You are here

Στη βουλή η αναγνώριση προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση

21/03/2019 07:06

Με την εισαγωγή νέου συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του σχετικού νόμου και έκδοσης κανονισμών 2019, ώστε να ρυθμιστεί η αναγνώριση υπηρεσίας για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων των εκπαιδευτικών που διορίζονται από τους πίνακες διορισίμων.

Για το λόγο αυτό το υπουργικό συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 20/3/2019 ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί δημόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας (τροποποιητικός) νόμος του 2019» και το σχέδιο κανονισμών με τίτλο «οι περί εκπαιδευτικών λειτουργών (αναγνώριση υπηρεσίας, προϋπηρεσίας και τεχνικής πείρας για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων) κανονισμοί του 2019».

Παράλληλα εξουσιοδότησε τον υπουργό παιδείας να καταθέσει στη βουλή το νομοσχέδιο για ψήφιση σε νόμο και τους κανονισμούς για έγκριση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη βουλή, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του νόμου ούτως ώστε οι κανονισμοί που θα θεσπιστούν και που θα ρυθμίζουν την αναγνώριση υπηρεσίας για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων των εκπαιδευτικών που διορίζονται από τον πίνακα διορισίμων, να συνάδουν με το νόμο.

Με το πιο πάνω νομοσχέδιο εισάγονται οι ορισμοί της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, της υπηρεσίας και της τεχνικής πείρας, πρόνοια για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής εκπαιδευτικής υπηρεσίας για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και την αναγνώριση τεχνικής πείρας. Εισάγεται νέα πρόνοια για τη δυνατότητα υποβολής  στην επιτροπή των εγγράφων που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέχρι τρία χρόνια από την ημερομηνία μόνιμου διορισμού.

Περαιτέρω όταν εκπαιδευτικός λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωτικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Εισάγεται περιορισμός ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αναγνωρίζονται, για σκοπούς προαγωγής και προσαυξήσεων, περισσότερο από οκτώ συνολικά έτη, εξαιρουμένης της προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.

Περαιτέρω όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται και όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης θα λογίζεται, για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων, υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης κανονισμών με αναδρομική ισχύ.

Με τους σκοπούμενους κανονισμούς επιτυγχάνεται πρόσθετα εξορθολογισμός και ενιαία αντιμετώπιση στο θέμα αναγνώρισης υπηρεσίας, τόσο για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και από τους πίνακες διορισίμων.

H.E.