You are here

Κόβουν μισθούς και ωφελήματα στα πανεπιστήμια και ΟΝΕΚ

16/03/2023 06:55

Με ουρά τροπολογιών που αφορούν την αποκοπή κονδυλίων για συνεισφορά εργοδότη σε ιδιωτική ασφάλιση υγείας εργοδοτούμενων τους,  την αποκοπή απολαβών των πανεπιστημιακών γιατρών για κλινική εργασία στα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά και τον περιορισμό της αντιμισθίας των μελών του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα τίθενται σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση οι προϋπολογισμοί του Πανεπιστήμιου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, για το 2023.

Με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από το ΑΚΕΛ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλο Μυλωνά και τον ανεξάρτητο βουλευτή Αντρέα Θεμιστοκλέους, γίνεται εισήγηση για αποκοπή κονδυλίων από τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων και του οργανισμού για το 2023, που καταβάλλονται για την πληρωμή επιπρόσθετων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό τους, πέραν από αυτές που παρέχονται από το κονδύλι που αφορά στη συνεισφορά τους προς το ΓεΣΥ.

Η τροπολογία του ΑΚΕΛ, προβλέπει όπως "ουδεμία δαπάνη διενεργείται για σκοπούς συνεισφοράς εργοδότη σε ιδιωτική ασφάλιση υγείας εργοδοτουμένου".

Με τις τροπολογίες Παύλου Μυλωνά ζητείται η αποκοπή κονδυλίου από το Ταμείο συμπληρωματικών παροχών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχεται στο ακαδημαϊκό, διοικητικό και άλλο προσωπικό, συνολικού ποσού ύψους €170.600 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, €240 χιλ. στο ΤΕΠΑΚ, €135.500 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και €40 χιλ. στον ΟΝΕΚ.

Οι τροπολογίες Ανδρέα Θεμιστοκλέους αφορούν αποκοπή κονδυλίων που αφορούν την συνεισφορά των οργανισμών για συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του προσωπικού. Το ποσό σε ότι αφορά τον ΟΝΕΚ ανέρχεται στις €40 χιλ. Για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο η τροπολογία αφορά δύο κονδύλια ύψους €59 χιλ. και €76 χιλ. Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο τα αντίστοιχα κονδύλια ανέρχονται σε €70 χιλ. και €100 χιλ. και στο ΤΕΠΑΚ στις €154 χιλ. και €62 χιλ.

Αποκοπές μισθών και ωφελημάτων

Ο Παύλος Μυλωνάς, πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας η οποία εξέτασε του συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, κατάθεσε επίσης τροπολογίες ώστε το ύψος των απολαβών των πανεπιστημιακών γιατρών για κλινική εργασία στα δημόσια νοσηλευτήρια να μην υπερβαίνει το ποσοστό του 30% των ακαθάριστων απολαβών της μισθοδοτικής τους κλίμακας στο πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται ότι οι πιστώσεις για υπηρεσίες ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού στον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου Κύπρου για το 2023 ανέρχονται σε €3.317.000.

Ο κ. Μυλωνάς σημειώνει ότι το συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ ΟΚΥπΥ και Πανεπιστημίου Κύπρου για την ιατρική σχολή σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των πανεπιστημιακών γιατρών προβλέπει την καταβολή στο πανεπιστήμιο ποσού ύψους €1.900.000 για το 2023.

Προτείνει επίσης, με άλλη τροπολογία την προσθήκη σημείωσης στις επεξηγήσεις, ώστε για την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων υποστήριξης έργου να ακολουθούνται ανοικτές και διάφανες διαδικασίες ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης της θέσης.

Επιπρόσθετα εισηγείται, το ύψος της αντιμισθίας των μελών του ΔΕΠ και ΕΕΠ από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα να καθοριστεί στο ποσοστό του 30% επί των ακαθάριστων απολαβών της μισθοδοτικής τους κλίμακας.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου που τίθεται σήμερα για ψήφιση, προβλέπει δαπάνες ύψους €172.317.000, του ΤΕΠΑΚ €78.359.078, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου €15.000.000 και του Οργανισμού Νεολαίας δαπάνες ύψους €19.393.696.

Ψηφίζουν δέκα προϋπολογισμούς, εκκρεμούν πέντε

Επισημαίνεται ότι ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθούν σήμερα και οι προϋπολογισμοί άλλων έξι ημικρατικών οργανισμών, πέραν των τριών πανεπιστημίων και του ΟΝΕΚ.

Πρόκειται για τους προϋπολογισμούς της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας ποσού ύψους €14.230.756, του Γραφείου Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ποσού ύψους €7.820.202, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ποσού ύψους €13.305.000, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ποσού ύψους €17.774.846, του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία ποσού ύψους €138.900 και του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ποσού ύψους €15.558.015.

Οι προϋπολογισμοί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου θα τεθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών για τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης, ενώ τη επόμενη Πέμπτη υπολογίζεται να τεθούν για ψήφιση στην Ολομέλεια του Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή εξέτασε τις προηγούμενες μέρες τροχάδην τους προϋπολογισμούς σημαντικού αριθμού ημικρατικών οργανισμών, με την επανέναρξη των εργασιών της, μετά τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, καθώς ο Μάρτιος εκπνέει σύντομα, με τους οργανισμούς να μην δικαιούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε δαπάνες και πληρωμές.

Επισυνάπτονται προσχέδια προτάσεων νόμου.

Της Ελένης Χαραλάμπους