεται ότι θα επιφέρει μείωση στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, καταθέτουν ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εμπορίου οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Σημειώνεται ότι με την θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέγουν εταιρία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και να παρακολουθούν τα δεδομένα και τις υπηρεσίες κάθε εταιρείας, περιλαμβανομένης της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Τα νομοσχέδια, αναμένεται να εισάγουν μεταξύ άλλων πρόνοιες για την ανάθεση της αρμοδιότητας της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ). Προνοούν επίσης μεταξύ άλλων και για την ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η συζήτηση των σχετικών νομοσχεδίων θα συνεχιστεί σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Εμπορίου.

ΑΗΚ: Αλλαγές και διαγραφή προνοιών

Σε σημείωμα προς την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η ΑΗΚ καταθέτει απόψεις μεταξύ άλλων, σε σχέση με την κατασκευή δικτύου / απευθείας γραμμής, τις διατιμήσεις και χρεώσεις σε τελικού πελάτες, την επιβολή διοικητικών προστίμων, τις αποφάσεις και καταγγελίες, τα κίνητρα στον ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, τη σύσταση και λειτουργία της επιτροπής γνωμοδότησης, την κατανομή φορτίου σε εγκαταστάσεις παραγωγής, την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο διανομής, την παραμονή υπαλλήλων ΔΣΜΚ στα ταμεία συντάξεων και προνοίας της ΑΗΚ και άλλα.

Η ΑΗΚ εισηγείται διαγραφή προνοιών και τροποποίηση άλλων.

Ανησυχίες και προτάσεις ΚΕΒΕ

Από πλευρά του το ΚΕΒΕ αναφέρει σε σημείωμα μεταξύ άλλων ότι το προτεινόμενο νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, με τη δημιουργία αρκετών νέων θεσμών και μηχανισμών.

Προστίθεται ότι «μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι, δεδομένης της πιο πάνω πολυπλοκότητας, δεν έχουν ακόμη επιλυθεί αρκετά λειτουργικά επιμέρους προβλήματα της καθημερινότητας που αφορούν τα θέματα ενέργειας, όπως για παράδειγμα η έκδοση αδειών για ΑΠΕ, τα προβλήματα στην χωροθέτηση τους με τα Πολεοδομικά/ Χωροταξικά ζητήματα, η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών μέχρι την έκδοση άδειας, σημεία φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων με σκέπαστρα, κλπ».

Εκ μέρους του ΚΕΒΕ εκφράζεται η άποψη ότι ενόψει της αναθεώρησης της νομοθεσίας, αλλά και των μεγάλων κονδυλίων που θα διοχετευθούν στην πράσινη οικονομία για τη δίκαιη μετάβαση, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες και απλοποιημένες διαδικασίες (και ίσως πρέπει αυτές να προβλέπονται από την αρχή στους Νόμους και Κυβερνητικές Διοικητές Πράξεις (Κ.Δ.Π.) ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά αποτελεσματικά και η Κύπρος να πετύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Υποστηρίζεται πως ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί στη νομοθεσία η λειτουργία ενός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς, ένα One Stop Shop, μέσω του οποίου να γίνονται όλες οι αδειοδοτήσεις για έργα που αφορούν την ενέργεια αλλά και γενικότερα θέματα ΕΣΕΚ και Πράσινης Συμφωνίας.

Χρόνο για λειτουργία ανταγωνιστικής αγοράς θέλει ο ΔΣΜΚ

Εισηγήσεις αναφορικά με τα προτεινόμενα νομοσχέδια κατέθεσαν επίσης, στην Επιτροπή, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΜΚ) και οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ. Από την πλευρά του το προσωπικό της ΡΑΕΚ ζητά από την Επιτροπή να κληθεί στη συνεδρία για να εκφράσει τις απόψεις του.

Βασική εισήγηση του ΔΣΜΚ είναι η παραχώρηση παράτασης σε ότι αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένου άρθρου της προτεινόμενης νομοθεσίας, ώστε να μην καθυστερήσει η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, σε σημείωμα, σημειώνεται πως η εφαρμογή συγκεκριμένου άρθρου προϋποθέτει αλλαγές στον υφιστάμενο σχεδιασμό της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) και προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στη λειτουργία της, θα πρέπει να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα επιτρέψει την αρχική λειτουργία της ΑΑΗ με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Προστίθεται πως για να γίνουν οι τροποποιήσεις στο σχεδιασμό και για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 24 μήνες μετά την πλήρη λειτουργία της ΑΑΗ.

Τα σημειώματα των εμπλεκόμενων φορέων επισυνάπτονται.

Της Ελένης Χαραλάμπους