You are here

Στα €39,3 εκατ. προβλέπονται τα κέρδη Cyta το 2021

11/01/2021 13:44

Στα €39,3 εκατ. ανέρχεται η προβλεπόμενη κερδοφορία μετά τη φορολογία της CYTA για το 2021, αυξημένη κατά €3 εκατ. από την προβλεπόμενη κερδοφορία του 2020, ανέφερε η Πρόεδρος του Οργανισμού Ρένα Ρουβιθά Πάνου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Κατά την ομιλία της ενώπιον της Επιτροπής στην παρουσίαση του Προϋπολογισμού της CYTA για το 2021, η κ. Ρουβιθά σημείωσε πως η πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Οργανισμού αναμένεται ανοδική και για τα έτη 2022 και 2023, όπως καταγράφεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο που έχει υποβληθεί. Επεσήμανε πως παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αναδείχθηκε νευραλγικός για τη βιωσιμότητας της οικονομίας.
 
Ενόψει της ανθεκτικότητας που επέδειξε η Cyta την τελευταία τριετία, η κ. Ρουβιθά εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Οργανισμός όχι μόνο θα επιτύχει τον συνολικό προϋπολογισμό αλλά και θα τον ξεπεράσει, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για δημιουργία εσόδων αλλά και για επίτευξη περαιτέρω μείωσης στο λειτουργικό κόστος.
 
Όσον αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα από τις υπηρεσίες, στον προϋπολογισμό του 2021 αυτά προβλέπονται να ανέλθουν στα €350 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το 2019 και αυξημένα κατά €9 εκατ. από το 2020. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στα €357,2 εκατ. σε σχέση με €349,1 εκατ. που προβλέπονταν το 2020.
 
Σε σχέση τώρα με τα προβλεπόμενα έξοδα, η Πρόεδρος του Οργανισμού είπε πως οι συνολικές δαπάνες στον Προϋπολογισμό του 2021 ανέρχονται στα €422,2 εκατ. σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες του 2020 ύψους €419,6 εκατ. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών που αφορούν στη δημιουργία υποδομών με μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες αποσβένονται σε βάθος χρόνου στις οικονομικές καταστάσεις.
 
Αναφορικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Cyta, η κ. Ρουβιθά είπε πως κύριος πυλώνας είναι να καταστεί ο Οργανισμός βασικός βραχίονας της Πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τόπου. Όπως σημείωσε, η Cyta μπορεί να διαδραματίσει τον καθοριστικό αυτό ρόλο, υλοποιώντας μια αναπτυξιακή στρατηγική που προϋποθέτει επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής για την αναβάθμιση των παγκύπριών της υποδομών και οι οποίες διασφαλίζουν ευρεία συνδεσιμότητα, υπερ-υψηλές ταχύτητες και πρωτοποριακές ηλεκτρονικές εφαρμογές.
 
Είπε πως στα θεμέλια αυτά κτίζονται οι «έξυπνες λύσεις» και δημιουργούνται νέες προοπτικές σε βασικούς τομείς της κοινωνίας όπως οι Δημόσιες Υπηρεσίες, η ιατρική, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, το εμπόριο, η ναυτιλία, η γεωργία και η ψυχαγωγία. Επίσης σε σχέση με τις αναπτυξιακές δαπάνες ύψους 97,7 εκ. ευρώ, αυτές αφορούν επένδυση 18,8 εκ. για τν ενσύρματο Δίκτυο Πρόσβασης που περιλαμβάνει το δίκτυο οπτικών ινών. Για τα Δίκτυα Σταθερών και Κινητών Επικοινωνιών, η πρόνοια ανέρχεται σε 26,3 εκ. και για τα υποθαλάσσια και επίγεια καλωδιακά συστήματα, το ποσό ανέρχεται σε 17,2 εκ.
 
Σε σχέση με το 5G, ανέφερε πως πρόσφατα διεξήχθη με επιτυχία διαγωνισμός για την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για τις ανάγκες των δικτύων 5G, και η Cyta έχοντας υλοποιήσει από το 2019 το πιλοτικό δίκτυο αυτό, έχει ήδη αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για τη χρήση της πρωτοποριακής αυτής τεχνολογίας.
 
Όσον αφορά τη διαχείριση της κερδοφορίας του Οργανισμού, η κ. Ρουβιθά είπε πως σε ετήσια βάση, σημαντικό μέρισμα αποδίδεται στην Πολιτεία. Όπως ανέφερε, το 2019 η Cyta απέδωσε στην Πολιτεία συνολικό μέρισμα ύψους €34 εκατ. που αφορά τα έτη 2017 (€28,6 εκατ.) και 2018 (€14,4 εκατ.), ενώ από το 2003 το μέρισμα που έχει καταβάλει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας ξεπερνά τα €830 εκατ.
 
Η Πρόεδρος του Οργανισμού είπε πως βασική τους εστίαση είναι η επιστροφή όλο και μεγαλύτερης αξίας στους συνδρομητές, και προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε, τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει αισθητή σημαντική αναπροσαρμογή τιμών σε πακέτα και υπηρεσίες ομιλίας και δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας και internet όπως και σε προγράμματα της Cytavision. Ενδεικτικό είναι, όπως είπε, πως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πακέτα fiber προσφέρουν ταχύτητες 200Mbps σε τιμές που ξεκινούν από 56 ευρώ και φτάνουν στα 70 ευρώ, ενώ η Cyta προσφέρει τα ενισχυμένα πακέτα των 250Mbps στα 50 ευρώ.
 
Σε σχέση με τις μελλοντικές προκλήσεις του Οργανισμού, η κ. Ρουβιθά αναφέρθηκε στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία της Cyta, στην οικονομική ευρωστία, την κοινωνική ευθύνη και την πράσινη ανάπτυξη.
 
Καταλήγοντας, η κ. Ρουβιθά τόνισε πως βασική δέσμευση του Οργανισμού είναι όπως οι συντελεστές των κινήσεων για βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξίας του, να είναι η διαφάνεια, η εταιρική διακυβέρνηση, η προστασία του περιβάλλοντος και η ευημερία των πολιτών.