You are here

Στενά χρονοδιαγράμματα για τις κρατικές εγγυήσεις

24/09/2021 07:29

Ασφυκτικά είναι τα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση του κυπριακού σχεδίου κυβερνητικών εγγυήσεων ύψους €1 δισ. για την παροχή δανεισμού σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Πριν από το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν εγκριθεί τα δάνεια για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, ώστε να τύχει αξιοποίησης το εργαλείο των κρατικών εγγυήσεων.

Ωστόσο, προηγουμένως, θα πρέπει η Βουλή να ψηφίσει το νέο νομοσχέδιο κρατικών εγγυήσεων που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Στη συνέχεια οι τράπεζες θα κληθούν να δηλώσουν ενδιαφέρον εντός χρονικού περιθωρίου 30 ημερών και ακολούθως όσες θα συμμετέχουν στο σχέδιο, να ενημερώσουν τις επιχειρήσεις ώστε να υποβάλουν αίτηση για δανεισμό.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να τύχουν εξέτασης και έγκρισης πριν το τέλος του χρόνου.

Αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου η συζήτηση

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάννας Ερωτοκρίτου δήλωσε στη StockWatch ότι η έναρξη συζήτησης του νομοσχεδίου έχει προγραμματισθεί για την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, καθώς δεν ήταν εφικτό μέχρι τη συνεδρία της ερχόμενης Δευτέρας να κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς.

Επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μετά από αχρείαστη και ανεξήγητη καθυστέρηση ενάμιση περίπου έτους, από πλευράς της κυβέρνησης και παρά τις εισηγήσεις και παραινέσεις για τη σημαντικότητα του.

Ερωτηθείσα εάν λόγω των χρονικών περιορισμών η επιτροπή θα επιταχύνει την εξέταση του σχετικού νομοσχεδίου, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε πως είναι προφανές ότι τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα δεν ίσχυαν για το υπουργείο Οικονομικών.

Σημείωσε ότι είχε απευθυνθεί έκκληση προς το Υπουργείο για κατάθεση του νομοσχεδίου και στις αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά και πριν το κλείσιμο της Βουλής τον περασμένο Ιούλιο και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να δοθεί χρόνος στη νομοθετική εξουσία να εξετάσει το νομοσχέδιο και αν χρειάζεται να το βελτιώσει πριν να το εγκρίνει.

Περιθώριο τριών μηνών

Σε χθεσινές δηλώσεις στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, η Οικονομική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του υπουργείου Οικονομικών Αυγή Χρυσοστόμου- Λαπαθιώτη, παραδέχθηκε ότι τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του σχεδίου είναι πολύ στενά και πως τα δεδομένα δεν μπορούν να αλλάξουν.

Εξήγησε πως το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί εντός τριών μηνών και στη συνέχεια να εκδοθεί διάταγμα από το υπουργείο Οικονομικών για να ενημερωθούν οι τράπεζες και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το σχέδιο.

Πρόσθεσε ότι οι τράπεζες θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και στη συνέχεια αυτές να ενημερώσουν τους επιχειρηματίες που θέλουν να εξασφαλίσουν δάνειο.

Τόνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης παροχής εγγυήσεων με τα πιστωτικά ιδρύματα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Σημείωσε επίσης ότι τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ενήμερα για τη μορφή που έχει πάρει το διάταγμα και το σχετικό νομοσχέδιο, εκφράζοντας την ευχή ότι δεν θα υπάρξουν άλλες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο.

Το ιστορικό της ψήφισης

Ο βασικός νόμος για την έκδοση κρατικών εγγυήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων, εγκρίθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Απρίλιο, αφού την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση είχε αποσύρει το αρχικό νομοσχέδιο λόγω των πολλών αλλαγών που επεδίωξαν να επιφέρουν τα κόμματα.

Μετά τις τροπολογίες που επέφερε τελικά η Βουλή κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση απευθύνθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υπέδειξε σημεία τα οποία έχρηζαν τροποποίησης, με αποτέλεσμα να τεθεί το νέο νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ποσό μέχρι ενός €1 δισ. θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έκδοση νέων δανείων προς Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους, εκ των οποίων τριακόσια εκατομμύρια ευρώ ( €300 εκατ.) για την έκδοση δανείων προς Αυτοτελώς Εργαζομένους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€550.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και εκατό πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€150.000.000) για την έκδοση δανείων προς Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπει ότι για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν οι πρόνοιες και οι πολιτικές του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος.

Προβλέπει επίσης, την ανοικτή πλέον πρόσκληση προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων, και κατ’ επέκταση κατάργηση του άρθρου 10 του βασικού νόμου το οποίο εφαρμόζει κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων στα πιστωτικά ιδρύματα.

Το νομοσχέδιο προνοεί για την αντικατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης από την Επιτροπή Ενημέρωσης και την απάλειψη της πρόνοιας για συμμετοχή δυο λειτουργών της Κεντρικής Τράπεζας σε αυτήν, η οποία συγκροτείται πλέον από ένα εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου και ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών∙

Προβλέπει ακόμα, τον καθορισμό ως αποκλειστικού σκοπού της Επιτροπής Ενημέρωσης, της εκ των υστέρων ενημέρωσης του Υπουργού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου και συμπερίληψη πρόνοιας ότι η Επιτροπή Ενημέρωσης δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και χορήγησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις

Παράλληλα, περιλαμβάνει πρόνοιες για την αντικατάσταση των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με την ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, από την Επιτροπή Ενημέρωσης, για σκοπούς ευθυγράμμισης αυτών με την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή, ανά τριμηνία, στοιχείων στο Γενικό Λογιστήριο για τα δάνεια που παραχωρούν.

Της Ελένης Χαραλάμπους