You are here

Γκρίζες ζώνες εξουσιών στην ανοικτή αγορά ηλεκτρισμού

13/07/2021 15:31

Σε σταχυολόγηση των παρεμβάσεων και εισηγήσεων των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τα τρία νομοσχέδια που αφορούν την ελευθεροποίηση της μονοπωλιακής αγοράς ηλεκτρισμού, προχώρησε σήμερα η Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην παρουσία της αρμόδια υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου.

Εισηγήσεις για διαφοροποίηση των νομοσχεδίων κατέθεσαν εμπλεκόμενοι φορείς όπως ΑΗΚ, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΔΣΜΚ, ΕΠΑ, ΡΑΕΚ, σύνδεσμοι καταναλωτών και συντεχνίες εργαζομένων.

Η κ. Πηλείδου δεσμεύθηκε να απαντήσει γραπτώς σε όλα τα ερωτήματα και θέματα που τέθηκαν από τους  εμπλεκόμενους φορείς, σημειώνοντας ότι θα γίνει προσπάθεια να ενσωματωθούν οι εισηγήσεις στα νομοσχέδια, εκεί που είναι εφικτό.

Θέμα διαχωρισμού εξουσιών θέτει η ΕΠΑ

Ανησυχίες εκφράστηκαν εκ μέρους της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, πρόεδρος της οποίας Λουκία Χριστοδούλου, αναφέρθηκε σε νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες όπως είπε, δεν διαχωρίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και εξουσίες που κατέχει η ΡΑΕΚ και η Επιτροπή.

Η κ. Χριστοδούλου υποστήριξε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν αντικρουόμενες και αντιφατικές απόψεις και αποφάσεις επί του ιδίου θέματος, δυσχεραίνοντας αδικαιολόγητα την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής.

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως η ΡΑΕΚ δεν υπεισέρχεται στο έργο της επιτροπής παρά μόνο δύναται να διαβουλεύεται με αυτήν και να λαμβάνει οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα για παρεμπόδιση πρακτικών δυνάμενων να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Επιπρόσθετα, υπέδειξε ότι στο νομοσχέδιο που προωθείται προς ψήφισή θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε περίπτωση που η ΡΑΕΚ κατέχει πληροφορίες ή στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγούν σε παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού θα έχει την υποχρέωση να τα μεταβιβάσει στην Επιτροπή, ως το καθ΄ ύλη αρμόδιο όργανο.

Χατζήγιαννης: Το ταχύτερο στην Ολομέλεια τα νομοσχέδια

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζήγιαννης τόνισε πως η Επιτροπή θα πρέπει να κινηθεί το συντομότερο δυνατόν καθώς όπως είπε, «είμαστε εκτός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί από πλευράς ΕΕ και δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω καθυστέρησης, η οποία θα χρεωθεί στους Βουλευτές».

«Άρα, κινούμαστε με τέτοιο ρυθμό ώστε το συντομότερο δυνατό θα ολοκληρώσουμε την επεξεργασία των κειμένων πάντοτε σε πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, του προβληματισμού και της εις βάθους συζήτησης, προκειμένου η Ολομέλεια να έχει ενώπιον της ένα συμφωνημένο κείμενο προς ψήφιση ή καταψήφιση», είπε.

Πρόσθεσε πως η παρουσία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στη συνεδρία, διασφαλίζει ουσιαστικά τον σωστό ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Σε σχέση με τις ανησυχίες της ΕΠΑ, ανέφερε ότι ΡΑΕΚ και ΕΠΑ «μπορούν να συνυπάρξουν», προσθέτοντας πως «δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε έκπτωση τόσο στις απαιτήσεις που τίθενται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όσο και από πλευράς εθνικών νομοθεσιών».

Ο κ. Χατζηγιάννης, καθησύχασε παράλληλα ανησυχίες από πλευράς προσωπικού και διαβεβαίωσε πως δεν είναι σκοπός να θυματοποιηθεί ο οποιοσδήποτε.

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Μιχάλης Γιακουμή είπε πως συζητήθηκε η ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια, διασφαλίζοντας παράλληλα, το θέμα των εργαζομένων που αφορά κυρίως το προσωπικό της ΑΗΚ.

Τόνισε ότι ο θεσμός της ΡΑΕΚ θα πρέπει να είναι και να φαίνεται ανεξάρτητος τόσο διοικητικά, αδειοδοτικά και οικονομικά.

Ε.Χ.