You are here

Θολό το τοπίο για πλεόνασμα ΡΑΕΚ

15/09/2021 07:24

Χωρίς ξεκάθαρη πρόνοια για μεταφορά τυχόν πλεονάσματος του αποθεματικού της ΡΑΕΚ στο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα τα τρία νομοσχέδια για την ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού.

Με βάση τα αναθεωρημένα κείμενα των νομοσχεδίων που προωθούνται στην Ολομέλεια, έχει απαλειφθεί η πρόνοια που προβλέπει όπως τα ποσά που εισπράττονται από τη ΡΑΕΚ μέσω της επιβολής διοικητικών προστίμων, μεταφέρονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ωστόσο ταυτόχρονα δεν ξεκαθαρίζεται που θα καταλήγει το ποσό.

Σύμφωνα με τα νομοσχέδια, στο τέλος κάθε διετίας και μετά από κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας τυχόν πλεονάσματα του αποθεματικού της ΡΑΕΚ θα μεταφέρονται σε ταμείο της Δημοκρατίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αντί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, όπως προβλεπόταν αρχικά στο νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι το πλεόνασμα του αποθεματικού της ΡΑΕΚ αποτέλεσε σημείο αιχμής στη μαραθώνια συζήτηση των τριών νομοσχεδίων τις προηγούμενες εβδομάδες, με σχεδόν όλες τις πλευρές να στηρίζουν την μεταφορά του στο Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφόρηση της Stockwatch, το υπουργείο Οικονομικών έθεσε βέτο στην πρόθεση αυτή, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να συμβιβαστεί σε μια πιο χαλαρή και γενικευμένη πρόνοια.

 Υπενθυμίζεται ότι τα τρία νομοσχέδια ετοιμάσθηκαν με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού.

Η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και η Κύπρος βρίσκεται στα όρια να της επιβληθούν ποινές, εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση τους.

Οι αλλαγές στην αγορά ηλεκτρισμού

Τα τρία νομοσχέδια προνοούν μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών αναφορικά με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και αποθήκευση ηλεκτρισμού, καθώς και τη λειτουργία της αγοράς και τη διασύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων, αλλά και την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή από την εκτελεστική εξουσία και συζητήθηκαν με σωρεία εμπλεκομένων φορέων, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται:

1. Η θέσπιση κανόνων που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένης, ανταγωνιστικής, επικεντρωμένης στον καταναλωτή, ευέλικτης, δίκαιης και διαφανούς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η διασφάλιση προσιτών και διαφανών τιμών και χαμηλού κόστους ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλού βαθμού ασφάλειας του εφοδιασμού και της ομαλής μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

3. Ο καθορισμός βασικών κανόνων για την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και, ειδικότερα, κανόνων για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, καθώς και την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής.

Αύξηση χρηματικών ποινών, μέχρι €200 χιλ.

Στα νομοσχέδια που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής περιλήφθηκε τροποποίηση για αύξηση της χρηματικής ποινής που δύναται να επιβληθεί, σε περίπτωση καταδίκης για τη διάπραξη αδικημάτων που αφορούν παραβάσεις προνοιών του νομοσχεδίου σε σχέση με την έκδοση άδειας ή γενικής άδειας, από €90 χιλ. σε €200 χιλ.

Η επιτροπή Ενέργειας της Βουλής ολοκλήρωσε χθες την επεξεργασία και των τριών νομοσχεδίων και το θέμα οδηγείται την άλλη Πέμπτη στην Ολομέλεια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης, δήλωσε ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και θα φέρει μια διαφορετική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Η ψήφιση, πρόσθεσε, επιβάλλεται να γίνει το συντομότερο δυνατό όχι μόνο λόγω των υποχρεώσεων έναντι στην ΕΕ, αλλά και γιατί η χώρα θα πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση.

Αναφέροντας ότι δεν θα ήθελε να προκαταλάβει τις θέσεις των κομμάτων, σημείωσε την ωριμότητα και τη θετική στάση των βουλευτών από όλα τα κόμματα και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει και στην Ολομέλεια θετική ψηφοφορία για να προχωρήσει το άνοιγμα της αγοράς στον τόπο.

Ο κ. Χατζηγιάννης εξέφρασε την ελπίδα μέσα από το άνοιγμα της αγορά και τον ανταγωνισμό να υπάρξουν και διαφοροποιήσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.

Της Ελένης Χαραλάμπους